Datavastuullisuus on asiakkaiden ja oman organisaation arvostamista
Datatalous

Datavastuullisuus on asiakkaiden ja oman organisaation arvostamista

Säädösvaatimusten täyttämisen lisäksi organisaatioita on alkanut kiinnostaa kokonaisvaltaisempi dataetiikan huomioiminen, kertoo digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholma.

TIEKE järjesti keväällä 2023 ensimmäisen datavastuullisuuden valmennuksensa suomalaisille organisaatioille. Julkistamme myöhemmin tänä vuonna kokemuksia koulutuskokonaisuudesta. Jos datavastuullisuuden käsite tuntuu vielä vieraalta, voit tutustua siihen esimerkiksi TIEKEn webinaaritallenteella Ole asiakkaidesi luottamuksen arvoinen – ota datavastuullisuus haltuun. TIEKEn esittelee tapahtumassa oppiemme pohjalta niitä datan keräämiseen ja käyttöön liittyviä eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita, joita datavastuullisuutta pohtivat organisaatiot voivat kohdata.

TIEKE järjestää puolestaan seuraavan datavastuullisuuden valmennuksen organisaatioille alkusyksystä 2023. Lue lisää valmennuksen ohjelmasta ja ilmoittaudu sen omalla tapahtumasivulla. Valmennuksen hinta on 840 euroa + ALV osallistujaa kohden. Jos ilmoittaudut valmennukseen 30.6.23 mennessä, hinta on sinulle 700e + ALV!

Miksi datavastuullisuus?

Data auttaa tekemään parempia palveluita, laadukkaampaa tutkimusta ja hyvinvointiamme lisääviä valintoja. Datan huolimaton kohtelu voi kuitenkin myös vaarantaa ihmisen yksityisyyttä, johtaa päätöksenteon vääristymiin tai voimistaa eri ryhmien välistä eriarvoisuutta. Jokaisella organisaatiolla on vastuu käsitellä dataa eettisesti, mutta usein tietoiseen datavastuullisuustyöhön tartutaan vasta, kun esimerkiksi tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvä ongelma on jo ilmennyt.

Datavastuullisuudella tarkoitetaan vastuullisuustyön muotoa, jolla pyritään tunnistamaan ja arvioimaan datan keräämisen ja hyödyntämisen vaikutuksia yksilöille, organisaatiolle ja yhteiskunnalle. TIEKE katsoo tärkeäksi, että suomalaisilla organisaatioilla on sekä valmiudet vastata kansainväliseen datatalouden sääntelyyn (kuten GDPR:n vaatimuksiin) että tarkastella vastuullisuuslinjauksiaan myös datan keräämisen ja käytön näkökulmasta. Vastuullisuuteen sitoutuneiden organisaatioiden tulisi voida varmistaa, että omalla datan hyödyntämisellä rakennetaan läpinäkyvästi luottamusta ja myös tarjotaan lisäarvoa asiakkaille, osakkaille ja muille sidosryhmille.

Jos haluat tietää lisää datan merkityksestä organisaatioiden toiminnassa ja digitaalisen vastuullisuuden eri osa-alueista, tutustu datataloutta ja vastuullisuutta koskeviin artikkeleihin, tapahtumiin, hankkeisiin ja muuhun toimintaan TIEKEn verkkosivuilla.

Lue seuraavaksi