Elinikäisen oppimisen rakenteet maailmalla
Uutta osaamista

Elinikäisen oppimisen rakenteet maailmalla

Kansainvälisessä selvityksessä etsittiin taloudellisia kannustimia ja käytännön menetelmiä työikäisen väestön jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN jatkuvan oppimisen työryhmä halusi tietää, minkälaisia elinikäisen oppimisen rakenteita on toteutettu Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Hollannissa, Irlannissa, Britanniassa, Singaporessa, Uudessa-Seelannissa ja Etelä-Koreassa.

”Mielenkiintoisia toteutuksia löytyi, ja muutamat voisivat soveltua myös Suomeen”, kertoo A Study on Structures to support Continuous Learning – International Benchlearning -katsauksesta vastaava konsulttiyhtiö Owal Groupin senioripartneri Olli Oosi.

ENSIMMÄISEKSI OOSI MAINITSEE jatkuvan oppimisen strategisen tahtotilan. Sellainen puuttuu Oosin mukaan Suomesta. Meillä hankkeita ja työryhmiä aloitetaan ja lopetetaan vaalikausittain, sen sijaan että jokin pysyvä, toimeenpanomandaatilla valtuutettu elin toteuttaisi jatkuvan oppimisen politiikkaa pitkällä tähtäimellä.

”Esimerkiksi Singaporessa Skills Future on usean hallinnonalan aloite, jonka lakisääteinen tehtävä on kehittää ratkaisuja jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi”, Oosi toteaa.

”Kompetenssiministeriön perustaminen on yksi selvityksessämme mainituista suosituksista. Niin kauan kun meiltä puuttuu selkeä vastuutaho, riskinä on uudistusten jääminen aikomukseksi.”

KÄYTÄNNÖN LINJAUKSISTA KIIREELLISIMPÄNÄ Oosi mainitsee rahoituspohjan laajentamisen. ”Kuten viime vuoden lopulla julkistetusta Sitran katsauksesta elinikäisen oppimisen rahavirtoihin selviää, tällä hetkellä valtio maksaa täydennyskoulutuslaskusta suurimman osan. Muualla maailmassa yleiset yhteisrahoitusmallit voisivat toimia meilläkin”, Oosi toteaa.

Oppia voisi ottaa vaikkapa Tanskan julkisella rahalla toteutetusta digitaalisesta alustasta, johon sekä yksityiset täydennyskouluttajat että korkeakoulut tuottavat sisältöä. Britanniassa on saatu hyviä kokemuksia valtion osittain tukemista yritysten henkilöstökoulutuksista.

Laajapohjainen ratkaisu olisi myös esimerkiksi yritysten, kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten konsortioperiaatteella verkkoon tuottama kaikille avoin, ilmainen koulutustarjotin; kansallinen versio globaalista Massive Open Online Courses (mooc.org) -oppimisympäristöstä, jossa voi osallistua muun muassa data-analytiikan maisteriohjelmaan.

ENTÄ MINKÄLAISIA  KOKEMUKSIA MAAILMALLA on saatu henkilökohtaisesta oppimistilistä tai -setelistä? Oosin mukaan pisimmällä ollaan Singaporessa, Koreassa, Ranskassa ja Kanadassa. Hollannissa järjestelmää käynnistellään.

”Henkilökohtainen määräraha näyttää osuvan juuri sinne, jossa on eniten haasteita eli erilaisten osaamispolkujen ulkopuolelle syrjäytyneisiin ihmisiin. Samalla koulutustarjonta on monipuolistunut, kun palvelutuottajiksi on hakeutunut muitakin kuin jo vakiintuneita koulutuksen järjestäjiä”, Oosi kertoo.

Hyötyjen lisäksi Oosi puhuu haasteista. Esimerkiksi Britanniassa rahat loppuivat kesken ensimmäisenä vuotena, kun ennakoitua paljon suurempi joukko äkkäsi uuden mahdollisuuden.

Järjestelmään ei saa jäädä porsaanreikiä, joista pelkkää rahastamista tavoittelevat heppoiset koulutuksentarjoajat pääsevät apajille.

”Henkilökohtaiseen oppimistiliin tai -seteliin perustuva jatkuva oppimisjärjestelmä on istutettava osaksi sosiaaliturvaa ja verotusta niin, ettei lopputuloksena ole eri suuntiin vetäviä kannustimia pursuava viidakko”, Oosi painottaa.

Lue seuraavaksi

Datatalous
Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin
Datatalous

Tehdään tulevaisuudenkestävää digitalisaatiota: lokakuun Mindtrek-tapahtuma auttaa vauhtiin

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek saapuu taas Tampereelle 3.10.2023. TIEKE on yhteistyökumppanina tapahtuman kestävää, tulevaisuussuuntautunutta teknologiakehitystä käsittelevässä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmapolussa. Mitä organisaatioilta odotetaan digi- ja datavastuullisuuden osalta? Miten tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet? Näkökulmia teemaan avaamassa mm. Tuuli Ojala (LVM), Janne Kalliola (Exove) ja Joonas Mikkilä (Teknologiateollisuus). Lue lisää ja ilmoittaudu.

Sohvi Hellstenin muotokuva
Sohvi Hellsten
Digikyvykkyys
3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

3 + 1 näkökulmaa lasten ja nuorten tietosuojaan harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN-hankkeessa olemme tähän mennessä pureutuneet lasten ja nuorten tietosuojakysymyksiin useammasta näkökulmasta. Puolivälikatsaukseen kokosimme ohjeita ja vinkkejä harrastustoiminnan järjestäjille, vanhemmille sekä kaikille, jotka kaipaavat perustietoa henkilötietojen keräämisestä ja seuraamisesta verkossa.

Hanna Vuohelainen
Hanna Vuohelainen
Digikyvykkyys
Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa
Digikyvykkyys

Lasten terveystietojen käsittely harrastustoiminnassa

GDPR4CHLDRN – Tietosuoja haltuun harrastustoiminnassa -hankkeen alkukyselyn perusteella lasten terveydentilaa kuvaavien tietojen, etenkin allergiatietojen, käsittely harrastustoiminnassa herättää kysymyksiä. Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa suuntaviivoja lapsen terveystietojen asianmukaiseen käsittelyyn harrastustoiminnassa.

Emmi Iivonen