Datamatka vauhditti luontomatkailuyritysten data- ja vastuullisuusosaamista
Datatalous

Datamatka vauhditti luontomatkailuyritysten data- ja vastuullisuusosaamista

TIEKE ja Going Green Oy yhdistivät osaamisensa ja koostivat Datamatka-verkkovalmennuksen, jolla tarjottiin sekä data- että vastuullisuusosaamista harvaan asuttujen alueiden luontoelämysyrityksille. Kokosimme keskeiset opit datamatkan varrelta.

Noin vuoden kestänyt, harvaan asuttujen alueiden luonto-, kalastus-, metsästys- ja ruokamatkailun HAMA-ohjelmaan kuulunut Datamatka-valmennus päättyi syyskuun lopussa 2023.

Yrityksiä luotsattiin kohti innovatiivista datan hyödyntämistä ja autettiin samalla etenemään polulla kohti vastuullisuussertifiointia. Oppeja valmennuksesta haki 30 luontomatkailualan mikro- ja pk-yritystä ympäri Suomen.

6 keskeistä oppia pk-yritysten valmennusmatkalta

Osallistujat olivat pitkälti pieniä yrityksiä, mikä useimmiten tarkoittaa, että myös kehittämiseen kohdennettavat resurssit ovat pienet.

Kokosimme tähän keskeiset oppit yhteiseltä valmennusmatkalta:

  • Matkailuyrityksille verkkosivut ovat tärkeä kanava asiakkaiden tavoittamiseen. Sivut toimivat myös muiden digitaalisten palveluiden kuten verkkokaupan ja varauskalenterin kanssa yhteistyössä. Näiden toiminta ja seuranta on tärkeä saada kuntoon. Ulkoisten kanavien hyödyntäminen omilla verkkosivuilla on myös yleistä. Tällöin ei tarvitse kaikkea rakentaa itse, vaan voi käyttää valmiita palveluita oman toiminnan tukena. Esimerkkinä tästä erilaiset varauspalvelut.
  • Asiakaspalautteen kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen kehitystoimissa tunnistettiin monin paikoin hyödyntämättömänä mahdollisuutena.
  • Ei haluta yleistä digiähkyä vaan keskeistä on omalle yritykselle relevanttien digitaalisten kanavien löytäminen, kun aika ei riitä kaiken mahdollisen seuraamiseen ja kaikkien teknologioiden käyttöönottoon. Yrityksen toiminnan lajista ja toimintatavoista riippuu, mitä kannattaa käyttöön ottaa.
  • Yrittäjän aika on rajallista. Digin ja datan hyödyntämisessä tulee saada konkreettista hyötyä esimerkiksi ajansäästönä tai toimintavarmuutena.
  • Yrittäjälle vuosikello on tärkeä – esimerkiksi eri puolilla Suomea sesongit ovat eri aikaan. Valmennukselle tämä toi haasteita parhaiden valmennusaikojen sijoituttua aivan hankkeen alkuun ja loppuun.
  • Vastuullisuuden ja kestävän toiminnan verifiointiin tarvitaan oman toiminnan dataa. Tämä tarve tulee vielä kasvamaan tulevina vuosina. Valmennukseen osallistujia auditoitiin vastuullisuussertifikaatin hakua varten hankkeeseen sisältyen.

Datamatka-valmennuksessa järjestettiin 16 webinaaria ja työpajaa matkailualan dataan ja vastuullisuuteen liittyvistä aiheista. Datamatkan osallistujayrityksille tarjottiin datan käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvien materiaalien lisäksi myös mahdollisuus saada yrityskohtaista valmennusta ja konsultointia, mitä useat yritykset käyttivätkin hyödykseen.

Datavalmennuksessa käytettiin Sitran Datasta kasvua -ohjelmaan perustuvia ja TIEKEn Datasta kasvua -hankkeessa pilotoituja ja matkailualan tarpeisiin sovitettuja materiaaleja. Vastuullisen matkailun auditointipolulle lähti valmennuksen tukemana viisi yritystä, päämääränään vastuullisuussertifikaatin suorittaminen.

Datamatka-valmennuksessa olivat mukana Hiljaisen kansan niittykahvila Suomussalmelta ja Repojotos Repovedeltä, joiden kokemuksia valmennuksesta voi lukea edellä olevista linkeistä ja TIEKEn uutissivulta.

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen