JyrkIT: Takaisin koulun penkille
Elämää tietoyhteiskunnassa

Kuva: Eetu Ahanen

JyrkIT: Takaisin koulun penkille

Perinteinen tutkinto ei ole enää kuin lupa tulla täydennyskoulutukseen. Tarvitaan uusia oppimisen tapoja ja rakenteita. Kun Suomi kehittää työvoiman osaamisen ylläpitämisessä toimivia teknisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja, niille riittää kysyntää muuallakin.

Digitalisaatio muuttaa lähivuosina työmarkkinoita niin nopeasti, että noin miljoonan suomalaisen ennakoidaan tarvitsevan uudelleen- tai täydennyskoulutusta. Kyse ei ole vain tietoteknisistä valmiuksista vaan sopeutumisesta digitalisaation mukanaan tuomiin uusiin liiketoimintamalleihin ja tapoihin tehdä työtä.

Urakka on niin suuri, ettei meidän perinteinen koulutusjärjestelmämme mitenkään selviä siitä. Perinteinen tutkinto ei ole enää kuin lupa tulla täydennyskoulutukseen. Tarvitaan uusia oppimisen tapoja ja rakenteita. Itseopiskelusta, työssä oppimisesta ja työn ohessa opiskelusta tulee opiskelun valtavirtaa.

Pelastajaksi toivotaan digitaalisia oppimispalveluita, mutta ne eivät yksin riitä. Vaikka työvoimaa on alhaisen syntyvyyden ja koulutettujen suomalaisten maastamuuton seurauksena tarjolla hyvin rajallisesti, tarvitsemme silti aikuisopinto-ohjaajia ja perinteistä aikuiskoulutusta opettajineen.

Tarvitsemme työvälineitä, joilla hallita omaa osaamistamme. Niiden käytössä auttavat aikuisopinto-ohjaajat.

Ennen ajateltiin, että työnantajat ovat ensisijaisessa vastuussa henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä. Työnajantajat kouluttivat työntekijöitä tarpeidensa mukaan. Nyt ymmärretään, että vastuu osaamisen kehittämisestä on meillä jokaisella itsellämme. Opiskelemme itseämme, emme työnantajaa varten.

Tarvitsemme työvälineitä, joilla hallita omaa osaamistamme. Niiden käytössä auttavat aikuisopinto-ohjaajat, joiden avulla kartoitamme osaamistamme ja arvioimme, mitä osaamisalueita kannattaa kehittää seuraavaa yt-kierrosta varten.

Oppimispalveluiden turvaaminen ei yksin riitä. Paljon haastavampia ovat työmarkkinoilta ja sosiaaliturvalta vaadittavat muutokset. Esimerkiksi osa- ja kokoaikaisten opintovapaiden on oltava vanhempainvapaiden kaltainen oikeus. Kaikilla on oltava tasavertainen mahdollisuus täydentää osaamistaan ja pitää yllä työmarkkina-arvoaan.

Opintovapaalla on tultava toimeen eli tarvitaan jonkinlaista täydennyskoulutustukea. Opintovapaiden, koulutustukien ja oppimispalveluiden kustannusten jakaminen työnantajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan kesken on yksi digitalisaation suuria haasteita, samaa kokoluokkaa kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen. Kaikkien näkökulmasta on kyse investoinnista tulevaisuuteen, mutta kuka sen investoinnin maksaa?

Yritykset eivät pitkään pärjää Suomessa, jos työvoiman ammattitaito happanee käsiin. Työntekijän on turha hakea töitä, jos osaaminen ei vastaa työnantajien tarpeisiin. Yhteiskunnan on turha odottaa verotuloja, jos suomalaiset yritykset eivät löydä työntekijöitä.

Kun Suomi kehittää työvoiman osaamisen ylläpitämisessä toimivia teknisiä ja yhteiskunnallisia ratkaisuja, niille riittää kysyntää. Sama haaste on edessä kaikilla muillakin vanhoilla teollisuusmailla vain muutaman vuoden viipeellä. Puhumme paljon koulutusviennistä. Ehkä täydennyskoulutusviennistä kehittyy vielä parempi bisnes.

Lue seuraavaksi

Digitaaliset prosessit
Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille
Digitaaliset prosessit

Verkkolaskutuksen tehokas käyttöönotto ja yhtenäistäminen – välttämättömyys suomalaisille yrityksille

Suomi on ollut verkkolaskutuksen edelläkävijä jo pitkään, ja nykyään monesta Euroopan maasta tullaan Suomeen tutkimaan, miten toimimme verkkolaskutuksen saralla. Haastavaa maassamme on erilaisten verkkolaskutusformaattien määrä. Kolme verkkolaskutuksen asiantuntijaa kertovat, miten suomalaisyritysten kannattaisi reagoida eurooppalaisen standardin mukaiseen verkkolaskutukseen. Heidän keskeinen viestinsä on, että yritysten tulisi siirtyä verkkolaskutukseen, ja verkkolaskutuksen formaatteja tulisi saada yhtenäisemmäksi.

Viestintätoimisto Aivela
Digitaalinen taloushallinto
Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen
Digitaalinen taloushallinto

Peppol on avain tehokkaaseen, rajat ylittävään laskutukseen

Verkkolaskuvisiossa 2030 on määritelty, että Peppol-verkkolaskutuksen käyttöä pyritään helpottamaan Suomessa. Peppol-muotoinen verkkolasku helpottaa rajat ylittävää laskutusta, ja se onkin tärkeässä asemassa kansainvälisen kaupan ja liiketoiminnan tehostamisessa. Tämä artikkeli käsittelee Peppolin merkitystä ja tulevaisuuden näkymiä suomalaisessa verkkolaskutusympäristössä.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 
Digikyvykkyys

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle 

Marraskuussa pidetty syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Kokouksessa vahvistetun toimintasuunnitelman mukaan TIEKE jatkaa vuonna 2024 työtä digikyvykkyyden, digitaalisen taloushallinnon, datatalouden ja vastuullisuuden edistämisen parissa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen