InPromptun Osaamiskirja avuksi digiperustaitojen opiskeluun ja ohjaukseen
Uutta osaamista

InPromptun Osaamiskirja avuksi digiperustaitojen opiskeluun ja ohjaukseen

InPromptu-hankkeessa autamme yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa mukana olevia perusdigitaidoissa. Osaamiskirja tarjoaa tukea itsenäiseen opiskeluun sekä digitaitojen ohjaukseen.

InPromptu on TIEKEn koordinoima hanke, jossa lisätään työttömien yhdistysten ja muiden yhdistystoimijoiden digitaalista perusosaamista valmennuksia ja webinaareja järjestämällä. Julkaisemme 18.11. verkossa avoimen digiosaamiskirjan, joka tarjoaa tukea itsenäiseen opiskeluun ja digitaitojen ohjaukseen.

Valmennuksista ja webinaareista digioppia itselle ja avuksi muille

InPromptu-hankkeessa olemme tukeneet ja valmentaneet yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa mukana olevia perusdigitaidoissa sekä yhteisöllisen työskentelyn taidoissa. Järjestämissämme digiohjaajavalmennuksissa olemme keskittyneet sisältöjen lisäksi myös ohjauksen pedagogisiin teemoihin.

Digitaitojen karttumisen lisäksi tavoitteena on, että yhdistykset lähtevät itse tarjoamaan digivalmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla. Valmennuksen jälkeen osallistujat ovat voineet hakea osaamismerkkiä, jonka vaatimuksena on mm. oman ohjauskokeilun suunnittelu.

Materiaaleja työpajoihin ja vertaisohajaukseen

Pedagogisen tuen lisäksi yhdistyksille on tarjottu paljon avoimia valmennusmateriaaleja, jotka löytyvät hankkeen kotisivuilta. Ideana on, että yhdistystoimijat voivat hyödyntää materiaaleja omissa, esimerkiksi tietoturvaa tai tietokoneen hankintaa käsittelevissä työpajoissaan. Työpajojen ei ole tarkoituskaan olla valmennuksia, joissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat, vaan siellä voidaan tutkia asioita yhdessä. Valmennuksissa voi tutustua yhdessä myös hankkeemme webinaaritallenteisiin.

Osaamiskirja sopii aiheisiin tutustumiseen rauhassa omaan tahtiin.

Nyt julkaistava digiosaamiskirja on hyvää jatkoa olemassaoleville diaesityksille ja webinaaritallenteille. Osaamiskirja sopii aiheisiin tutustumiseen rauhassa omaan tahtiin. Kirjan voi tulostaa, ja siihen voi tehdä omia muistiinpanoja. Digiohjauksen näkökulmasta osaamiskirja voi ensinnäkin toimia materiaalina, joka jaetaan työpajoihin osallistujille ennakkoon tai jatkotutustumista varten. Toisaalta osaamiskirjassa on myös lukuisia tehtäviä, joita voi toteuttaa omissa työpajoissa – kaikessa digiohjauksessa tulee muistaa, että taitoja oppii lopulta vain tekemällä!

Digitukea tarvitaan

Digituen merkitys on korostunut tämän vuoden poikkeusaikana, ja eri tahot ovat jakaneet kokemuksiaan ja vinkkejä esimerkiksi Digi- ja Väestötietoviraston Digituki 2020 -tapahtumassa. Avointa ja suomenkielistäkin ohjelmateriaalia on verkossa paljon. Materiaalin runsaus voi muodostua perustaitoihin tutustuvalle haasteeksi , kun opiskelija ei ole varma, mistä aloittaa tai jos tietoa täytyy koota itse useasta lähteestä.

Olemme pyrkineet kokoamaan osaamiskirjaan selkeän ja kattavan tietopaketin, jolla pääsee alkuun perustaitojen opiskelussa. Osaamiskirja sisältää myös paljon linkkejä ja ehdotuksia jatko-opiskeluun.

Jatketaan digitaitojen opiskelua ja jaetaan tukeamme myös muille!


Mikko Eloholma & InPromptu-hankkeen väki

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen