TIEKEn vuosi 2022: yhdessä datakyvykkyyttä, kestävää digitalisaatiota ja digiosaamista kehittäen
Elämää tietoyhteiskunnassa

TIEKEn vuosi 2022: yhdessä datakyvykkyyttä, kestävää digitalisaatiota ja digiosaamista kehittäen

Tänä vuonna TIEKE esimerkiksi lanseeraa uuden digitaitojen osaamismerkistön, laajentaa Green ICT -hankeportfoliota ja tukee yritysten datavalmiuksia.

Vallitsevissa olosuhteissa kotitoimistoilta käsin, mutta sitäkin tarmokkaampana starttasimme vuoden 2022 TIEKEn tiiminkanssa.  

EU-tasolla viitoitetaan yhteistä polkua, kansallinen Digikompassi on työn alla ja TIEKE toiminnallaan kulkee etupainotteisesti samaan suuntaan laaja-alaisesti digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä edistäen. Monipuolinen vuosi on edessä, joten tässä muutamia makupaloja tulevasta tekemisestämme.

TIEKEssä vuosi 2022 on
 

EU-tason ja kansallisen yhteisen digipolun viitoittamisen vuosi 

EU komission lainsäädäntöaloite, Polku kohti digitaalista vuosikymmentä 2030, on nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Säädäntö asettaa konkreettisia digitavoitteita Euroopan unionille sekä jäsenmaita velvoittavan digitavoitteiden seurantamekanismin. Lakialoitteen pääprioriteetit ovat osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digisiirtymä sekä julkisten palveluiden digitalisaatio.  

EU-tasolla toiminnalle suuntaa antaa Digikompassi, jollaista EU-laki voimaan tullessaan velvoittaa kaikilta jäsenmailta. Suomessa valmistellaan kansallinen digikompassi etupainotteisesti kevään 2022 aikana. Valmistelusta vastaa syksyllä perustettu eri ministeriöiden yhteinen Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä ja Digitoimisto.  
 
TIEKE osallistuu Digikompassi-työhön esimerkiksi työpajojen kautta ja edistää omasta puolestaan etupainotteisesti sen tavoitteita esimerkiksi digiosaamisesta, yritysten digisiirtymästä ja julkisten palveluiden digitalisaatiosta. 

Data- ja API-osaamisen kehittämisen vuosi 

Käynnistämme Datasta kasvua -ohjelman MaRa-alan dataliiketoiminnan vauhdittamiseen Sitran rahoituksella. Ohjelmalla pyrimme vastaamaan paitsi yritysten tarpeisiin, myös työ- ja elinkeinoministeriön kunnianhimoisiin datakyvykkyyden vahvistamisen kansallisiin tavoitteisiin. Datasta kasvua -ohjelmassa tuetaan yrityksiä datapohjaisen liiketoiminnan kehittämisessä. Ohjelma on avoin kaikille yrityksille ja käynnistyy huhtikuussa. 
 
Tavoitteena on myös palvella 2021 startanneen Nyt me APItetaan! -projektin miltei kolmeasataa rajapinnoista kiinnostunutta organisaatiota jatkossakin rajapinta-aihein, mutta siitä lisää kevään kuluessa. 
  

Kestävän digitalisaation edistämisen vuosi 

Green ICT -hankeperhe laajeni vuoden alussa: Uudenmaan ICT-yrityksille ja heidän asiakkailleen suunnatun hankkeen rinnalle liittyi kaksi hanketta. Toinen hankkeista keskittyy Keski-Suomen teollisuuden pk-yritysten kestävän digitalisaation vauhdittamiseen. Sen puitteissa käsitellään kuutta vihreän digitalisaation aihealuetta webinaareissa ja sparrataan halukkaita yrityksiä aiheiden ympärillä. Mittareita vihreään digitalisaatioon (MitViDi) -hanke puolestaan luo mittariston ja työkalun yksittäisen ohjelmiston tai verkkopalvelun kestävyyden mittaamiseen, jota voi käyttää sekä ohjelmistotuotannon että hankintojen apuvälineenä. Hankkeen puitteissa pidetään työpajoja ja webinaareja sekä pilotoidaan työkalua muutamassa hankinnassa ja ohjelmistoprojektissa. 
 
