Arvokasta tietoyhteiskuntakehitystä
Elämää tietoyhteiskunnassa

Arvokasta tietoyhteiskuntakehitystä

TIEKEn toiminta perustuu uudistumiseen, luotettavuuteen, osaamisen vahvistamiseen ja vastuullisuuteen.

Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Vanha sanonta pyöri mielessä suunnitellessamme Tiedostan kansijuttua. Halusimme nostaa esiin kysymyksiä, joihin on tullut aika vastata: kenen ehdoilla digitalisaatio etenee, ketkä siitä hyötyvät ja pysyvätkö kaikki mukana?

Selvää on, että teknologian kehittäminen tai tavat, joilla teknologiaa yhteiskunnassa hyödynnetään, eivät ole arvoneutraaleja. Sen alustan arvoihin sopeutuminen, jonka syövereissä datasi?

Uudessa Tiedosta-lehdessä kerromme, miten EU on tarttunut haasteeseen. Kehitteillä ovat yhteiset eurooppalaisten arvojen mukaiset pelisäännöt, joita sekä data- ja alustatalouden toimijoiden että digitaalisten palveluiden ja tekoälyratkaisujen tarjoajien on noudatettava. Tähän työhön TIEKE osallistuu erilaisissa kansainvälisissä foorumeissa, työryhmissä ja kuulemistilaisuuksissa.

Toimintaperiaatteita kirkastamassa

Syksyn mittaan TIEKEn hallitus ja työntekijät ovat tarkastelleet ja kirkastaneet myös oman toimintamme arvopohjaa:

TIEKE uudistuu ja uudistaa.
Digitalisaatio ulottuu yhteiskunnan kaikille tasoille. TIEKE ennakoi muutoksia ja
vie kehitystä eteenpäin ensimmäisten joukossa.

TIEKE on luotettava ja puolueeton.

Kokoamme toimijat yhteen avaamaan pullonkauloja. Yksi esimerkki pitkäjänteisestä työstämme on verkkolaskuosoite, joita löytyy Suomesta jo puoli miljoonaa.

TIEKEn vahvuuksia ovat osaaminen ja kyky vahvistaa muiden osaamista.
Perehdytämme suomalaisia organisaatioita sekä ajankohtaisiin digitalisaatioteemoihin että teknologian käyttöön. Henkilöstömme tarjoaa laajaa osaamistaan yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme.

TIEKE toimii vastuullisesti ja edistää vastuullisuutta tietoyhteiskunnassa.

Ajankohtaisia esimerkkejä ovat ympäristötietoisuutta ict-hankinnoissa ja ratkaisujen kehittämisessä vahvistava Green ICT -hanke sekä vastuullista datatoimijuutta yrityksissä helpottava GDPR2DSM-hanke.Tuoreessa Tiedosta-lehdessä kerromme sinulle myös uusista tiekeläisistä, kehittämistämme ratkaisuista ja tuoreista avauksistamme.

Jatketaan yhdessä työtä vastuullisen tietoyhteiskunnan puolesta!

Hanna Niemi-Hugaerts
Toiminnanjohtaja
TIEKE

”Selvää on, että teknologian kehittäminen tai tavat, joilla teknologiaa yhteiskunnassa hyödynnetään, eivät ole arvoneutraaleja. Sen alustan arvoihin sopeutuminen, jonka syövereissä datasi?

Hanna Niemi-Hugaerts
Toiminnanjohtaja
TIEKE

Blogi on ilmestynyt alun perin Tiedosta-lehden 2/2021 pääkirjoituksena.

Lue seuraavaksi