Miksi osaamismerkit?

Miksi osaamismerkit?

Osaamismerkit ovat yleistymässä kovaa vauhtia jatkuvan oppimisen teemojen noustua yhä laajempaan tietoisuuteen oppilaitoksissa, järjestöissä ja yrityksissä. Osaamismerkit kasvattavat suosiotaan motivoivana ja kustannustehokkaana tapana tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista niin osana opintoja kuin työuran aikana.

Osaamismerkkien avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista. Osaamismerkit kuvaavat millaista osaamista on mahdollista kehittää esim. osana koulutusta tai millaista osaamista työelämä odottaa. Osaamismerkkien avulla on helppo hahmottaa yksilöllinen opintopolku. Pedagoginen malli tukee yhteisöllistä ja itsesäätöistä oppimista. Osaamismerkit tukevat opintojen henkilökohtaistamista ja yhdistettynä ajasta ja paikasta joustaviin tapoihin kehittää osaamista, mahdollistavat erilaiset tavat edetä. Osaamismerkein ohjautuva oppimisprosessi on usein myös pelillistetty, joka tukee opiskelijan motivaatiota.

 

Osaamismerkkejä
Erilaisia osaamismerkkejä

Osaamismerkit soveltuvat erinomaisesti myös yhteisölliseen tiedon rakenteluun ja verkottuneissa, sosiaalisissa yhteisöissä oppimiseen. Osaamisen julkinen tunnustaminen kannustaa hyödyntämään omaa osaamista, näkemään uusia mahdollisuuksia ja kasvamaan asiantuntijana. Osaamismerkit ovatkin erinomainen väline, jolla tuetaan siirtymiä kouluasteelta seuraavalle sekä edelleen työelämään. Työelämässä merkit kertovat todistuksia laajemmin millaista osaamista merkin saajalla on. Niinpä osaamismerkit toimivat hyvin rekrytoinnin tukena, edistävät työllistymistä ja edelleen urapolulla etenemistä.

Osaamismerkki kuvaa osaamista osaamisperusteisesti

Digitaalinen osaamismerkki on konkreettinen sähköinen todiste osaamisesta. Merkin rakenteeseen kuuluu tieto osaamistavoitteista, joiden mukaista osaamista hakija on halunnut tunnistettavan ja arviointikriteerit, joiden perusteella osaaminen on tunnustettu.

Osaamismerkkejä voidaan myöntää automaattisesti eri järjestelmiin integroituna, mutta myös osaamisen osoittavaan hakemukseen perustuen. Osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien lisäksi merkkihakemuksen erilaiset tehtävät ohjaavat hakijaa arvioimaan omaa suoritustaan ja hahmottamaan omaa osaamistaan kokonaisuutena. Osaamismerkkiin on mahdollista liittää myös todiste tai todisteita, joilla osaaminen on osoitettu.

Digitaalisen osaamismerkin avulla osaaminen tehdään näkyväksi myös muille. Onkin tärkeää, että merkki on visuaalisesti kiinnostava, informatiivinen ja sisältää yksityiskohtaisen tiedon myös merkin myöntäjästä. Osaamismerkit tukevat eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, joten merkkejä myöntävät oppilaitosten lisäksi myös yritykset ja järjestöt.

Osaamismerkkien hyötyjä

  • Osaamismerkkien avulla eri tavoin hankittua osaamista on helppo tehdä näkyväksi
  • Osaamismerkkien suorittaminen mahdollistaa sujuvat siirtymät opinnoista toiseen tai työelämään siirryttäessä sekä työuran aikana
  • Osaamismerkkien suorittaminen on vapaaehtoista ja motivoivaa 
  • Osaamismerkit vahvistavat minä-pystyvyyttä 
  • Osaaja eli osaamismerkkien haltija hallinnoi itse osaamistaan ja osaamismerkkejään, valiten mitä merkkejä ja miten jakaa eteenpäin
  • Osaamismerkin avulla loppukäyttäjä eli esim. työnantaja näkee konkreettisesti, mitä osaamista merkin haltijalla on