Vastuullisen maailman  rakentaminen peittoaa pikavoitot
Vastuullisuus

Vastuullisen maailman rakentaminen peittoaa pikavoitot

TIEKEn jäsen Elisa pyrkii olemaan kokonsa vertainen vastuunkantaja, ja edistää siksi kestävää digitaalista tulevaisuutta tietoisesti toiminnassaan.

Elisan yritysvastuupäällikön Arja Mehtälän mukaan suuren yrityksen tulisi käyttää mahdollisuudet osallistua toimialansa kehittämiseen yhdessä muiden kanssa. Esimerkiksi TIEKEn verkostot tarjoavat yhden väylän tähän työhön.

Edellisenä vuonna uudistettu Elisan missio, Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus, korostaa vastuullisuutta aiempaa enemmän. Vastuullisuutta tarkastellaan Elisassa niin digitaalisten, sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristöön liittyvien kysymysten näkökulmasta. Yritysvastuupäällikkö Arja Mehtälä tarkastelee yössään vastuullisuutta erityisesti digitaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. Hän katsoo, että suuren tietoliikenne- ja digipalveluyrityksen on tiedettävä, millaista kestävää digitaalista liiketoimintaa ja tulevaisuutta se haluaa edistää.

”Elisan kokoisella yrityksellä on tärkeä rooli jo yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaamisessa”, Mehtälä huomauttaa. ”Se, että verkkomme pysyvät laadukkaasti toiminnassa ympäri Suomen, on todella tärkeää tiedon liikkumisen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta, sekä tietysti myös asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.”

Turvallinen ympäristö vaatii työtä

Digitaalinen vastuullisuus tarkoittaa Elisan toiminnassa esimerkiksi tietoturvan ja yksityisyydensuojan varmistamista. Sekä yksittäisten kuluttajien että yritysasiakkaiden täytyy voida luottaa siihen, etteivät heidän tietonsa joudu vääriin käsiin ja että tiedon jakaminen on turvallista. ”Vastuullinen ja eettinen datan käsittely, analytiikka sekä tekoäly ovat osa digitaalista vastuuta. Myös digitaalinen saavutettavuus on mitä suurimmassa määrin osa vastuullisuustyötämme”, Mehtälä luonnehtii. ”Mahdollisimman monenlaisilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus käyttää Elisan tuotteita, ajasta ja paikasta riippumatta.”

”Kehitämme palvelujamme entistä saavutettavimmiksi kaikille asiakkaillemme, sekä omien asiantuntijoidemme osaamisen kautta että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.”

Arja Mehtälä, vastuullisuuspäällikkö, Elisa

Vastuu ulottuu kaikkialle

”Kestävän tai vastuullisen liiketoiminnan eri aallot ja painotukset ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana”, kertoo Mehtälä, joka on työskennellyt yritysvastuullisuustehtävissä 2000-luvun alusta, viimeiset kolme vuotta Elisan yritysvastuupäällikkönä. ”2020-luvulle tultaessa yrityksiin tuntuu syntyneen aiempaa parempi ymmärrys siitä, miten oleellinen osa liiketoimintaa vastuullisuus on ja minkälaisia riskejä pikavoittojen tavoitteluun liittyy.” Vaikka yritys tavoittelee arvon tuottamista omistajilleen, ei pyrkimys toimia kestävästi ole ristiriidassa tämän kanssa. Mehtälä näkee nimenomaan, että yrityksen pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta edistävät vastuullisuuskysymysten huomioiminen: mitä vaikutuksia liiketoiminnasta on sidosryhmien lisäksi esimerkiksi muulle yhteiskunnalle ja ilmastolle.

Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

”Yritysvastuu piti 2000-luvun alussa sisällään lähinnä ympäristökysymyksiä, esimerkiksi EUn sähkö- ja elektroniikkajätteiden sekä vaarallisten aineisiin liittyvien direktiivien seuraamisen muodossa. Yritysten ympäristöasiat ja esimerkiksi ilmastovaikutusten arviointi ovat tietysti tulleet koko ajan tärkeämmiksi, mutta niiden rinnalle on kuitenkin syntynyt laaja-alaisempi vastuullisuusnäkemys ja uutta kunnianhimoa”, Mehtälä kuvailee pitkäaikaista kehitystä. ”Päästöjen vähentämisen lisäksi on alettu puhua hiilikädenjäljestä, eli siitä kuinka omilla toimilla ja esimerkiksi tuotteilla ja palveluilla pystytään lisäämään positiivisia ilmastovaikutuksia sekä vähentämään asiakkaan hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi data-analytiikkaa sisältävien palvelujen avulla voidaan vähentää energiankulutusta.”

Pienessä maassa puhtia yhteistyöstä

Elisa on TIEKEn pitkäaikainen jäsen. Yrityksen edustajat seuraavat aktiivisesti esimerkiksi Verkkolaskufoorumia ja TIEKEn laajoissa verkostoissa puhututtavia asioita. ”Suomen kokoisessa maassa yhteistyöverkostot ovat oikeasti todella tärkeitä”, Mehtälä kiteyttää. ”Niissä pääsee sekä jakamaan oman organisaation erityisosaamista että oppimaan uutta. TIEKEn laajat yhteistyökuviot ulottuvat yhteiskunnan joka sektorille, joten niihin osallistumalla pysyy myös jyvällä siitä, millaisten digitalisaation kysymysten kanssa vaikkapa julkishallinnossa tai järjestöissä painitaan.”

Lue seuraavaksi