TIEKEn kouluttaa datavastuullisuuteen, oppaista vinkkejä ICT-ilmastotyöhön
Vastuullisuus

TIEKEn kouluttaa datavastuullisuuteen, oppaista vinkkejä ICT-ilmastotyöhön

Yritysvastuun kantaminen on paitsi ilmastonmuutoksen torjuntaa, myös vastuullista datan käyttöä. TIEKE tarjoilee oppia molempiin.

”TIEKEn tavoitteena on auttaa suomalaisia organisaatioita toimimaan vastuullisesti. Datavastuullisuus on tärkeä osa vastuullisuustyötä”, pohtii TIEKEn digiosaamisen vauhdittaja Mikko Eloholma

IT-alan positiivinen hiilikädenjälki on vähentänyt huimasti päästöjä ja esimerkiksi matkustamisen tarvetta. Toisaalta bittitaloudesta itsestään on samaan aikaan tullut huomattava ilmastopäästöjen lähde. Myös datan kerääminen ja vastuuton käyttö voivat saada aikaan monenlaista vahinkoa.   

Datan vastuullisella käytöllä on monta ulottuvuutta. Kuva: Yritysvastuu ulottuu dataan. Sitra 2020.

”Datataloudessa on tällä hetkellä luottamuspula. Datavastuullisuuden tärkeä tavoite on lisätä luottamusta ja toimia niin, että ihmiset ymmärtävät miten heidän tietojaan käytetään”, Eloholma toteaa. 

Pitkä ja vaikeaselkoinen tietosuojaseloste saattaa täyttää lain kirjaimen, mutta jättää helposti palvelun käyttäjän vaille ymmärrystä hänen datansa käytöstä.   

Organisaatio voi arvioida datavastuullisuuttaan vastaamalla yksinkertaisiin kysymyksiin: Ymmärtävätkö palvelun käyttäjät, miten heidän tietojaan käytetään? Onko datalähteisiin liittyvät luvat varmistettu ja dokumentoitu? 

TIEKE valmentaa datavastuuseen  

TIEKE tarjoilee organisaatioille erilaisia eväitä datavastuullisuuden kehittämiseen. Datan hyödyntämisen mahdollisuuksia ja riskejä voi punnita esimerkiksi Open Data Instituten Data Ethics Canvaksella. Nopean tilannekuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksista saa TIEKEn ja tietosuojavaltuutetun toimiston kehittämällä työkalulla. Se antaa raportin siitä, miten tietosuoja-asetuksen vaatimukset toteutuvat organisaatiossa.  

Toinen Mikko Eloholman suosittelema datavastuullisuuden arviointityökalu on organisaation tietotilinpäätös.  

”TIEKEn tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietotilinpäätöksestä ja edistää sen käyttöönottoa organisaatioissa.” 

Datavastuullisuuteen voi nyt perehtyä TIEKEn järjestämässä valmennuksessa. Tammikuussa järjestetty kahden tunnin maistiaistyöpaja tarjoili nopean yleiskuvan aiheesta kolmen käytännön casen avulla. 

Syvällisemmin aiheeseen voi perehtyä TIEKEn datavastuullisuusvalmennuksessa, joka auttaa osallistujia kehittämään oman organisaationsa datavastuullisuutta. Huhtikuussa 2023 alkavaan koulutukseen kuuluu aloitusluento verkossa, kaksi vertaistapaamista, yksi organisaatiokohtainen sparraussessio, lopputapaaminen sekä itsenäistä opiskelua.  

”Datavastuullisuusvalmennuksen idea on, että osallistujat ymmärtävät, miten ja miksi heidän organisaationsa käsittelee dataa, miten tiedolla voi tarjota asiakkaille lisäarvoa ja mitä mahdollisia riskejä siihen voi liittyä.” 

Ohjelmistoalallakin on edessä ilmastotalkoot 

Sitä mukaa kun ohjelmointiympäristöjen rajoitteet ovat poistuneet ja laskentateho kasvanut, on ohjelmistojen turha energiakulutus lisääntynyt.  

TIEKEn Green ICT -hankekumppanien kanssa käynnistämä Green ICT-ekosysteemi käy ohjelmistokoodin ilmastopäästöjen kimppuun. Jo lähes 100 organisaatiota yhteentuonut vastuullisuusverkosto edistää kestävää ICT-kehitystä jakamalla osaamista, rakentamalla yhteistä tahtotilaa ja vahvistamalla yhteistyötä eri toimijoiden kesken.  Joulukuussa 2022 ilmestynyt Green ICT: hankkijan opas esittelee toimenpiteitä, joilla oman organisaation ICT-laitteiden ja palveluiden hankinnoista saa vähäpäästöisempiä. Pian ilmestyy myös TIEKEn ohjelmistojen tekijöille suunnattu Green ICT -opas. 

Yhä enemmän asioita tehdään koodilla, mutta samalla ohjelmistoista on tullut teollisuudenala, jonka energiankulutus ja päästöt osoittavat yläviistoon.

Ohjelmistoalan ilmastotyö ottaakin vasta ensi askeleitaan. 

 ”Paras aika taklata ilmastonmuutos oli 1980-luvulla. Toiseksi paras aika on nyt”, totesi Exoven pitkän linjan ohjelmistoammattilainen Janne Kalliola TIEKEn haastattelussa. 

Lue seuraavaksi