Tekoälylukutaitoa ja tietosuojaosaamista nuorille
Digikyvykkyys

Tekoälylukutaitoa ja tietosuojaosaamista nuorille

TIEKEn huhtikuussa alkaneessa DatatAItaja-hankkeessa lisätään nuorten tekoälylukutaitoa ja ymmärrystä algoritmeista. Hankkeessa kehitetään nuorten kykyä huolehtia tietojensa turvallisuudesta tietosuojan ja tietoturvan ymmärtämisen kautta. Nuorten parissa työskentelevät saavat hankkeen kautta tukimateriaaleja aiheisiin tutustumiseen sekä itsenäisesti että yhdessä nuorten kanssa.

”Kasvava osa verkossa olevasta sisällöstä on ihmisten sijaan tekoälyn luomaa. Sisältö voi olla teksti-, kuva- tai videomuodossa. Jos nuoret eivät tunne generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita, on entistä vaikeampaa suodattaa tietoa tai tehdä päätelmiä sen pohjalta”, hankkeen projektipäällikkönä toimiva Mikko Eloholma TIEKEltä kuvaa.

Verkkosisältö on enenevissä määrin erilaisten algoritmien suodattamaa. Algoritmit personoivat sisältöä käyttäjästä luodun profiilin perusteella. Siitä syystä kaikkien meidän kokemuksemme internetistä ja somesta on erilainen – kuplamme on räätälöity käytöstämme kerätyn datan pohjalta.

Tekoälyn ja algoritmien toimintaperiaatteiden hahmottamisen lisäksi itseä koskevaa dataa kannattaa varjella. Tätä voi tehdä sekä omia oikeuksiaan tuntemalla että tietoturvasta huolehtimalla.

Teemat ovat erityisen tärkeitä nuorille, sillä nuoret kokeilevat ja ottavat käyttöönsä yhä useampia verkkopalveluita ja sosiaalisen median sovelluksia. Datan ymmärtäminen on edellytys myös tekoälyn ymmärtämiselle, sillä tekoälyä koulutetaan muun muassa valtavilla datamassoilla.

Oppimista sosiaalisessa mediassa ja työpajoissa

Hanketta rahoittaa Microsoft, joka näkee nuorten osaamisen kehittämisen tärkeäksi osaksi digitaalisen osaamisen vahvistamista. Hanke on osa Microsoftin Suomen datakeskusinvestoinnin puitteissa tekemää järjestöyhteistyötä. Microsoft on sitoutunut olemaan hyvä naapuri datakeskuspaikkakunnilla, ja tukee digitaitoja alueella yhteistyössä eri järjestötoimijoiden kanssa.

”Tekoälyllä on valtava potentiaali niin työssä kuin arjessakin. Uskomme vahvasti tekoälyn mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä, yrityksiä ja yhteiskuntaa saavuttamaan enemmän. Jokaisen on kuitenkin ymmärrettävä sen päätöksentekoa ja osattava käyttää sitä turvallisesti. Ymmärrys datan vastuullisesta hyödyntämisestä on yhä keskeisempää yhteiskunnassamme.” toteaa Suomen Microsoftilla Datacenter Community Affairs Managerina toimiva Laura Kuokkanen.

Nuoria lähestytään hankkeessa videoiden, sosiaalisen median viestinnän ja vaikuttajayhteistyön kautta. Nuorille järjestetään läpi syksyn useita työpajoja, joissa aiheeseen tutustutaan käytännön tekemisen kautta. Työpajat toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan kunnissa nuorison parissa toimivien tahojen, kuten Vihdin kunnan nuorisopalveluiden ja Vantaan seurakuntien nuorisotyön kanssa syksyllä 2024.

Hankkeen kohderyhmään kuuluu lisäksi nuorten parissa työskentelevät tahot, jotka saavat hankkeessa tuotetusta materiaalista tukea usein monimutkaisiksi koettujen asioiden käsittelyyn nuorten kanssa.  

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Alaikäinen ja valokuva – voivatko vanhemmat käyttää rajatonta valtaa kuvien julkaisussa?
Vastuullisuus

Alaikäinen ja valokuva – voivatko vanhemmat käyttää rajatonta valtaa kuvien julkaisussa?

Onnistuitko tallentamaan kännykäsi kameralla mielestäsi jakamisen arvoisen kuvan lapsesi harrastuksesta? Entä haluatko saada muut ihmiset hyvälle tuulelle jakamalla heille tahatonta komiikkaa ilmentävän kuvan lapsestasi ja hänen ystävistään? Jos vastasit kyllä, kannattaa uhrata vielä hetki sen arvioimiselle, voitko jakaa näitä kuvia vapaasti verkostollesi tai ystäväpiirillesi somealustoilla.

Terhi Rehtonen
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma