Valtiolle lähetettävä laskut Eurooppa-normin mukaisina verkkolaskuina
Digitaalinen taloushallinto

Valtiolle lähetettävä laskut Eurooppa-normin mukaisina verkkolaskuina

Valtiokonttori on päivittänyt tavoitteitaan valtiolle lähetettävien verkkolaskujen osalta. Tavoitteena on, että vuoden 2022 lopussa kaikki valtiolle lähetettävät laskut ovat Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja.

Norminmukaisuus koskee niin valtion kirjanpitoyksiköille, virastolle, laitoksille kuin rahastoille lähetettäviä laskuja.

Valtiokonttori vastaa kaikkien valtion virastojen verkkolaskujen Eurooppa-normin edistämisestä. Se on pyytänyt yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia siirtymään Eurooppa-normin mukaiseen laskutukseen. Aiemman suunnitelman mukaan valtio olisi ottanut vastaan ainoastaan Eurooppa-normin mukaisia laskuja 1.4.2021 alkaen, mutta koronapandemian seurauksena aikaa jatkettiin vuoden 2022 loppuun astu.

Taloushallinnon automatisaatio etenee

Valtiokonttorin päätös siirtyä vastaanottamaan vain verkkolaskuja on osa pidempää jatkumoa reaaliaikatalouden kehittämiseksi Suomessa, jota edustaa esimerkiksi vuonna 2001 perustetun Verkkolaskufoorumin työ. Verkkolaskufoorumi on yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää verkkolaskutuksen ja eKuitin käyttöönottoa.

Verkkolaskufoorumin käyttäjäryhmässä on edustettuna joukko yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita, enimmäkseen suuria verkkolaskun lähettäjiä ja vastaanottajia. Käyttäjäryhmä haluaa edistää taloushallinnon automatisaatiota, koska se nopeuttaa rahaliikennettä, vähentää inhimillisten virheiden vaikutusta laskutuksessa ja tehostaa organisaatioiden toimintaa. Tätä varten tulee kuitenkin varmistaa, että laskutusohjelmistoissa on valmius Eurooppa-normin mukaisten verkkolaskujen lähettämiseen.

Tarkista, pystyttekö lähettämään Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja!

Tieke on kerännyt taloushallinnon ohjelmistoja valmistavilta yrityksiltä tietoja ohjelmistojen kyvykkyydestä lähettää Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja. Lista näistä ohjelmistoista on julkaistu Tieken sivuilla.

Jos tuotatte taloushallintoohjelmistoja ja ohjelmistotalonne tiedot puuttuvat luettelosta, pyydämme teitä pikaisesti lähettämään tiedot ohjelmistoversioista sähköpostitse timo.simell@tieke.fi.

Lue seuraavaksi