Tutustu uusin tapoihin löytää perille Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen julkaisussa
Datatalous

Tutustu uusin tapoihin löytää perille Logistiikan saavutettavuusdata -hankkeen julkaisussa

Kuinka vähentää kuljetusten viimeiseen metrin kuluvaa aikaa? TIEKEn ja Forum Virium Helsingin LoSaDa-hanke kehitti kestopulmaan ratkaisuja vuosina 2020–2022.

Logistiikan saavutettavuusdata – kuinka löytää nopeammin perille kaupungissa jaetun datan avulla on luettavissa verkossa.

Kaikki ovat joskus etsineet oikeaa ovea tai reittiä perille hankalasti hahmotettavassa paikassa. Karttasovellusten avulla löytää yleensä vain suunnilleen oikeaan kohtaan katuverkossa. Sen jälkeen kiinteistön alueella ollaan kylttien ja arvausten varassa. Perille löytämisen viimeisiin metreihin ei oltu vielä erityisemmin kehitetty sähköisiä ratkaisuja. 

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittama hanke Logistiikan saavutettavuusdata (LoSaDa) teki vuosina 2020–2022 useita kokeiluja tällaisen tiedon keräämisen ja jakamisen tavoista. Loppujulkaisuun on koottu tietoa näistä hankkeen kokeiluista ja niiden pohjalta edelleen kehitetyistä kahdesta sovelluksesta, OLMaPista ja Gatesolvesta. Karttasovellus OLMaPiin käyttäjä voi merkitä helposti katuosoitteita täydentävää dataa, jotka hidastavat kuljetusten tai kohteeseen siirtymisen viimeistä metriä. Tällaista dataa voivat olla esimerkiksi lastauslaiturien ja sisäänkäyntien sijainnit tai tiedot suurten kaupunki-alueiden huoltotunnelien sijainnista. Gatesolvea voi puolestaan käyttää navigaattorin tapaan: OLMaPiin kirjatut tiedot piirtyvät esiin ja muodostavat reitin oikeaan sisäänmenopaikkaan.

Inspiroivia lukuhetkiä! Jos haluat hyödyntää hankkeessa opittua enemmänkin, ole yhteydessä vastuuasiantuntijoihin.

Lisätietoja:
Raimo Tengvall
projektipäällikkö
Forum Virium Helsinki
040 629 7744
raimo.tengvall@forumvirium.fi

Aapo Rista
erityisasiantuntija, ohjelmistosuunnittelija
Forum Virium Helsinki
aapo.rista@forumvirium.fi

Jari Salo
verkottaja
TIEKE
043 820 0936
jari.salo@tieke.fi 

Lue seuraavaksi