Digitaitojen osaamismerkistön tilaus- ja sopimusehdot

Alla olevat ehdot ovat voimassa toistaiseksi ja ne koskevat TIEKEn ylläpitämää valtakunnallista Digitaitojen osaamismerkistöä.

1. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella tilaaja saa käyttöönsä valtakunnallisen digitaitojen osaamismerkistön digiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Sopimuksen myötä tilaaja saa oikeuden myöntää Digitaitomerkistön osaamismerkkejä asiakkailleen, jotka suorittavat hyväksytysti palvelun osaamismerkkejä.

2. Palvelun tilaaminen

Palvelu tilataan palvelun verkkosivuilta löytyvällä tilauslomakkeella. Palvelun tilaaminen edellyttää, että organisaatiolla on vähintään yksi (1) Kouluttajakoulutuksen suorittanut henkilö ja organisaatiolla on käytössään Open Badge Factoryn Pro-lisenssi.

Hyväksyttyään tilaushakemuksen TIEKE lähettää palvelun tilaajalle sähköpostitse vahvistuksen tilauksen vastaanotosta, verkostoituu Open Badge Factoryssä organisaation kanssa ja jakaa valtakunnallisen Digitaitojen osaamismerkistön sekä sen käyttöönotto-ohjeet organisaatiolle.

3. Voimassaoloaika

Palvelun tilaus on voimassa toistaiseksi. Jos tilausta ei ole irtisanottu vähintään yhtä (1) kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua, jatkuu tilaus automaattisesti kalenterivuoden kerrallaan eteenpäin.

4. Tilauksen irtisanominen

Palvelun tilaus on irtisanottava yksi (1) kuukausi ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Irtisanominen voidaan tehdä sähköpostitse palvelusta vastaavalla henkilölle tai osoitteeseen digiosaaminen@tieke.fi.

5. Hinnoittelu

Mikäli verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat, muuttuu palvelun hinta vastaavasti. TIEKE voi myös muuttaa palvelun vuosimaksua ilmoittamalla siitä asiakkaille vähintään kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua.

6.Palvelun hinta

Palvelun hinta on voimassa toistaiseksi. Kulloinkin voimassa olevat hinta on nähtävillä palvelun verkkosivuilla. Hintaan lisätään arvonlisävero. TIEKEn jäsenet saavat palvelun hinnasta 15 % alennuksen.

Palvelun hinta sisältää toimituskulut.

7. Laskutus

Palvelun laskutuskausi on kalenterivuosi ja laskuissa käytettävä yksikkö euro. Liittymisvuotta seuraavien vuosien laskutus tehdään jokaisen kalenterivuoden alussa. Maksuehto on 14 päivää netto.