Tärkeä osa inhimillisesti ja sosiaalisesti kestävää digitalisaatiota on tietosuojan huomioiminen yritysten liiketoiminnassa. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn GDPR2DSM-hankkeessa julkaisemme avoimen työkalun, jolla jokainen yritys voi käydä arvioimassa tietosuojansa tilannetta ja saada vinkkejä jatkoa varten. 

Yritysten ja yritysneuvojien digi- ja dataosaamisen kehittämisen vuosi 

Datasta kasvua -ohjelmassa valmennamme yritysten lisäksi myös yritysvalmentajia. SEKESin ja Suomen yrittäjien kanssa valmistelemme kokonaisuutta yritysneuvojen digi- ja dataosaamisen vahvistamiseen ja entistä paremmin hybridinä toimivan yritysneuvonnan kehittämiseen. 

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vuosi: lanseeraamme valtakunnallisten digitaitojen osaamismerkit 

Vastataksemme entistäkin paremmin digitaitojen kehittäjien tarpeisiin lanseeraamme tuttujen tutkintojemme rinnalle uuden mallin digitaitojen osaaminen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tutustu digitaitojen osaamismerkistöön sivuillamme.  

Digitaalisten osaamismerkkien avulle tunnistetaan ja tunnustetaan osaamista, taitoja ja saavutuksia, joita kartutamme opiskelujen yhteydessä, työpaikoilla, harrastuksissa, projekteissa ja monissa muissa yhteyksissä. Ylläpidämme myös Badge Finland -verkostoa tavoitteena levittää osaamisen osaamismerkki-konseptiin liittyvää tietoa ja edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä.

KV-hanketoiminnan käynnistymisen vuosi 

Erasmus+-rahoituksen saanut Digi Teachers Working Online -hanke vahvistaa erityistä tukea tarvitsevia oppijoita opettavien digivalmiuksia. Kansainvälisessä hankkeessa mukana kotimaasta on hanketta koordinoiva Live-säätiö ja TIEKE, kv-näkökulmaa tuovat Arbeit und Bildung Saksasta, Open Group Italiasta, Amadip Esment Fundació Espanjasta ja Association de Recherche et de Formation sur l’Insertion en Europe Belgiasta. 

Osaamisperusteisuuden ja osaamisen arvioinnin vuosi 

Koulutamme vapaan sivistystyön oppilaitosten henkilöstöä ja tuntiopettajia osaamisperusteisuuteen siten, että heillä on asiantuntijatason tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa osaamisperusteisia koulutuksia sekä arvioida osaamista. Koulutuksen avulla edistetään jatkuva oppimisen tavoitteita ja vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. 

Järjestöjen digikehityksen vuosi 

Järjestöillä on merkittävä, hyvinvointia lisäävä rooli ihmisten arjessa. Järjestödigi-kartoituksen ja Järkevä-hankkeen parissa pureudumme järjestöjen digikehityksen nykytilaan ja tulevaisuudennäkymiin niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Tarjoamme tietoa ja inspiraatiota niin järjestöille kuin päätöksenteon tueksi. 

Tehdystä uudistustyöstä nauttimisen vuosi 

Meillä on kaksi vuotta TIEKEn uudistamista takana, mikä on tarkoittanut uusien avauksien lisäksi paljon sisäistä kehittämistyötä. Kuluvana vuotena voimme nauttia uudistustyön tuloksista tehdyn työn osalta. 

Vaikka vuosi alkaakin taas kotitoimistoilta, toivon vuoden tarjoavan mahdollisuuksia moniin kohtaamisiin tietoyhteiskuntakehityksen edistämisen merkeissä.  
 
Yhteistyöterveisin, 
Hanna Niemi-Hugaerts  
 

Lue seuraavaksi