Tuoreesta käsikirjasta eväitä osaamismerkkien kehittämiseen
Digikyvykkyys

Tuoreesta käsikirjasta eväitä osaamismerkkien kehittämiseen

Osuvat taidot -käsikirja on oiva opas osaamismerkkien maailmaan. Kirja esittelee digitaitojen osaamismerkistön kehityshankkeen ja sen eväillä on helppo lähestyä myös oman merkistön kehittämistyötä.

Osaamismerkit ja muut mikrokredentiaalit eli pienten osaamiskokonaisuuksien tunnustukset ovat nousussa laajasti ympäri Eurooppaa. Tutkimukset osoittavat, että pienten kokonaisuuksien haltuunotto ja osaamismerkkien pelillistetty malli on opiskelijalle motivoivaa. Osaamismerkistöjä ja niille rakentuvaa oppimispolkua on tutkinut KT Sanna Brauer väitöskirjassaan Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers.

Osuvat taidot -käsikirjassa esitellään osaamismerkkien muitakin hyötyjä. Merkit esimerkiksi kulkevat sähköisesti suorittajan mukana oppilaitoksesta tai työstä toiseen. Kun suorittaja itse hallinnoi merkkejään ja niiden käyttöä, siirtymät roolista ja elämäntilanteesta toiseen sujuvoituvat.  Sähköiset merkit on myös helppo luotettavasti liittää erilaisiin sähköisiin työnhakudokumentteihin.

Käsikirjasta tukea uusien osaamismerkistöjen rakentamiseen

Huolellisesti toteutettu osaamismerkistö on kevyt ylläpidettävä. Osaamismerkkien myöntö voidaan integroida organisaation omiin järjestelmiin tai myöntö voidaan toteuttaa hakemusten kautta.

Osuvat taidot -käsikirja on erinomainen aloituspiste, kun organisaatiossa mietitään, olisiko syytä hypätä osaamismerkkien aallonharjalle.

Osaamisperusteiset osaamiskuvaukset

Kunkin merkin osaamiskuvaus ja sen suorittamiseen vaadittava osaaminen sanoitetaan selkeästi. Tällöin merkkiä suorittavan on helppoa päätellä, riittääkö oma osaaminen merkin suorittamiseen, ja merkkejä myöntävällä taholla on selkeä ohjenuora merkin myöntämiseen. Näin ollen merkeistä viestiminen on helppo toteuttaa läpinäkyvästi.

Lisätiedot:

Digiosaamisen asiakaspalvelu, puh. 09-47630300 tai digiosaaminen@tieke.fi

TIEKE ylläpitää ja kehittää käsikirjassa esiteltyä digitaitojen osaamismerkistöä ja tukee organisaatioita sen käyttöönotossa. Tarjoamme myös asiantuntijapalveluita esimerkiksi omien merkistöjen kehittämishankkeisiin.

Lue seuraavaksi