Eihän yhdistyksessänne säilytetä harrastajien tietoja turhaan?
Vastuullisuus

Eihän yhdistyksessänne säilytetä harrastajien tietoja turhaan?

Harrastustoiminnassa käsitellään monenlaisia henkilötietoja, kuten nimiä, henkilötunnuksia, osoitteita, allergiatietoja, tilinumeroita, syntymäaikoja, valokuvia ja videoita. Henkilötietoja ei useinkaan voida säilyttää ikuisesti, vaan niille tulee määritellä säilytysaika ja poistaa ne säilytysajan päätyttyä. Lähtökohta on, että henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen. Lue, mitä yhdistysten olisi ainakin hyvä ottaa huomioon henkilötietojen säilyttämisessä.

Jos harrastustoiminnan järjestäjä ei huolehdi tarpeettomien henkilötietojen poistamisesta, riskinä on, että tietoja säilytetään useita vuosia ilman lainmukaista käsittelyperustetta. Tällöin myös esimerkiksi tietovuodon sattuessa henkilötietoja saattaa päätyä ulkopuolisille enemmän kuin silloin, jos henkilötiedot olisi poistettu asianmukaisesti, kun niitä ei enää tarvita. Harrastustoiminnan järjestäjän, kuten urheiluseuran, tulee tunnistaa, kuinka kauan erilaisia henkilötietoja on säilytettävä ja määrittää prosessi tietojen poistamiselle.

Miten henkilötietojen säilytysaika määritetään?

Joillekin henkilötiedoille on määritelty säilytysaika lainsäädännössä, kuten työsuhteeseen tai kirjanpitoon liittyville tiedoille. Tällöin henkilötietoja säilytetään laissa määritelty aika ja ne poistetaan sen jälkeen.

Kaikentyyppisille henkilötiedoille ei kuitenkaan ole määritelty tarkkaa säilytysaikaa lainsäädännössä. Tällöin rekisterinpitäjän on itse määritettävä, kuinka kauan mitäkin henkilötietoja säilytetään. Henkilötietojen säilytysajan määrittämisessä voi lähteä siitä, että rekisterinpitäjä käy ensin läpi käsittelemänsä eri henkilötiedot ja henkilötietotyypit ja tarkastelee, mihin käyttötarkoitukseen kutakin henkilötietoa missäkin yhteydessä tarvitaan. Tämän jälkeen rekisterinpitäjä voi määritellä kunkin henkilötiedon tai henkilötietotyypin säilytysajan niiden käyttötarkoituksen perusteella.

Säilytysajan määrittämisessä on hyvä huomioida esimerkiksi tilanteet, joissa harrastaja lopettaa harrastustoiminnan. Jotkin tiedot voidaan poistaa heti harrastajan lopettaessa harrastuksessa.

Arkaluonteisten henkilötietojen, kuten terveystietojen säilyttämisessä on huomioitava tiedon arkaluonteisuus, ja tiedon leviämisestä harrastajalle mahdollisesti aiheutuvat riskit. Erityisesti tämä tulee ottaa huomioon, kun kyse on alaikäisen lapsen terveystiedoista. Terveystietoja tulisi säilyttää niin, ettei sivullisilla ole pääsyä tietoihin, eikä tietoja saa luovuttaa laajemmalle joukolle kuin on tarpeellista.

Mitä pitäisi huomioida henkilötietojen säilyttämisessä?

Sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja säilytetään erilaisissa järjestelmissä, kuten asianhallintajärjestelmissä, toiminnanohjausjärjestelmissä, sovelluksissa ja sähköisissä dokumenteissa. Sähköisessä henkilötietojen säilyttämisessä tulee varmistaa, että tietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, joilla on oikeus käsitellä tietoja esimerkiksi työtehtävässään.

Paperilla olevat henkilötiedot tulee säilyttää sellaisessa paikassa, jossa niihin eivät pääse käsiksi sellaiset henkilöt, joilla ei ole oikeutta käsitellä niitä. Papereiden säilyttämiseen voi käyttää esimerkiksi lukollista kaappia, johon pääsevät vain henkilöt, joilla on oikeus käsitellä tietoja.

Huomioi myös henkilökunnan vaihdokset, jotta henkilöt, jotka eivät enää ole mukana toiminnassa, eivät säilytät tietoja perusteetta esimerkiksi omilla tietokoneillaan ja sähköposteissaan.

Milloin henkilötiedot tulisi poistaa ja miten?

Kun henkilötietojen säilytysaika on päättynyt, tulee henkilötiedot poistaa. Erityyppiset tiedot saatetaan poistaa eri tavoilla ja eri aikoihin riippuen henkilötietojen säilytysajasta.

Tiedot voidaan poistaa automaattisesti tai manuaalisesti riippuen niiden muodosta ja säilytyspaikasta. Huolehdi tietojen poistamisesta kaikista eri paikoista, joissa henkilötietoja käsitellään ja säilytetään: esimerkiksi verkkolevylle tallennetut henkilötiedot poistetaan myös ladatuista tiedostoista sekä sähköpostista. Muista poistaa myös varmuuskopiot.

Paperilla olevat henkilötiedot tulee tuhota asianmukaisesti niin, ettei tarpeettomia henkilötietoja unohdu esimerkiksi kansioihin tai kaappien perälle. Paperit voidaan tuhota esimerkiksi silppurilla tai hävittämällä tietosuojapaperille tarkoitettuun jäteastiaan.

Rekisterinpitäjän vastuulla on, ettei henkilötietoja käsitellä tarpeettoman pitkään ja ohjeistaa tietojen asianmukaisesta poistamisesta niille, jotka käsittelevät henkilötietoja harrastustoiminnassa, kuten valmentajat, ohjaajat, joukkueenjohtajat, rahastonhoitajat, vapaaehtoiset sekä huoltajat. Harrastustoiminnan järjestäjän on hyvä huomioida ohjeistuksen laatimisessa, että harrastustoiminnassa mukana olevien roolit saattavat muuttua nopeastikin.

GDPR4CHLDRN-hankkeessa laaditaan työkalupakki tietosuojalainsäädännön soveltamisen tueksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestäville yhdistyksille. Hanke tarjoaa tietoa henkilötietojen suojasta ja tietosuojaoikeuksista myös lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen.

Euroopan unionin rahoittama. Tämän julkaisun sisältö edustaa vain kirjoittajien näkemyksiä ja he ovat niistä yksin vastuussa. Euroopan unioni tai Euroopan komissio eivät ole vastuussa tämän julkaisun sisällöstä.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä
Digikyvykkyys
Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista
Digikyvykkyys

Sujuva tietojen hallinnointi yhdistyksissä tukee tietosuojan toteutumista

Harrastustoimintaa järjestävän yhdistyksen arkeen sisältyy paljon hallinnollista työtä, kun huolehditaan kirjanpidosta, seurataan toiminnan tuloksia tai ylläpidetään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallinnollinen työ tapahtuu yhä suuremmissa määrin erilaisten digitaalisten järjestelmien tukemana. Hyvä tietohallinto tekee toiminnasta sujuvampaa ja tukee tietosuojalainsäädännön noudattamista.

Mikko Eloholma