Tunnista, sanoita ja tunnusta osaamista – olemme mukana Osaaminen näkyviin -viikolla! 
Digikyvykkyys

Tunnista, sanoita ja tunnusta osaamista – olemme mukana Osaaminen näkyviin -viikolla! 

Digitaitojen osaamismerkkien kouluttajakoulutus avaa TIEKEssä teemaviikon tapahtumat. Tutustu myös tarjontaamme yhteisöjen osaamisen tunnistamiseksi ja sanoittamiseksi.

Osaaminen näkyviin -tapahtumaviikkoa vietetään 5.–11.9.2022. Osaamista kertyy lukuisissa erilaisissa yhteyksissä. Joskus emme itse oikein huomaakaan, millaista osaamista matkan varrella takkiin tarttuu. Osaaminen näkyviin -viikko on hyvä hetki pysähtyä osaamisensa äärelle, tunnistaa ja tehdä sitä näkyväksi. 

Digitaitojen osaamismerkistön kouluttajakoulutus 6.9. on viikon päätapahtumamme. Maksuttomassa koulutuksessa opit, mitä osaamismerkit ovat, mihin niitä käytetään ja mitä hyötyä niistä eri yhteyksissä on.  

Meillä TIEKEssä vietetään tavallaan ikuista Osaaminen näkyviin -viikkoa – olemmehan tehneet töitä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Autamme sanoittamaan, tunnistamaan ja luonnollisesti myös kehittämään erityisesti digitaalista osaamista, oli kyse sitten yksilöiden tai yhteisöjen osaamista.  

Tähän artikkeliin olemme koostaneet ajankohtaisia työkaluja ja materiaaleja niin oman osaamisen tunnistamiseen kuin teille, jotka teette työtä teeman parissa niin oppilaitoksissa, yrityksissä kuin yhteisöissä.

Koosteesta löytyvät aiheet

Osaamismerkit osaamisen tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä: 

Yhteisöjen osaamisen tunnistamien:  

Tunnista ja sanoita osaamista osaamismerkeillä 

Teemaviikon ja toki myös jatkuvan oppimisen kantavia ajatuksia on, että meille karttuu osaamista hyvin monenlaisissa yhteyksissä. Digitaaliset osaamismerkit istuvat kuin nakutettu jatkuvan oppimisen maailmaan. Niillä tunnistetaan ja tunnustetaan taitoja ja saavutuksia, jotka ovat karttuneet erilaisissa yhteyksissä kuten opiskeluissa, työssä, harrastuksissa tai vaikka näihin liittyvissä projekteissa.  

Digitaaliset osaamismerkkien yksi keskeisistä vahvuuksista on, että niihin sisältyvät kriteerit sanoittavat osaamista, jota merkin haltijalla on. Nämä kuvaukset auttavat meitä sekä havaitsemaan että sanoittamaan ja osoittamaan omaa osaamistamme. Samat kuvaukset tietenkin auttavat myös esimerkiksi rekrytoijaa työnhakutilanteessa. Digitaalisia merkkejä on helppo säilyttää, jakaa ja niistä voi rakentaa myös erilaisia koosteita vaihteleviin tilanteisiin.  

Suomessa osaamismerkkejä käytetään jo monipuolisesti, ja niitä myöntävät niin oppilaitokset, järjestöt kuin yritykset. Merkkien suorittajalle palvelut osaamismerkkien kokoamiseksi ovat maksuttomia. Micro-kredentiaalit, pienemmät oppimiskokonaisuudet ovat ajankohtaisia aiheita myös eurooppalaisessa keskustelussa.  

Digitaitojen osaamismerkistön kouluttajakoulutus webinaarisarjana 

Taustalla kannettava tietokone ja sankakuulokkeet. Kuvassa kolme Osuvat taidot -kouluttajakoulutuksen osaamismerkkiä ja metamerkki.

Osaaminen näkyviin -viikolla järjestämme Digitaitojen osaamismerkistön kouluttajakoulutuksen. Se on kolmiosainen webinaarisarja, joka soveltuu niin osaamismerkkien maailmaan ensimmäisiä askeleitaan ottaville kuin Digitaitomerkistön käyttöönottoa suunnittelevalle.  

Ensimmäisessä osassa keskitytään siihen, mitä digitaaliset osaamismerkit oikein ovat, mihin niitä käytetään ja mitä hyötyä niistä eri yhteyksissä on.  

Toisessa osassa opitaan, millaisilla työkaluilla osaamismerkkejä vastaanotetaan ja myönnetään. Tämäkin soveltuu hyvin aiheeseen tutustuvalle.  

Kolmannessa osassa keskitytään nimenomaan Osuvat taidot -hankkeessa kehitettyyn digitaitomerkistöön, sen sisältöihin ja rakenteeseen sekä osaamisen arviointiin. Tämä osa on tarkoitettu erityisesti digitaitomerkistön käyttöönottoa suunnitteleville sekä henkilöille, jotka tulevat arvioimaan digitaito-osaamismerkkien hakemuksia.  

