Verkkolaskuosoitteiston uudistus tuo palveluun Peppol-osoitteet ja parantaa mobiilikäyttöä
Digitaalinen taloushallinto

Verkkolaskuosoitteiston uudistus tuo palveluun Peppol-osoitteet ja parantaa mobiilikäyttöä

Uudistuksella helpotetaan sähköisten liiketoimintasanomien käyttöä ja käyttöönottoa Suomessa, kun Peppol-osoitteet tuodaan verkkolaskuosoitteistoon 1.2.2024 alkaen. Käyttäjille tarjotaan nyt palvelu, josta löytyy sähköiseen liiketoimintaan liittyvät organisaatioiden osoitteet ja kyvykkyydet.

Uudistuksella vältetään tilanne, jolloin käyttäjien pitäisi etsiä tietoja kahdesta tai useammasta osoitteistosta. Samalla pyritään tekemään osoitteiston käyttö mahdollisimman selkeäksi ja yksinkertaiseksi niin verkkolaskunvälittäjille kuin yrityksille, jotka lataavat verkkolaskuosoitteistosta tietoja.

Peppol-osoitteiden käyttö antaa organisaatioille tavan lähettää tilauksiin, toimituksiin ja laskuihin liittyviä sanomia, jotka noudattavat yleistä, Euroopassa käytettyä standardia. Yhtenäisellä standardilla pystytään tehostamaan liiketoiminnan prosesseja, kun tieto syötetään vain kertaalleen ja sitä kuljetetaan kaikkien prosessien läpi aina tilauksesta kirjanpitoon saakka.

Kansallinen Peppol-hakemisto

Valtiokonttorista tuli vuonna 2023 kansallinen Peppol Authority eli virallinen Peppol-viranomainen, ja uudistuksen myötä Suomessa tulee käyttöön 1.2.2024 myös kansallinen Peppol-hakemisto (ACL).

Verkkolaskuosoitteistoon tuodaan vain Suomen kansallisesta Peppol-ACL-hakemistossa olevat tiedot. Valtiokonttori on määrännyt pakolliseksi Peppol-operaattoreille tuoda suomalaisten julkisen sektorin Peppol-tiedot kansalliseen ACL-hakemistoon.

Euroopassa on käytössä useita Peppol-ACL-hakemistoja. Ne ovat oleellinen osa Peppol-verkoston toimintaa. Peppol-verkostossa ei ole määrätty mihin ACL-hakemistoon operaattorin pitää sijoittaa yritysten Peppol-osoitteet. Toivottavaa on kuitenkin, että operaattorit sijoittaisivat suomalaisten yritysten Peppol-tiedot kansalliseen ACL-hakemistoon.

Verkkolaskuosoitteistossa kaikkien organisaatioiden verkkolaskuosoitteet

Verkkolaskuosoitteisto on palvelu, josta löytyvät kaikkien suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja julkisen sektorin käyttämät verkkolaskuosoitteet.

Palvelu on käyttäjille maksuton. Verkkolaskuosoitteistosta voi ladata kaikkien organisaatioiden tiedot kerralla maksua vastaan. Tällöin ladattuja tietoja voi käyttää esimerkiksi omassa tietojärjestelmässään. Verkkolaskuosoitteisto on ollut käytössä jo vuodesta 2004 lähtien ja se on uudistettu täysin vuonna 2018. Verkkolaskuosoitteiston taustalla toimii 29 verkkolaskuvälittäjää ja Valtiokonttori. Organisaatiota osoitteistossa on yli 320 000 ja osoitteita on yli 640 000 kappaletta. Verkkolaskuosoitteistossa oli viime vuonna 2,7 miljoonaa käyntiä.

Latausoikeuden tilaus

Verkkolaskuosoitteiston latausoikeuden tilaajille uudistuksesta ei aiheudu mitään vaivaa. Peppol-osoitteet voidaan ladata verkkolaskuosoitteistosta kuten verkkolaskuosoitteiston muutkin tiedot. Peppol-osoitteiden latausosoite löytyy samasta paikasta kuin nykyistenkin tietojen latauslinkit. Peppol-osoitteita ei voi tilata erikseen vaan ne tulevat verkkolaskuosoitteiston yhteisen latausoikeuden tilauksen mukana.

Mobiilikäyttö paranee

Muutoksen yhteydessä parannetaan myös verkkolaskuosoitteiston mobiilikäyttöä. Verkkolaskuosoitteiston kehityksessä on painotettu tähän asti tietojen tuomiseen ja oikeellisuuteen liittyviä parannuksia. Verkkolaskuosoitteiston käyttö painottuu vahvasti arkipäiviin ja tietokoneella tehtäviin hakuihin. Näistä syistä Verkkolaskuosoitteiston mobiilikäyttöliittymä on edellisinä vuosina jäänyt vähemmälle huomiolle, mutta nyt tehtävällä uudistuksella paranee myös mobiilikäyttäjien käyttökokemus.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo