Verkkolaskuformaatit

Eurooppalainen verkkolasku

Eurooppalaisella verkkolaskulla tai verkkolaskustandardilla tarkoitetaan CENin julkaisemaa standardia. Eurooppalaista verkkolaskustandardia kutsutaan myös semanttiseksi malliksi. Standardin virallinen nimi on EN16931.

Semanttisen mallin mukaisessa verkkolaskussa on laskun ydinelementit, joita sähköiseen laskuun on aina sisällyttävä. Siis verkkolasku voidaan tällöin lähettää järjestelmästä toiseen ilman, että laskun oleellinen tietosisältö muuttuu.

Standardi on teknisesti ja kaupallisesti riippumaton sekä siinä on huomioitu pk-yritysten sekä hankintaviranomaisten erityistarpeet.

Standardin saa maksutta SFS:n sivulta.

Koodilistat

Eurooppalaisen verkkolaskun käyttö edellyttää EU:n hyväksymien koodilistojen käyttöä. Koodilistat löytyvät >>> tältä sivuilta.

Verkkolaskulaissa edellytetään eurooppalaista verkkolaskua

Verkkolaskulaissa mainitaan, että hankintayksiköillä on velvollisuus ottaa vastaan ja käsitellä sähköisiä laskuja sekä toisaalta, että hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta sähköisenä laskuna.

Sähköisellä laskulla tarkoitetaan nimenomaan verkkolaskua, joka noudattaa ns. eurooppalaista standardia.

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. Linkki lakiin.

Kansalliset formaatit

Suomessa on käytössä kaksi kansallista verkkolaskuformaattia: Finvoice ja TeappsXML. Suomalaiset verkkolaskuformaattien uusimmat versiot Finvoice 3.0 – ja TeappsXML 3.0 -versiot noudattavat semanttista mallia.

Finvoice

Finvoice on pankkien yhteinen verkkolaskun esitystapa. Finvoice-ohjeet ja niihin liittyvät tekniset tiedostot ja kuvaus löytyvät Finanssialan Keskusliiton verkkolaskusivuilta.

Finvoice-formaatista on käytössä vielä vanhoja versioita (1.3 ja 2.0) mutta nämä versiot eivät vastaa euroopplaisen verkkolaskun vaatimuksia.

Finvoicelle on olemassa toimialakohtaisia soveltamisohjeita.

Finvoice-laskuformaattia käytetään vain ns. pankkiverkossa eli kun pankit välittävät verkkolaskuja pankkien asiakkailta toiselle pankin asiakkaalle.

TEAPPSXML

TEAPPSXML-formaatti on Tieto Oyj:n luoma verkkolaskuformaatti.

TEAPPSXML-formaattia käytetään verkkolaskuoperaattoreiden välisessä verkkolaskujen välityksessä. Verkkolaskuoperaattorit muuttavat laskut myös Finvoice-formaattiin kun verkkolasku lähetetään pankin asiakkaalle.

TEAPPSXML- ja Finvoice-formaatit ovat täysin yhteensopivia.


Lisätietoja Tieto Oyj:n sivuilta