Kaikissa osissa osaaminen todennetaan – luonnollisesti – osaamismerkkihakemusten avulla. Jos osaamismerkit ovat uusi tuttavuus, tarjolla on mainio mahdollisuus saada omakohtainen kokemus merkin hakemisesta ja vastaanottamisesta.  

Hyödynnä osaamismerkkikehittäjien kokemuksia  

Osuvat taidot -käsikirja: opas valtakunnallisen osaamismerkkijärjestelmän kehittämiseen avaa oleellisimman osan osaamismerkkien kehitystyössä saaduista kokemuksista. Kokemukset pohjautuvat valtakunnallisen digitaitojen osaamismerkistön yli kahden vuoden kehitystyöhön ja yhdentoista kumppaniorganisaation yhteiseen matkaan Osuvat taidot -hankkeessa.  

Käsikirjan tarkoitus on silottaa tulevien osaamismerkistöjen kehittäjien tietä ja antaa esimerkkejä kehittämistyön vaiheista, käyttöönotosta, käytöstä ja soveltuvuudesta eri kohderyhmissä.

Badge Finland -verkosto osaamismerkkityön tueksi 

Badge Finland on verkosto, joka levittää Open Badges -konseptiin liittyvää tietoa ja edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä. Verkosto järjestää mm. webinaareja sekä kokoaa tietoa oppaista ja koulutuksista osaamismerkkityön tueksi. Verkoston jäsenyys on maksullinen, mutta aineistoa on runsaasti saatavilla myös maksutta. 

Seuraava Badge Finland -webinaari järjestetään 22.9., jolloin aiheena on Kestävän matkailun osaamismerkit.

Digitukijan osaamismerkit DVV:ssä 

Digituen parissa vapaa-ajallaan tai työssä ahertavan kannattaa tutustua Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Digitukija-osaamismerkkiin. Se avulla voi tunnistaa ja sanoittaa omaa osaamistaan niin 1) digituen eettisen ohjeistuksen, 2) ohjaustaitojen kuin 3) digitaitojen osalta.

Merkki toimii samalla käytännön esimerkkinä siitä, että osaamismerkkityössä kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, vaan merkkejä voidaan hyödyntää ristiin ja ”pinota” erilaisia tarpeita palveleviksi kokonaisuuksiksi.

Digitukijan merkissä digitaidot-merkki hyödyntää em. Osuvat taidot -hankkeessa kehitettyä valtakunnallista digitaitomerkistöä.

Yhteisöjen osaamisen tunnistaminen 

Tunnista tietosuojaosaamista!  

GDPR2DSM – Menestystä tietosuojasta -hankkeessa olemme yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa kehittäneet helppokäyttöisen työkalun, jonka avulla yhteisöt voivat lisätä tietosuojaosaamistaan, arvioida käytäntöjensä nykytilaa ja saada vinkkejä tietosuojavaatimusten toteuttamiseen.

Lähtötasotestillä voi kuka tahansa tietosuojasta kiinnostunut testata, miten hyvin tuntee tietosuoja-asetuksen peruskäsitteitä ja -vaatimuksia. Testistä saa käyttöönsä vastauksista kootun raportin. Kyseessä ei kuitenkaan ole siinä mielessä perinteinen testi, että vastauksia ei tallenneta ja raportti jää vain vastaajan käyttöön.

Työkalu sopii hyvin myös oman osaamisen tunnistamiseen ja kartuttamiseen.

Lisäksi työkalussa on avoimesti saatavilla osiot eri rooleille, koska tietosuoja-asetus asettaa erilaisia velvollisuuksia riippuen siitä, käsitelläänkö henkilötietoja rekisterinpitäjänä, yhteisrekisterinpitäjänä vai henkilötietojen käsittelijänä. Työkalu on kehitetty mikro- ja pk-yrityksille, mutta se soveltuu hyvin myös muiden yhteisöjen käytäntöjen arviointiin.

Auta tunnistamaan järjestöjen digitilanne 

Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen tilaa digitalisaatioon, digiosaamiseen, viestintään ja sosiaalisen median käyttöön liittyen. Järjestödigi tarjoaa tietoa järjestöjen tilasta Suomessa sekä antaa mahdollisuuden peilata järjestön omaa tilannetta tuloksiin.  

Mikäli toimit jossakin järjestössä tai yhdistyksessä ja haluat auttaa tekemään järjestöjen osaamista näkyväksi, voit tilata kyselyn omaan sähköpostiisi.  

Järjestödigi-kartoitus toteutetaan viidettä kertaa syksyllä 2022. Tulokset julkaistaan tammikuussa 2023.  

#OsaaminenNäkyviin #Osaamismerkit #Digitaitomerkit #digituki #GDPR2DSM #MenestystäTietosuojasta #järjestödigi #järjestösome 

Lue seuraavaksi