Kaverina pk-yrityksen digimatkalla
Digikyvykkyys

Kuva: Adobe Stock

Kaverina pk-yrityksen digimatkalla

Pk-yritysten digivauhti ja haasteen paikat vaihtelevat. Kapeikot osaamisessa ovat usein kuvassa mukana. TIEKEssä askelmerkkejä on asetettu yhdessä kymmenien yritysten kanssa ja samalla kehitetty työkaluja yhteiseksi hyödyksi. Erilaiset testit, tietosalkut ja tallenteet auttavat yrittäjiä ja yrityksiä oppimaan uutta ja kehittämään liiketoimintaansa.

Tarpeet on monet

Siinä missä yksi yritys tarvitsee ideoita siihen, mitä digi juuri oman yrityksen liiketoiminnalle voi ylipäätään tarjota, toinen kaipaa työkaluja ja tukea jo olemassa olevien tuotantoprosessien uuteen asentoon saattamiseen ja kolmas halajaa verkostoa kokemusten jakamiseen ja yhdessä oppimiseen.

Konstit on monet

Koska TIEKEn tehtävänä on auttaa niin organisaatioita kuin yksilöitä hyödyntämään digitalisaation, datan ja teknologian tuomat mahdollisuudet, on käytännönläheisten työkalujen ja toimintatapojen kokeileminen ja tuottaminen pk-yritysten käyttöön tärkeä osa toimintaa.

Vahvojen verkostojensa kanssa TIEKE on monessa mukana. Useat työkalut ja kehitystoimet on toteutettu hankkeiden yhteydessä ja tuotokset ovat avoimesti saatavilla. Erilaiset testit, tietosalkut, webinaarit ja valmennukset ovat suosittuja tapoja auttaa yrittäjiä ja yrityksiä oppimaan uutta ja kehittämään liiketoimintaansa.

Olemme poimineet muutamia esimerkkejä hankkeissa tuotetuista työkaluista ja materiaaleista hyödyksi yrittäjille ja yritysten kehittämisessä muuten mukana oleville: 

Digihyöty – Digitalisaation mahdollisuudet hyötykäyttöön PK-yrityksissä -hanke tarjosi yrityksille työkaluja ja menetelmiä digitalisaation hyödyntämiseen. Hankkeessa julkaistiin Yrittäjän digitieto -opas, joka lisää yritysten ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista ja auttaa hyödyntämään teknologiaa liiketoimintansa tehostamiseksi. Opas sisältää kolme pääteemaa:

  1. Digi muuttaa työtä
  2. Tekniset ratkaisut
  3. Digimarkkinointi ja some

Lisäksi tuotettiin oppaan kylkeen Oletko verkkovelho vai digivastustaja -testi, jolla yrittäjä voi leikkimielisesti testata yleisen digivalmiutensa.

Tietosuojasta huolehtiminen on tärkeä kilpailutekijä pk-yritykselle. GDPR2DSM -Tietosuojaa pk-yritykselle – hankkeessa yrittäjien kanssa yhteistyössä kehitetty tietosuojatyökalu auttaa yrittäjiä testaamaan tietosuojavaatimusten toteutumista yrityksessään. Lähtötasotestillä vastaaja voi ensin tarkistaa, miten hyvin hän hallitsee tietosuoja-asetuksen perusasioita. Roolia kartoittava testi auttaa vastaajaa määrittelemään, millaisessa roolissa yritys toimii henkilötietojen käsittelyn osalta. Työkalu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Green ICT:ssä eli ilmastoa ja ympäristöä säästävissä digitaalisissa ratkaisuissa piilee miljardien potentiaali, mutta pienten yritysten pienet resurssit estävät hyödyntämästä tätä tilaisuutta täysimääräisesti ilman tukea. Tulosta kestävällä ICT:llä – Tietosalkku teollisuuden pk-yritykselle -opas auttaa pk-yrityksen omistajia ja työntekijöitä ottamaan käyttöön kestäviä digitaalisia ratkaisuja yritystoiminnan hyväksi.  Tietosalkku lähestyy tietä muutokseen kuuden eri aihepiirin ja kahdentoista organisaation tarinan kautta. Green ICT -ekosysteemin sivustolta lötyy runsaasti muutakin tietoa yrityksen digitaalisen hiilijalanjäljen pienentämiseen – mm. Green ICT hankkijan opas sekä englanninkielinen tuottajan opas Green ICT: A Producer’s Guide.

Digiagentti-projektissa parempaa tulosta tavoitteleva pk-yritys sai tuekseen oman digiagentin. Digiagentti on pk-yrityksen toimialan tunteva, digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen. Digiagentti auttaa yrityksiä parantamaan digikyvykkyyttään, tarpeiden mukaan räätälöitynä. Digiagentti-toiminnan askeleet on kuvattu avoimesti hyödynnettäväksi. Myös Yrittäjän digiagenttien materiaalipankki jäi yrityksiä palvelemaan.

DigiTähti polkaistiin käyntiin vastauksena akuuttiin tilanteeseen. Siinä keskityttiin edistämään ja vahvistamaan erityisesti matkailu- ja ravintola-alan digitalisaatiota, jotta alan yrityksillä olisi keinoja liiketoiminnan elvyttämiseen jo koronakriisin aikana ja varsinkin sen jälkeen. Verkkokauppa-osaaminen oli yksi keskeisistä kehittämiskohteista. Webinaarien tallenteista ja verkkokauppa-kokonaisuuden esityksistä riittää edelleen ideoita ammennettavaksi.

DiyKS – Digiosaavat yritykset ja yhteisöt Keski-Suomessa -hanke on keskittynyt edistämään Keski-Suomen alueella toimivien mikro- ja pk-yrittäjien sekä yhteisöjen digiosaamista. Tietoturva, tietosuoja sekä verkkolaskutus ovat kaikkia koskettavia teemoja, joihin voi palata webinaaritallenteiden kautta.

Tarjolla on myös henkilökohtaisia digitaitoja edistäviä digipiirejä. Digitaitojen osaamismerkistön hyödyntäminen osana digitaitojen lisäämistä tuo toimintaan mukaan pelillisyyttä ja motivoi itsenäiseen opiskeluun.

Tarjotkoot yllä mainitut poiminnat hankkeistamme hyödyllistä tietoa sekä työkaluja ja auttakoot pk-yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä digitalisoituvassa liiketoimintaympäristössä!

Lue seuraavaksi