Osaaminen näkyviin: kuinka tunnustaa digiosaamista?
Uutta osaamista

Osaaminen näkyviin: kuinka tunnustaa digiosaamista?

Digiosaamista voi kertyä työn ja koulutuksen lisäksi vaikka harrastuksista, vapaaehtoistyöstä ja ihmisuhteiden kautta. TIEKE nostaa Osaaminen näkyviin -viikoilla esiin digiosaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen.

Monella meistä on sellaista digitaalisten laitteiden, palveluiden ja ympäristöjen osaamista, joka on hankittu muuten kuin tietoisen opiskelun kautta. Kun osaamista ei tunnusteta, ei osaaja ehkä itsekään havaitse, mitä todellisuudessa osaa. Sitra ja 350 muuta toimijaa juhlistavat Osaaminen näkyviin -viikoilla 30.8.–12.9.2021 kaikenlaista osaamista, innostavat toimimaan yhdessä osaamisen havaitsemisen puolesta ja synnyttävät julkista keskustelua siitä, mikä merkitys osaamisen huomaamisella on. TIEKE keskittyy viikoilla yhteen erityisaloistaan, digiosaamiseen. Lue edelleen ja opi lisää osaamisen tunnistamisesta ja siitä keskustelemisesta omassa työyhteisössä, opinnoissa tai vaikka harrastusporukassa.

Osuvat taidot -webinaarisarja 9.9. alkaen

Viisiportainen Osuvat taidot -osaamismerkistö tukee työelämässä ja opiskelussa tarvittavien digiperustaitojen omaksumista. Syksyn webinaarisarjassa 9.9.–7.10.2021 perehdytään Osuvat taidot-merkistöön, sen kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä eri kohderyhmien käyttökokemuksiin. Voit osallistua jokaiseen 5 webinaarista tai vain osaan niistä.

Badge Finland -webinaareissa kuulet erilaisista osaamismerkkien käyttötavoista

Digitaaliset osaamismerkit ovat selkeä, usein visuaalinen tapa kertoa omista digitaidoista. Mutta kuinka osaamismerkeillä voi kannustaa oppimiseen yhdistyksen, urheiluseuran tai yleissivistävän koulutuksen parissa? Näihin ja muihin käytännön soveltamistapoihin osaamismerkeistä tutustut Badge Finland -webinaareissa, joihin voit ilmoittautua mukaan. Jo pidettyjen tilaisuuksien tallenteita pääset katsomaan TIEKEN YouTube-kanavalla.

Suomessa toimiva Badge Finland -verkosto levittää tietoisuutta osaamismerkeistä ja edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä. Badge Finland -verkoston toimintaa koordinoi TIEKEn Merja Sjöblom

Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutus

Kahden opintopisteen arvoisessa Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushankkeessa vapaan sivistystyön henkilöstöä ja tuntiopettajia johdatellaan koulutusten ja kurssien osaamisperusteiseen sanoittamiseen, oppimistavoitteiden selkeään määrittämiseen, opiskelijan työmäärän ilmaisemiseen opintopistein sekä digitaalisten osaamismerkkien käyttöön osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Koulutuskokonaisuus järjestetään 10.9 – 2.12.2021.

Järjestöjen digikuorma keveämmäksi

Suomen 100 000 järjestössä asuu monipuolisen osaamisen potentiaali, jota kannattaa hyödyntää. Kyky uudistua on olennaista, kun järjestöt luovivat digitaalisessa yhteiskunnassamme. TIEKEn digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja Hanna Vuohelainen kirjoittaa Järjestödigin blogissa kaikessa hiljaisuudessa kasvaneesta järjestöväen digiosaamisesta ja sen jakamisen tarpeesta.

Lue seuraavaksi