Sopimusten avainkohtia: Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä
Digitaaliset prosessit

Kuva: Heikki Pälviä

Sopimusten avainkohtia: Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä

Toimittaja voidaan velvoittaa avustamaan asiakastaan ICT-toimintojen siirrossa uudelle toimittajalle. Blogisarjassa avataan ICT-sopimusten avainkohtia.

ICT-palvelun ostajan kannattaa ensin aina varmistua siitä, että suunniteltu hankinta ei käytännössä muodosta pitkäaikaista monopoliasemaa toimittajalle. Kun yhden toimittajan loukku on vältetty, ostajan näkökulmasta olisi tärkeää saada solmituksi sopimus, jossa valitulle toimittajalle asetetaan sitova velvollisuus avustaa ostajaa myös sopimuksen päättymistilanteessa. Sujuva toimittajan vaihto edellyttää usein, että nykytoimittaja ainakin jossain määrin osallistuu asiakkaan ICT-toimintojen siirtoon uudelle toimittajalle.

Liikesuhteen päättyessä toimittaja ei välttämättä ole erityisen innostunut oma-aloitteisesti siirtämään asiakkaan liiketoimintoja kilpailijalleen edes korvausta vastaan. Ostajan kannattaa näin ollen vaatia jo neuvotteluvaiheessa sopimukseen erillinen sopimuslauseke, jossa yksilöidään toimittajan siirtovelvoitteen kesto, laajuus ja korvausperusteet.

Myös toimittajan kannattaa olla tarkkana millä lailla siirtovelvoitteet sopimuksen loppupäässä olevaan sopimuslausekkeeseen kirjataan. Toisinaan vahvassa neuvotteluasemassa oleva ostaja saattaa edellyttää toimittajalta merkittäviä siirtotoimenpiteitä vähäisillä korvauksilla tai jopa ilmaiseksi. Alla olevassa esimerkissä on erään ICT-sopimuksen toimittajan myötävaikutusvelvollisuutta koskeva verraten tasapuolinen sopimuslauseke.

Lue seuraavaksi