TIEKEn datavalmennus matkailuyrityksille: haku avattu!
Digitaaliset prosessit

TIEKEn datavalmennus matkailuyrityksille: haku avattu!

Valmennamme 3 pk-yritystä hyödyntämään dataa liiketoiminnassa entistä paremmin. Hae mukaan kokeiluun 19.9. mennessä!

Tilaa nyt erikoistuva asiantuntija valmentamaan pk-yritystäsi datapohjaisen kasvun vauhdittamiseen! TIEKE järjestää syksyn 2021 aikana kokeilun pk-yrityksille oman datan ja avointen tietoaineistojen hyödyntämisestä liiketoiminnan kasvattamiseksi. Kokeilua vetää TIEKEn data-osaaja Jussi-Pekka Parkkari, joka on tekniikan kandidaatti Aalto-yliopistosta ja opiskelee parhaillaan AnalyticsPRO-koulutusohjelmassa lisää data-analytiikkaa.

Kokeiluun sisältyy TIEKEn tarjoamaa konsultaatiota siihen, kuinka yrityksen dataa voi käsitellä ja mahdollisesti yhdistää saatavilla oleviin avoimiin tietoaineistoihin. Kokeilu on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita analysoimaan ja hyödyntämään paremmin käytössään olevia tietoaineistoja. Esimerkiksi asiakastilastot ja käyttäjäpalautteet ovat hyviä aineistoja analyysin pohjaksi.

Kokeilu koostuu neuvonnasta ja konsultaatiotapaamisista tai -työpajoista, joiden lopullinen muoto ja sisältö riippuu osallistujien tarpeista, toiveista ja käytössä olevista tietoaineistoista. Valmennusta järjestetään yhdelle yritykselle kerrallaan, mikä mahdollistaa täsmällisen neuvonnan.

Valmennuskokeilun tavoitteena on tarjota apua ja malleja tietoaineistojen hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena. Osallistujat saavat valmiin pohjan, jota voi myös tulevaisuudessa hyödyntää päivitettyjen aineistojen analysointiin sekä esimerkiksi visualisointiin. Valmennus parantaa myös valmiuksia laajentaa itse tietoaineistojen käsittelyä ja mittareiden tekoa. Käytämme lähtökohtaisesti ilmaisia tuotteita.

TIEKE on tukenut erityisesti matkailu- ja ravitsemusalan pk-yritysten digitalisaatiota DigiTähti-hankkeessa, ja lisäoppi datan hyödyntämiseen on ollut yksi hankkeessa esiinnoussut tarve. Hankkeen 31.8. pidettyn loppuwebinaarin tallenne löytyy tapahtuman jälkeen tapahtumasivulta.

Tarvittavat välineet ja valmennuksen kesto

Osallistuminen edellyttää tietokonetta etäyhteyksillä sekä omia tietoaineistoja, joita voitte jakaa käsittelyn ajaksi TIEKEn kanssa. Ohjelmaan on hyvä varata ajallisesti noin 2 työpäivää syys- ja marraskuun välisenä aikana.

Hakuaika ensimmäiseen kokeiluun on auki 19.9.2021 asti, jonka jälkeen keskustelemme tarkemmin halukkaiden yritysten kanssa viikoilla 39-40. Itse kokeilutapahtumat pidetään viikoilla 43-44.

Lisätietoa valmennuksesta: jussi-pekka.parkkari@tieke.fi

Lue seuraavaksi