Verkkolaskuosoitteiston uudistus tuo palveluun Peppol-osoitteet ja parantaa mobiilikäyttöä
Digitaalinen taloushallinto

Verkkolaskuosoitteiston uudistus tuo palveluun Peppol-osoitteet ja parantaa mobiilikäyttöä

Uudistuksella helpotetaan sähköisten liiketoimintasanomien käyttöä ja käyttöönottoa Suomessa, kun Peppol-osoitteet tuodaan verkkolaskuosoitteistoon 1.2.2024 alkaen. Käyttäjille tarjotaan nyt palvelu, josta löytyy sähköiseen liiketoimintaan liittyvät organisaatioiden osoitteet ja kyvykkyydet.

Uudistuksella vältetään tilanne, jolloin käyttäjien pitäisi etsiä tietoja kahdesta tai useammasta osoitteistosta. Samalla pyritään tekemään osoitteiston käyttö mahdollisimman selkeäksi ja yksinkertaiseksi niin verkkolaskunvälittäjille kuin yrityksille, jotka lataavat verkkolaskuosoitteistosta tietoja.

Peppol-osoitteiden käyttö antaa organisaatioille tavan lähettää tilauksiin, toimituksiin ja laskuihin liittyviä sanomia, jotka noudattavat yleistä, Euroopassa käytettyä standardia. Yhtenäisellä standardilla pystytään tehostamaan liiketoiminnan prosesseja, kun tieto syötetään vain kertaalleen ja sitä kuljetetaan kaikkien prosessien läpi aina tilauksesta kirjanpitoon saakka.

Kansallinen Peppol-hakemisto

Valtiokonttorista tuli vuonna 2023 kansallinen Peppol Authority eli virallinen Peppol-viranomainen, ja uudistuksen myötä Suomessa tulee käyttöön 1.2.2024 myös kansallinen Peppol-hakemisto (ACL).

Verkkolaskuosoitteistoon tuodaan vain Suomen kansallisesta Peppol-ACL-hakemistossa olevat tiedot. Valtiokonttori on määrännyt pakolliseksi Peppol-operaattoreille tuoda suomalaisten julkisen sektorin Peppol-tiedot kansalliseen ACL-hakemistoon.

Euroopassa on käytössä useita Peppol-ACL-hakemistoja. Ne ovat oleellinen osa Peppol-verkoston toimintaa. Peppol-verkostossa ei ole määrätty mihin ACL-hakemistoon operaattorin pitää sijoittaa yritysten Peppol-osoitteet. Toivottavaa on kuitenkin, että operaattorit sijoittaisivat suomalaisten yritysten Peppol-tiedot kansalliseen ACL-hakemistoon.

Verkkolaskuosoitteistossa kaikkien organisaatioiden verkkolaskuosoitteet

Verkkolaskuosoitteisto on palvelu, josta löytyvät kaikkien suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin käyttämät verkkolaskuosoitteet.

Palvelu on käyttäjille maksuton. Verkkolaskuosoitteistosta voi ladata kaikkien organisaatioiden tiedot kerralla maksua vastaan. Tällöin ladattuja tietoja voi käyttää esimerkiksi omassa tietojärjestelmässään. Verkkolaskuosoitteisto on ollut käytössä jo vuodesta 2004 lähtien ja se on uudistettu täysin vuonna 2018. Verkkolaskuosoitteiston taustalla toimii 29 verkkolaskuvälittäjää ja Valtiokonttori. Organisaatiota osoitteistossa on yli 320 000 ja osoitteita on yli 640 000 kappaletta. Verkkolaskuosoitteistossa oli viime vuonna 2,7 miljoonaa käyntiä.

Latausoikeuden tilaus

Verkkolaskuosoitteiston latausoikeuden tilaajille uudistuksesta ei aiheudu mitään vaivaa. Peppol-osoitteet voidaan ladata verkkolaskuosoitteistosta kuten verkkolaskuosoitteiston muutkin tiedot. Peppol-osoitteiden latausosoite löytyy samasta paikasta kuin nykyistenkin tietojen latauslinkit. Peppol-osoitteita ei voi tilata erikseen vaan ne tulevat verkkolaskuosoitteiston yhteisen latausoikeuden tilauksen mukana.

Mobiilikäyttö paranee

Muutoksen yhteydessä parannetaan myös verkkolaskuosoitteiston mobiilikäyttöä. Verkkolaskuosoitteiston kehityksessä on painotettu tähän asti tietojen tuomiseen ja oikeellisuuteen liittyviä parannuksia. Verkkolaskuosoitteiston käyttö painottuu vahvasti arkipäiviin ja tietokoneella tehtäviin hakuihin. Näistä syistä Verkkolaskuosoitteiston mobiilikäyttöliittymä on edellisinä vuosina jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta nyt tehtävällä uudistuksella paranee myös mobiilikäyttäjien käyttökokemus.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela