InPromptun Osaamiskirja avuksi digiperustaitojen opiskeluun ja ohjaukseen
Uutta osaamista

InPromptun Osaamiskirja avuksi digiperustaitojen opiskeluun ja ohjaukseen

InPromptu-hankkeessa autamme yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa mukana olevia perusdigitaidoissa. Osaamiskirja tarjoaa tukea itsenäiseen opiskeluun sekä digitaitojen ohjaukseen.

InPromptu on TIEKEn koordinoima hanke, jossa lisätään työttömien yhdistysten ja muiden yhdistystoimijoiden digitaalista perusosaamista valmennuksia ja webinaareja järjestämällä. Julkaisemme 18.11. verkossa avoimen digiosaamiskirjan, joka tarjoaa tukea itsenäiseen opiskeluun ja digitaitojen ohjaukseen.

Valmennuksista ja webinaareista digioppia itselle ja avuksi muille

InPromptu-hankkeessa olemme tukeneet ja valmentaneet yhdistysten ja järjestöjen toiminnassa mukana olevia perusdigitaidoissa sekä yhteisöllisen työskentelyn taidoissa. Järjestämissämme digiohjaajavalmennuksissa olemme keskittyneet sisältöjen lisäksi myös ohjauksen pedagogisiin teemoihin.

Digitaitojen karttumisen lisäksi tavoitteena on, että yhdistykset lähtevät itse tarjoamaan digivalmennusta matalan osallistumiskynnyksen malleilla. Valmennuksen jälkeen osallistujat ovat voineet hakea osaamismerkkiä, jonka vaatimuksena on mm. oman ohjauskokeilun suunnittelu.

Materiaaleja työpajoihin ja vertaisohajaukseen

Pedagogisen tuen lisäksi yhdistyksille on tarjottu paljon avoimia valmennusmateriaaleja, jotka löytyvät hankkeen kotisivuilta. Ideana on, että yhdistystoimijat voivat hyödyntää materiaaleja omissa, esimerkiksi tietoturvaa tai tietokoneen hankintaa käsittelevissä työpajoissaan. Työpajojen ei ole tarkoituskaan olla valmennuksia, joissa yksi puhuu ja muut kuuntelevat, vaan siellä voidaan tutkia asioita yhdessä. Valmennuksissa voi tutustua yhdessä myös hankkeemme webinaaritallenteisiin.

Osaamiskirja sopii aiheisiin tutustumiseen rauhassa omaan tahtiin.

Nyt julkaistava digiosaamiskirja on hyvää jatkoa olemassaoleville diaesityksille ja webinaaritallenteille. Osaamiskirja sopii aiheisiin tutustumiseen rauhassa omaan tahtiin. Kirjan voi tulostaa, ja siihen voi tehdä omia muistiinpanoja. Digiohjauksen näkökulmasta osaamiskirja voi ensinnäkin toimia materiaalina, joka jaetaan työpajoihin osallistujille ennakkoon tai jatkotutustumista varten. Toisaalta osaamiskirjassa on myös lukuisia tehtäviä, joita voi toteuttaa omissa työpajoissa – kaikessa digiohjauksessa tulee muistaa, että taitoja oppii lopulta vain tekemällä!

Digitukea tarvitaan

Digituen merkitys on korostunut tämän vuoden poikkeusaikana, ja eri tahot ovat jakaneet kokemuksiaan ja vinkkejä esimerkiksi Digi- ja Väestötietoviraston Digituki 2020 -tapahtumassa. Avointa ja suomenkielistäkin ohjelmateriaalia on verkossa paljon. Materiaalin runsaus voi muodostua perustaitoihin tutustuvalle haasteeksi , kun opiskelija ei ole varma, mistä aloittaa tai jos tietoa täytyy koota itse useasta lähteestä.

Olemme pyrkineet kokoamaan osaamiskirjaan selkeän ja kattavan tietopaketin, jolla pääsee alkuun perustaitojen opiskelussa. Osaamiskirja sisältää myös paljon linkkejä ja ehdotuksia jatko-opiskeluun.

Jatketaan digitaitojen opiskelua ja jaetaan tukeamme myös muille!


Mikko Eloholma & InPromptu-hankkeen väki

Lue seuraavaksi