Tietoa osaamismerkkien myöntäjille

Tietoa osaamismerkkien myöntäjille

Digitaitojen valtakunnallinen osaamismerkistö toteutettiin vuosien 2019 – 2021 aikana Osuvat taidot -hankkeessa. TIEKE hallinnoi valmista osaamismerkistöä. Oppilaitokset ja muut organisaatiot saavat oikeuden myöntää näitä osaamismerkkejä seuraavalla tavalla:

prosessikuva
Prosessikuva: miten Digitaitojen osaamismerkkien myöntäjäksi

Näin organisaatio pääsee myöntämään Digitaitojen osaamismerkkejä

Kouluttajakoulutus:

Open Badge Factoryn käyttöönotto

 • Organisaatiolla tulee olla Open Badge Factoryn Pro-lisenssi
  • Mahdollistaa merkkien ja merkkihakemusten jakamisen linkkeinä
 • Tutustu OBF:n käyttäjärooleihin (admin, suunnittelija, myöntäjä)
 • Verkostoidu OBF:ssä TIEKEn kanssa (admin-tunnuksin)

Merkistön tilaaminen TIEKEstä

 • Täytä tilauslomake, johon tulee lisätä tiedot myös kouluttajakoulutuksen käyneistä henkilöistä
 • TIEKE jakaa osaamismerkit ja merkkihakemukset linkkeinä organisaatiolle

Jaetun merkistön käyttöönotto

 • Jaetut merkit näkyvät OBF:n kohdassa Verkosto – Meille jaetut merkit
 • Hyväksy TIEKEn jakamat osaamismerkit
 • Tee TIEKEn toimittaman ohjeiston mukaiset viimeistelyt omassa OBF:ssä
  • Merkkihakemusten viestipohjan luominen
  • Merkkihakemusten avaaminen aktiiviseksi

Organisaatio on valmis myöntämään Digitaitojen osaamismerkkejä.

Palvelun hinta ja sisältö

Osaamismerkistön hinta on 700 eur + alv / kalenterivuosi. Mikäli merkistö otetaan käyttöön heinä-joulukuussa, laskutamme merkistön käyttöönotosta kyseiseltä vuodelta 350 eur + alv. Hintaan sisältyy

 • merkistön hallinta ja ylläpito
 • kouluttajakoulutus
 • merkistön jakaminen ja siihen liittyvä ohjeistus
 • asiakaspalvelu
 • merkistön kehittäminen

Osaamismerkistön tilaus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Tilaus tulee irtisanoa vapaamuotoisella erillisellä irtisanomisilmoituksella kuukautta ennen sopimuskauden loppua, eli marraskuun loppuun mennessä.

Kouluttajakoulutus

Osaamismerkkiosaaja

Kouluttajakoulutus tukee opettajien, kouluttajien ja osaamismerkkien arvioijien toimintaa digitaitojen osaamismerkkien parissa. Kouluttajakoulutuksen suorittaa jokainen henkilö, joka organisaatiossa arvioi saapuvia digitaito-osaamismerkkihakemuksia.

Kouluttajakoulutuksen voi suorittaa verkkokoulutuksena tai sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan tallenteiden avulla. Kouluttajakoulutuksen keskeiset aiheet ovat

 1. Digitaaliset osaamismerkit
 2. Osaamismerkkiohjelmistot (OBF ja OBP)
 3. Digitaitomerkistön arvioija

Kouluttajakoulutuksen osaaminen todennetaan osaamismerkkihakemusten avulla. Merkkihakemuksia on kolme, ja kun ne on kaikki suoritettu hyväksytysti, saa henkilö Osaamismerkkiosaajan koontimerkin.

Kouluttajakoulutus on maksuton.

Open Badge Factory

Open Badge Factory, tai tuttavallisemmin OBF, on organisaation työkalu silloin, kun halutaan rakentaa ja myöntää digitaalisia osaamismerkkejä. Sivustolta ostetaan lisenssi ja käyttöä voi kokeilla maksuttomalla kokeiluversiolla. Digitaitojen merkistön myöntäjillä tulee olla OBF:n Pro-lisenssi.

Open Badge Factoryyn voi luoda eritasoisia käyttäjätunnuksia (admin, suunnittelija, myöntäjä) käyttäjämäärien ja tavoitteiden mukaan.

OBF:ssa luodaan ja hallinnoidaan organisaation osaamismerkit, koontimerkit ja mahdolliset merkkihakemukset. Lisäksi siellä voi verkostoitua muiden OBF-toimijoiden kanssa, jolloin esimerkiksi yhteisten merkkien hyödyntäminen on helppoa ja sujuvaa.

Tutustu OBF:n sivuilta löytyviin ohjeisiin.

Linkitetyt osaamismerkit

Digitaitojen osaamismerkistön merkit jaetaan toimijoille linkitettyinä merkkeinä. Tämä tarkoittaa sitä, että merkit on toteutettu ja niitä kehitetään TIEKEn Open Badge Factoryssä, josta ne jaetaan linkkeinä merkkejä myöntäville organisaatioille.

Kun merkit ja niihin liittyvät merkkihakemukset jaetaan linkkeinä, näkyy merkin suunnittelijana TIEKE ja myöntävänä organisaationa se taho, jonka OBF:stä merkki myönnetään.

Linkitettyjen merkkien ja merkkihakemusten vahvuus on se, että ne ovat kaikilla toimijoilla täsmälleen samanlaiset – kuten valtakunnallisessa osaamismerkistössä tuleekin olla. Lisäksi, kun TIEKE tekee merkkeihin tai merkkihakemuksiin päivityksiä, tulevat nämä päivitykset automaattisesti kaikille. Myöntävän organisaation vastuulle jää merkkihakemusten käsittely.

Open Badge Passport

Open Badge Passport (OBP) on käyttäjälle maksuton pilvipalvelu, johon ansaitut osaamismerkit kerätään. Palvelu otetaan käyttöön rekisteröitymällä. Sähköpostiosoite toimii identifiointitietona, ja sen perusteella osaamismerkit jaetaan vastaanottajalle.

Open Badge Passportissa merkit voi merkitä julkisiksi, jolloin muutkin OBP:n käyttäjät näkevät ansaitut merkit. Lisäksi merkkejä voi jakaa sosiaalisen median palveluihin, kuten Facebookiin, Twitteriin tai LinkedIniin. Myös merkin linkin voi lisätä vaikkapa ansioluetteloon, tai OBP:ssä voi rakentaa oman verkkosivun osaamismerkeilleen.

Open Badge Passport toimii myös mobiilisovelluksena, jonka voi ladata maksutta omaan puhelimeensa sovelluskaupasta.

Lisätiedot