Verkkolaskuosoitteiston lataussopimus

 Ladattavat tiedot

Lataussopimuksella tilaaja saa käyttöönsä verkkolaskuosoitteistossa olevat tiedot:

  • organisaatioiden nimi (nimi ei välttämättä ole aivan sama kuin mikä YTJ:ssä),
  • organisaation tunniste (suomalaisten organisaatioiden osalta y-tunnus),
  • verkkolaskuosoite
  • lähetysvalmius
  • vastaanottovalmius
  • muokattu viimeisin muokkausajankohta
  • organisaation OVT-tunnus
  • organisaation verkkolaskujen välittäjän tunnus.
  • verkkolaskun välittäjä

 Latauksessa saa vain aktiiviseksi merkityt, julkiset verkkolaskuosoitteet.

 Latausformaatit

Verkkolaskuosoitteiston tiedot voi ladata XML- tai CSV-formaateissa. Määräaikaisen tai jatkuvan tilauksen tehneet voivat ladata tiedot myös teknisen rajapinnan kautta.

Tilaaja vastaa omista liitännöistään ja mahdollisuuksistaan jatko käsitellä toimitettua informaatiota.

Osoitteiston käyttörajoituksia

Osoitteistoa saa käyttää tieteellisiin tutkimuksiin.

Informaation edelleen myyminen massalatauksena on kielletty. Informaation voi esittää lataussopimuksen tehneen tilaajan omaan palveluun liittyvänä osana, esim. sen sisältämän yksittäisen organisaation tietojen esittelyn yhteydessä.

 Kertalatauksen tilaus

Kertalatauksen tilauksessa tilaajalle lähetetään tilauslomakkeessa annettuun sähköpostiosoitteeseen latausosoite. Latausosoite on voimassa 24 tuntia tilauksen tekemisestä. Mikäli tilaaja ei ole latausosoitteen voimassaoloaikana ladannut tietoja, latausoikeuden katsotaan rauenneen, eikä palvelulla ole velvollisuutta hyvittää käyttämättä jäänyttä latausoikeutta.

 Määräaikainen tilaus

Määräaikainen tilaus on voimassa yhden kalenterivuoden tilauksen tekemisestä. Jos määräaikainen tilaus tehdään 1.10 – 31.12. välisenä aikana, tilaus on voimassa seuraavan kalenterivuoden.

 Jatkuvan tilauksen sopimuskausi ja laskutus

Jatkuvassa tilauksessa sopimuskausi on kalenterivuosi. Laskutus tapahtuu tilauksen tekemisen yhteydessä ja vuosittain tammikuussa. Tilaus jatkuu automattisesti kausi kerrallaan.

 Jos jatkuva tilaus tehdään 1.10 – 31.12. välisenä aikana, niin tilauksesta ei laskuteta tilaajaa seuraavana kalenterivuonna.

 Jatkuvan tilauksen irtisanominen

Mikäli tilaaja ei halua sopimuksen jatkuvan automaattisesti seuraavalle kaudelle, sopimus tulee irtisanoa 3 kuukautta ennen meneillään olevan sopimuskauden päättymistä.TykkääOle ensimmäinen, joka tykkää tästä