TIEKE antaa vauhtia yritysten datapolulla
Datatalous

TIEKE antaa vauhtia yritysten datapolulla

TIEKEn koulutuksissa kokeillaan rohkeasti, miten datasta saa vauhtia yrityksen omaan bisnekseen. Data on tämän ajan tärkein raaka-aine. Tieto ja sen jalostaminen ovat avainasemassa alalla kuin alalla, kun yritykset tulevaisuudessa tuottavat uutta arvoa asiakkailleen.

Suomalaisyritykset tarvitsevat kuitenkin lisää dataymmärrystä – ja ennen kaikkea uskallusta lähteä kokeilemaan datatalouden mahdollisuuksia, toteavat datatalouden asiantuntijat TIEKEn haastattelussa

”Dataliiketoiminnan kehitys tarjoaa pelipaikkoja niin suurille kuin pk-yrityksille”, vahvistaa TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts.  

Pääosa TIEKEn dataliiketoimintavalmennuksesta keskittyy pk-yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi helmikuussa 2023 käynnistynyt TIEKEn maksuton Datamatka-valmennus tarjoilee harvaan asuttujen alueiden ruoka- ja matkailuyrityksille eväitä datan hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassa.  

TIEKEn osaamista hyödyntää myös julkinen sektori omien datavarantojensa avaamisessa. TIEKE on työskennellyt esimerkiksi Valtiovarainministeriön kanssa järjestämällä sarjan työpajoja. Ne kartoittivat millaisia toiveita yrityksillä on koko julkishallintoa koskevien kansallisten ohjelmointirajapintojen kehittämisperiaatteiden suhteen. Rajapintojen avulla dataa voidaan siirtää julkishallinnon järjestelmästä toiseen ja yritysten hyödynnettäväksi.  

”Yhteentoimivuuden edistäminen on ollut jo pitkään TIEKEn toiminnan keskiössä. Haluamme varmistaa, että  dataa on saatavilla ja että se olisi mahdollisimman helposti hyödynnettävissä joko avaamisen, luvituksen tai sujuvien sopimuskäytäntöjen kautta.”  

Kokeilukulttuuri valloilleen 

TIEKEn koulutuksissa yrityksiä rohkaistaan liiketoiminnan kehittämiseen niin yrityksen omaa dataa kuin avoimia tietoaineistoja hyödyntäen.  Kokeilevan kehittämisen ideana on, että kaikesta opitaan – myös epäonnistuneista kokeiluista. 

”Me olemme havainneet, että varsinkin pk-yritykset pääsevät parhaiten eteenpäin konkretian kautta.” 

Vuonna 2021 TIEKE kokeili uudenlaista datavalmennusta, joka suunnattiin matkailualan yrityksille.  

”He saivat meiltä asiantuntijan viemään läpi hyvin käytännönläheisen kokeilun”, Niemi-Hugaerts kertoo. 

Osaa yrityksistä kiinnostivat erilaiset avoimet tiedonlähteet, toisia taas esimerkiksi omien verkkosivujen analytiikan hyödyntäminen.  

TIEKEn Datamatka-koulutuksissa kohtaavat pitkäjänteinen osaamisen kehittäminen ja nopeat, yrityksen käytännön tarpeita palvelevat käytännön kokeilut. Koulutuksen pohjana toimii Sitran rakentama Datasta kasvua -verkkovalmennusohjelma.  

”Valmennusta ja käytännön kokeiluja tehdään koulutuksessa käsi kädessä. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa tarjota tämän tyyppisiä, entistäkin laajempia koulutuksia entistä laajemmalle yritysjoukolle.” 

Lue seuraavaksi