Avoimen yliopiston rooli kasvaa
Uutta osaamista

Avoimen yliopiston rooli kasvaa

Koulutuksellinen tasa-arvo, kansakunnan jatkuva oppiminen ja Suomen osaamistason kohottaminen ovat tavoitteita, joiden toteuttamisessa avoin yliopisto kantaa ison vastuun.

HYVIN SAAVUTETTAVANA ja edullisena vaihtoehtona avoin yliopisto palvelee joustavasti jatkuvan oppimisen tarpeita ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi verkkovälitteiset opinnot mahdollistavat opiskelun vaikkapa työn ohella.

VIIME VUONNA Suomen avoimissa yliopistoissa opiskeli noin 90 000 opiskelijaa – se on yli kaksi kertaa Helsingin yliopiston opiskelijamäärä. Opintopisteitä avointen yliopistojen opiskelijoille kertyi vuonna 2018 kaikkiaan noin 365 000.

LUVUT OVAT SUURIA, mutta riittämättömiä, kun niitä verrataan valtion taholta linjattuun osaamisen kehittämisen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämistä edelleen. Olemme ottaneet tämän haasteen vastaan ilolla Jyväskylän yliopistossa.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ on asettanut avoimelle yliopisto-opetukselle tavoitteen laajentua, monipuolistua ja syventyä. Yksi keino laajentumiseen on avoimen yliopiston ja tiedekuntien välisen yhteistyön tiivistäminen. Kun tiedekunnat suunnittelevat täydennyskoulutuksia työssäkäyvien tarpeisiin, ne voisivat nykyistä enemmän hyötyä esimerkiksi avoimen yliopiston verkko-opetusosaamisesta.

Monipuolistumisessa kyse on pitkälti tarjonnan ja suoritustapojen muokkaamisesta erilaisien opiskelijoiden tarpeisiin. Syventäminen voisi tuoda jatkossa avoimiin yliopistoihin yhä enemmän maisteritason opintoja.

SUOMESSA ON 14 AVOINTA YLIOPISTOA ja 23 avointa ammattikorkeakoulua. Kiitos korkeakoulujen välisen kilpailun, meillä on varsin kattava avoin koulutustarjonta ja siinä tehokkaita, saavutettavia ja digitaalisia verkko-oppimisen muotoja.

AVOINTEN KORKEAKOULUJEN YHTEISTÖLLÄ voimme entisestään nostaa laatua esimerkiksi karsimalla päällekkäistarjontaa ja -hallinnointia. Yhteensopivat tietojärjestelmät ja oppimisympäristöt sekä verkko-opetusmateriaalien yhteistuotanto ovat avaimia yhä laadukkaampaan ja tehokkaampaan avoimeen korkeakouluopetukseen.

YHTEISTYÖSSÄ SAAVUTAMME enemmän kuin kilpailemalla. OKM:n yliopistojen rahoitusmalli 2020 palkitsee yhteistyössä toteuttavista opinnoista. Hyvä yhteistyö edellyttää sellaisten rakenteiden häivyttämistä, joista ei opiskelijalle ole hyötyä.

TARVITSEMME YHTENÄISET KÄYTÄNNÖT aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen eri korkeakoulujen välillä. Aikuisopiskelijan opintososiaaliset edut ovat myös varsin kirjavat. Koulutusseteli olisi ratkaisu, joka edistäisi kansalaisten sujuvaa jatkuvan oppimisen opintopolkua.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö