Mediataitoviikko nyt: Digi- ja mediataitoja kehitetään yhteistyössä
Digikyvykkyys

Mediataitoviikko nyt: Digi- ja mediataitoja kehitetään yhteistyössä

Meille kaikille tärkeitä arjen digi- ja mediataitoja viedään eteenpäin yhteistyöllä. Mediataitoviikon merkeissä kokosimme verkostojemme kanssa tuotettuja avoimia materiaaleja, koulutuksia ja lukuvinkkejä niin uusien taitojen itseopiskeluun kuin opetuksen ja ohjauksen tueksi.

Saavutettavuus ja digihyvinvointi:

Opettajille lisäoppia hybridiopetukseen ja saavutettavuuteen

Samassa verkossa -koulutus lisää opettajien pedagogista osaamista hybridiopetuksen järjestämiseen. Kevään ohjelmassa on jäljellä vielä kaksi teemakokonaisuutta:

 • Saavutettavuus tutuksi 9.2.2022
  Tässä osiossa tutustut saavutettavan oppimisprosessin eri vaiheiden suunnitteluun, tekniseen toteutukseen, helppokäyttöisyyteen, sekä sisältöjen selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.
 • Hyvän mielen koulu 20.4.2022

Maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja vapaan sivistystyön toimijoille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Jos 9.2. menee ohi liian nopeasti, voit perehtyä materiaaleihin itsenäisesti ja osallistua myöhemmin järjestettävään verkkoklinikkaan ja reflektiotapaamiseen.

Digitaidot ja osaamismerkit:

Digitaalinen osaamismerkki on todiste osaamisesta. Se sisältää mm. tiedot osaamistavoitteista sekä arviointikriteereistä, joiden perusteella osaaminen on tunnustettu. Merkin saajan osaamisen lisäksi merkki kertoo myöntäjän tiedot.

Digitaalisen osaamismerkin avulla osaaminen tehdään näkyväksi myös muille.

Badge Finland -verkoston graafinen tunnuskuva

Erilaisiin osaamismerkkien käyttötapoihin pääset tutustumaan Badge Finland –webinaareissa, joiden aikataulut löytyvät sivuilta badgefinland.fi. Sivustolta löydät myös perustietoa osaamismerkeistä.

Aiempien webinaarien tallenteita löytyy YouTubesta Badge Finlandin soittolistalta.

Osuvat taidot -digitaitomerkistö ja kouluttajakoulutukset

Osuvat taidot digitaitojen osaamismerkistö on Osuvat taidot -hankkeessa kehitetty valtakunnallinen mallin digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Digitaitojen osaamismerkistön –kouluttajakoulutus antaa kattavan kuvan osaamismerkkien käyttämisestä, osaamisen sanoittamisesta ja osaamisen osoittamisen tavoista. Koulutuksesta perehdytään myös osaamismerkkiohjelmistoihin. Lisäksi koulutus tukee opettajien ja kouluttajien toimintaa Osuvat taidot osaamismerkkien parissa.

Maksuttoman kouluttajakoulutuksen voi suorittaa webinaareissa tai tallenteilta. Osaaminen osoitetaan merkkihakemuksilla.

Osuvat taidot -tallenteet

Osuvat taidot -hankkeen puitteissa tuotetut opetusvideot soveltuvat hyvin myös omatoimiseen tutustumiseen ja opiskeluun. Osuvien taitojen YouTube-kanavalta sekä Avointen oppimateriaalien kirjastosta aoe.fi löytyvät tällä hetkellä lyhyet videot seuraaviin aiheisiin:

 • Sivustojen luotettavuuden arviointi
 • Netiketti
 • Sähköiset palvelut ja tunnistautuminen
 • Sosiaalinen media: kuva-, video- ja musiikkipalvelut
 • Sähköpostin peruskäyttö
 • Wlan-verkkojen turvallisuus
 • Android-laitteen suojaaminen pääsykoodilla
 • Apple iOS-laitteen suojaaminen pääsykoodilla
 • Tiedonhaku internetistä

Nuoret ja omien tietojen suojaaminen:

Oma data suojassa

Viime vuoden lopussa päättynyt Oma data suojassa-hanke lisäsi nuorten ymmärrystä tietosuojasta ja EU:n turvaamista oikeuksista. Tietosuoja on erityisen tärkeä teema nuorille, jotka ottavat arjessaan jatkuvasti käyttöön uusia verkko- ja sosiaalisen median palveluita, ja luovuttavat palveluihin rekisteröityessään niille aina omia henkilötietojaan.

Hankkeessa tuotettiin paljon materiaalia, jotka säilyvät käytössä myös vastaisuudessa. Katso videot keskusteluistamme nuorten kanssa, kuuntele nuorten parissa työskenteleville suunnattu podcast, tutustu vinkkeihin ja vastaa lyhyeen tietosuojavisaan!

Digiperustaidot:

Osaamiskirja perusdigitaitojen itseopiskeluun

InPromptu-hankkeessa tuotimme Digitaitojen osaamiskirjan, joka auttaa alkuun digitaalisten perustaitojen opiskelussa. Osaamiskirjassa esitellään vinkkien ja esimerkkien kautta mm. laitteiden käyttöönottoa, sosiaalista mediaa, tietoturvaa ja tietosuojaa, tekijänoikeuksia sekä tiedonhakua verkossa. Osaamiskirjaa voi hyödyntää itseopiskeluun tai käyttää esimerkiksi digiohjauksen tukena.

Artikkeleita nopeaan perehtymiseen:

Digitalisaatio kuuluu kaikille

Älykännykkä on jokaisen taskussa, ja mitä ihminen elääkseen tarvitsee, sen hän löytää netistä. Vaikka teknologia ulottuu kaikkialle, digivirrasta syrjäytyminen on kasvava riski.

Koko kansan savotta: Medialukutaitoa tarvitaan arkeen, työelämään ja demokratian turvaamiseen

Digitalisaatio ja yhteiskunnan nopeat muutokset lieveilmiöineen ovat osoittaneet yhä selkeämmän tarpeen kaikenikäisten medialukutaidon edistämiselle. Lapsille ja nuorille opetetaan jo medialukutaitoa läpi koulupolun, mutta vielä on ratkaisematta, miten myös aikuisten medialukutaitoja saataisiin kattavasti edistettyä.

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö