Etäopettajalta vaaditaan uskallusta ja psykologista silmää
Elämää tietoyhteiskunnassa

Etäopettajalta vaaditaan uskallusta ja psykologista silmää

Koronapandemian tunnuspiirteitä on olut etäopetus, mutta kuinka digisiirtymä onnistui 100 000 opiskelijaa tavoittavilta kesäyliopistoilta? Ainakin opetusryhmän yhteisöllisyyttä saa rakentaa uusilla tavoilla.

Kirjoittaja on Kesäyliopistot ry:n pääsihteeri. Artikkeli on ilmestynyt ensimmäisen kerran Tiedosta-lehden numerossa 1/2021.

Kesäyliopistot siirtyivät vuoden 2020 poikkeusoloissa verkko-opetukseen erittäin nopeasti. Jo ennen koronapandemia-aikaa koulutustarjontaa oli alettu uudistaa laajamittaisesti ja verkko-opetusta päätetty lisätä. Ketteryys onkin yksi vahvuuksistamme. Kun tahtotila ja ammattitaito olivat kohdillaan, monimuoto-opetuksessa tarvittava teknologia löytyi sujuvasti.

Pandemia kiritti vauhtiin

Kesäyliopistojen digihenkilöstökoulutus ajoittui koronapandemian aiheuttaman poikkeusolojen kynnykselle, joten verkkopedagogiset suunnitelmat saatiin viedä heti käytäntöön. Kuuden opintopisteen digikoulutus muutettiin melkein lennossa verkkovälitteiseksi, ja sisältöä mukautettiin uusiin tarpeisiin sopivaksi. Se oli opettavainen kokemus itsellenikin.

Etäopiskelijasta täytyy huolehtia

Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen verkkovälitteisissä koulutuksissa on opettajille uusi haaste. Kouluttajat tarvitsevat paitsi teknologisia työkaluja, myös uskallusta laittaa itsensä peliin. Passiivinen verkko-osallistuja tarvitsee rohkaisua ja tukea aktivoituakseen. Kouluttajilta vaaditaan oman alansa verkkopedagogisen osaamisen lisäksi psykologista silmää. Totta kai meille opetuksen ammattilaisille on sydämenasia varmistaa opiskelijoiden oppiminen ja hyvinvointi myös etäopiskelussa.

Fasilitaattoreita tarvitaan lisää

Tukitoimien vahvistaminen on verkkokursseilla tärkeää. Fasilitaattorit tarjoavat pedagogista ja teknistä osaamista sekä opiskelijoille että opetushenkilöstölle. Osaavista digifasilitaattoreista on kesäyliopistoissa suuri kysyntä. Siksi harkitsemme itse täydentävän koulutuksen järjestämistä, jotta pystymme varmistamaan tasalaatuisen fasilitoinnin oppilaitoksissamme.

Matalan kynnyksen mahdollisuus

Odotamme jo innokkaina pandemian jälkeistä aikaa. Meneillään olevan hallitusohjelman tavoitteena on saada työttömät, lomautetut ja esimerkiksi kesätyötä vaille jääneet opiskelijat matalalla kynnyksellä lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Tähän tarpeeseen vastaamme lisäämällä lyhyitä muunto-, lisä- ja erikoistumiskoulutuksia jo ennestäänkin monipuoliseen tarjontaan, josta varmasti löytyy jokaiselle jotakin; yhtä lailla työelämää kuin harrastuksia varten.

Kohti hybridiä huomista

Verkkovälitteiselle opetukselle on luultavasti kysyntää myös olojen normalisoituessa. Moni on nyt tottunut etäosallistumiseen ja aiempaa suurempaan itseohjautuvuuteen. On toki niitäkin, jotka edelleen kokevat lähiopetuksen itselleen sopivammaksi. Koulutuksia voidaan jatkossa järjestää myös hybridimuotoisina. Suunnittelussa huomioidaan opiskelijoiden toiveet osallistua joko lähiopetukseen tai samanaikaisesti
seurattavaan verkko-opetukseen.

Ketteryys on yksi vahvuuksistamme.
Kun tahtotila ja ammattitaito olivat kohdillaan, monimuoto-opetuksessa tarvittava teknologia löytyi sujuvasti.

Tuija Österman, pääsihteeri, Suomen kesäyliopistot ry

Lue seuraavaksi