Tips om spel och material som främjar barn och ungas kunskaper om dataskydd

Tips om spel och material som främjar barn och ungas kunskaper om dataskydd

Flera aktörer arbetar för att öka barns förståelse om behandling av personuppgifter och dataskyddslagstiftningen. I detta GDPR4CHLDRN-blogginlägg har vi samlat tips om webbplatser som vi stött på under projektarbetet och som innehåller material som främjar barn och ungas kunskaper om dataskydd såväl för undervisning, handledning och självstudier.

Spel och enkäter som ökar förståelsen om dataskydd

Olika enkäter och spel har utvecklats för att öka kunskapen om dataskydd. Genom gamification av inlärning kan det bli lättare att få barn och unga att aktivt bekanta sig med dataskydd som kan förbli främmande om man endast använder skriftliga anvisningar.

Till exempel den danska dataskyddsmyndigheten har publicerat Data Challenge, ett spel som riktas till unga. Spelet omfattar tre enkäter där man får svara på frågor om personuppgifter, behandling av personuppgifter och dataskyddsrättigheter och får sedan respons om sina svar. Några av frågorna grundar sig på fiktiva exempelfall av vilka en del förknippas också med hobbyverksamhet. I anslutning med spelet har man publicerat material för lärare som stödjer användningen av webbplatsen i undervisningen. Spelet Data Challenge har publicerats på engelska och danska.

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra har utvecklat ett digiprofiltest som baserar sig på självbedömning, där man får en digiprofil som beskriver ens beteende på webben och attityder som resultat. Flera av frågorna handlar om respondentens inställning till att hens personuppgifter delas och behandlas på webben. Sitra har också publicerat analyser om testresultaten, enligt vilka personer under 19 år är relativt omedvetna om hur tjänsteleverantörerna samlar in, använder och säljer data. Enligt resultaten är de unga (under 19 år) den åldersgrupp som litar mest på tjänsteleverantörerna och skyddar sin data minst. Det finns alltså mycket som behöver förbättras vad gäller barn och ungas dataskyddskunskaper!

Läromedel från gemensamma projekt

Utöver spel och enkäter finns det också gott om guider och mer omfattande materialpaket på webben. Det norska teknologirådet, den norska dataskyddsmyndigheten och det norska centret för IKT i utbildningen har upprättat en webbplats som riktar sig till unga, Du bestemmer, med undervisningsmaterial bland annat om integritetsskydd, mobbning och datasäkerhet. Utbildningsstyrelsen har producerat svenskspråkigt material, Du bestämmer, på basis av den norska webbplatsen.

Projektet GDPR4CHLDRN finansieras av Europeiska unionens program för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (Citizens, Equality, Rights and Values programme). Genom samma program finansieras även andra projekt för utveckling av barn och ungas förståelse om dataskydd. Till exempel byDefault (2022–2024) är ett projekt för att öka bland annat barn och ungas samt lärarnas medvetenhet om data- och integritetsskydd. Projektet koordineras av den grekiska dataskyddsmyndigheten. Inom projektet kommer man även att publicera material till stöd av inlärningen.

Flera av världens länder, inklusive Finland, har ett Safer Internet Centre (SIC) som vill främja medborgarnas mediekunskap samt barnens säkerhet och välfärd. Dessa center utgör också ett internationellt nätverk som anordnar Safer Internet Day årligen. Publikationer och läromaterial av nätverksmedlemmarna har samlats på Safer Internet Day -webbplatsen. Material på webbplatsen kan filtreras enligt tema, målgrupp och språk.