Datamatka vauhditti luontomatkailuyritysten data- ja vastuullisuusosaamista
Datatalous

Datamatka vauhditti luontomatkailuyritysten data- ja vastuullisuusosaamista

TIEKE ja Going Green Oy yhdistivät osaamisensa ja koostivat Datamatka-verkkovalmennuksen, jolla tarjottiin sekä data- että vastuullisuusosaamista harvaan asuttujen alueiden luontoelämysyrityksille. Kokosimme keskeiset opit datamatkan varrelta.

Noin vuoden kestänyt, harvaan asuttujen alueiden luonto-, kalastus-, metsästys- ja ruokamatkailun HAMA-ohjelmaan kuulunut Datamatka-valmennus päättyi syyskuun lopussa 2023.

Yrityksiä luotsattiin kohti innovatiivista datan hyödyntämistä ja autettiin samalla etenemään polulla kohti vastuullisuussertifiointia. Oppeja valmennuksesta haki 30 luontomatkailualan mikro- ja pk-yritystä ympäri Suomen.

6 keskeistä oppia pk-yritysten valmennusmatkalta

Osallistujat olivat pitkälti pieniä yrityksiä, mikä useimmiten tarkoittaa, että myös kehittämiseen kohdennettavat resurssit ovat pienet.

Kokosimme tähän keskeiset oppit yhteiseltä valmennusmatkalta:

  • Matkailuyrityksille verkkosivut ovat tärkeä kanava asiakkaiden tavoittamiseen. Sivut toimivat myös muiden digitaalisten palveluiden kuten verkkokaupan ja varauskalenterin kanssa yhteistyössä. Näiden toiminta ja seuranta on tärkeä saada kuntoon. Ulkoisten kanavien hyödyntäminen omilla verkkosivuilla on myös yleistä. Tällöin ei tarvitse kaikkea rakentaa itse, vaan voi käyttää valmiita palveluita oman toiminnan tukena. Esimerkkinä tästä erilaiset varauspalvelut.
  • Asiakaspalautteen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen kehitystoimissa tunnistettiin monin paikoin hyödyntämättömänä mahdollisuutena.
  • Ei haluta yleistä digiähkyä vaan keskeistä on omalle yritykselle relevanttien digitaalisten kanavien löytäminen, kun aika ei riitä kaiken mahdollisen seuraamiseen ja kaikkien teknologioiden käyttöönottoon. Yrityksen toiminnan lajista ja toimintatavoista riippuu, mitä kannattaa käyttöön ottaa.
  • Yrittäjän aika on rajallista. Digin ja datan hyödyntämisessä tulee saada konkreettista hyötyä esimerkiksi ajansäästönä tai toimintavarmuutena.
  • Yrittäjälle vuosikello on tärkeä – esimerkiksi eri puolilla Suomea sesongit ovat eri aikaan. Valmennukselle tämä toi haasteita parhaiden valmennusaikojen sijoituttua aivan hankkeen alkuun ja loppuun.
  • Vastuullisuuden ja kestävän toiminnan verifiointiin tarvitaan oman toiminnan dataa. Tämä tarve tulee vielä kasvamaan tulevina vuosina. Valmennukseen osallistujia auditoitiin vastuullisuussertifikaatin hakua varten hankkeeseen sisältyen.

Datamatka-valmennuksessa järjestettiin 16 webinaaria ja työpajaa matkailualan dataan ja vastuullisuuteen liittyvistä aiheista. Datamatkan osallistujayrityksille tarjottiin datan käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvien materiaalien lisäksi myös mahdollisuus saada yrityskohtaista valmennusta ja konsultointia, mitä useat yritykset käyttivätkin hyödykseen.

Datavalmennuksessa käytettiin Sitran Datasta kasvua -ohjelmaan perustuvia ja TIEKEn Datasta kasvua -hankkeessa pilotoituja ja matkailualan tarpeisiin sovitettuja materiaaleja. Vastuullisen matkailun auditointipolulle lähti valmennuksen tukemana viisi yritystä, päämääränään vastuullisuussertifikaatin suorittaminen.

Datamatka-valmennuksessa olivat mukana Hiljaisen kansan niittykahvila Suomussalmelta ja Repojotos Repovedeltä, joiden kokemuksia valmennuksesta voi lukea edellä olevista linkeistä ja TIEKEn uutissivulta.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela