Yritykset ovat olennainen osa uutta osaamisjärjestelmää
Uutta osaamista

Yritykset ovat olennainen osa uutta osaamisjärjestelmää

Ihmisten osaaminen on yrityksen keskeisin menestystekijä. Kääntäen se voi olla myös pahin kompastuskivi.

KOMPASTUSKIVIÄ ON VALITETTAVASTI ILMAANTUNUT yhä useamman pienen ja keskisuuren yrityksen kiitoradalle. Uusimman barometrin mukaan yli puolet yrityksistä kokee osaavan työvoiman puutteen rajoittavan kasvua. Merkittävä kasvun este osaajavaje on 14 prosentille.

TILANNE ON HEIKENTYNYT vuoden takaisesta. Noususuhdanne selittää tätä osin. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin rakenteellisesta ongelmasta. Uusi teknologia murtaa teollisen talouden työnkuvia ja liiketoimintamalleja. Näin se asettaa uusia tieto- ja taitovaateita kaikille yrityksen työntekijöille aina pomoista duunareihin.

TYÖNJA YRITTÄJYYDEN MURROS ETENEE salakavalan nopeasti ja on vaikeasti ennakoitavissa. Kun digitalisaation asettamaan laadulliseen osaamishaasteeseen yhdistetään työikäisen väestön hupeneminen, ollaan todella visaisen pulman äärellä.

OSAAMISTASEEN VAHVISTAMINEN edellyttää ensinnäkin uusia muutoskykyisiä osaajia, joita on aktiivisesti haettava myös maan rajojen ulkopuolelta. Uusien tekijöiden rekrytointi ei kuitenkaan riitä, vaan vähintään yhtä tärkeää on kerran taseeseen kiinnitetyn inhimillisen pääoman jatkuva huoltaminen.

TYÖN JA OHJATUN OPPIMISEN lähentyminen ei ole vaihtoehto vaan välttämättömyys. Siksi koulutuksen ja tutkimuksen on asetuttava pysyväksi osaksi työyhteisöjen arkea: oppi- ja tutkimuslaitosten on tarjottava räätälöityjä ratkaisuja yritysten ja ihmisten kehittymiseen. Oppimisteknologian kehittäjillä ja muilla oppimis- ja innovaatiopalveluiden tarjoajilla on oltava yhä keskeisempi rooli uutta osaamista kasvattavissa ekosysteemeissä.

YRITYSTEN LÄHTÖKOHDAT  uuden laajapohjaisen osaamisjärjestelmän rakentamiseen ovat kohtuulliset. Ammatillisen oppilaitoksen kanssa yhteistyötä tekee joka neljäs, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa lähes joka viides yritys. Yrityksistä 56 prosenttia kertoo kouluttavansa henkilöstöään.

TYÖURAN AIKAISESTA OPPIMISESTA yritykset kantavat nyt suurimman vastuun. Yritysten voimavarat ovat kuitenkin rajalliset. Mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä ohuemmat ovat taloudelliset ja muut osaamisen kehittämiseen käytössä olevat resurssit.

MYÖS YKSILÖIDEN ON YMMÄRRETTÄVÄ VASTUUNSA ja nähtävä osaamisen edistäminen investointina. Tähän ryhmään lukeutuvat luonnollisesti myös yrittäjät.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 
Digikyvykkyys

Digiyritysneuvonta – Digitaalista yritysneuvontaa vai yritysneuvontaa digiasioissa? 

Digiyritysneuvonta-hankkeessa tavoitteena on kehittää sekä pk-yritysten digitaalista osaamista että yritysneuvojien kykyä tarjota asiantuntevaa opastusta digikehityksen poluilla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen neuvontamalli, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia saada juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa digineuvontaa.

Sofia Pihlava
Datatalous
Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi
Datatalous

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä. Juuri lanseerattu Data Spaces Alliance Finland -verkosto kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.

Suvi Alatalo
Vastuullisuus
GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille
Vastuullisuus

GreenICTComp: ICT ja ilmasto –koulutusta opettajille

Tervetuloa koulutukseen, jonka jälkeen ymmärrät ICT-alan merkityksen tietoyhteiskunnalle ja tämän kehityksen vaikutukset ilmastoon. Lisäksi ymmärrät miten alan haasteet kytkeytyvät ilmastonmuutoksen ongelmakenttään.

Antti Sipilän muotokuva.
Antti Sipilä