Opas valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen 
Digikyvykkyys

Opas valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen 

Digitaidot ovat yksi kahdeksasta elinikäisen oppimisen avaintaidosta. Yhdentoista hanketoimijan verkosto kehitti yhdessä digitaitojen osaamismerkkijärjestelmän, jolla digiosaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa nykyajan tarpeiden mukaisesti.

Merkistöstä haluttiin valtakunnallinen sekä yhteismitallinen kansallisten ja kansainvälisten viitekehysten kanssa. Lisäksi sen haluttiin tukevan ammatillisen koulutuksen tarpeita. Kehityshanke kesti 2,5 vuotta ja siinä oli mukana kova kaarti osaamisen, opetuksen ja sivistystyön tekijöitä.  

Työstä ja sen tuloksista on julkaistu Osuvat taidot -käsikirja. Kirja esittelee osaamismerkkien lisäksi merkistön kehitystyötä, käyttöönottoa ja käyttöä, sekä pohtii merkistön soveltuvuutta eri kohderyhmille. Käsikirjasta on hyötyä tulevien osaamismerkistöjen kehitystyössä, mutta siinä on asiaa myös heille, joita kiinnostaa jatkuva oppiminen tai osaamisperusteisuus. 

Verkostojen, yhteistyön ja viestinnän tärkeys nousee esiin

Laajassa ja pitkäkestoisessa hankkeessa kattavan verkoston merkitys korostuu. Käsikirjassa tutkitaan verkoston koostamista, vastuiden määrittelyä sekä sitä, miten tärkeää on tunnistaa verkoston vahvuuksia ja voimavaroja. 

Osuvat taidot –hankkeessa verkosto koostettiin vapaata sivistystyötä, ammatillista koulutusta, ammatillista opettajankoulutusta ja järjestökenttää edustavista toimijoista eri puolilta Suomea. Lisäksi mukana toimivat mm. Digi- ja väestötietovirasto ja Opetushallitus. Hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Verkoston toteuttamassa hankkeessa tarvitaan myös hyvin organisoitua viestintää. Käsikirja esittelee viestinnän toteutusta niin sisäisesti kuin ulkoisesti.  Lisäksi pohditaan visuaalista ilmettä, viestinnän tavoitteiden tunnistamista ja viestinnän pelisääntöjen asettamista.  

Eväitä suunnitteluprosessiin

Valtakunnallisen osaamismerkistön suunnittelun keskiössä ovat yhteismitallisuus ja selkeys. Merkistön rakenne, osaamistavoitteet ja osaamisen osoittamisen tavat ovat keskeinen osa merkistön rakentamista.

Oppaasta löydät tähänkin ohjeistusta ja vinkkejä.

Lue seuraavaksi