Eurooppa-normi

Eurooppa-normi – Edistämässä tehokasta ja turvallista verkkolaskutusta Euroopassa

Eurooppa-normi määrittelee yhtenäiset vaatimukset verkkolaskuille Euroopassa. Tämä helpottaa verkkolaskutuksen käyttöönottoa ja nopeuttaa sen yleistymistä. Standardin noudattaminen luo pohjan sujuvalle tiedonsiirrolle ja sähköiselle yhteistyölle yritysten välillä.

Noudattaako käyttämäsi ohjelmisto Eurooppa-normin vaatimukset?

TIEKEn verkkosivulle on koottu lista taloushallinnon ohjelmistoista, jotka pystyvät käsittelemään Eurooppa-normin mukaisia laskuja. Listaa päivitetään sitä mukaan kun taloushallinto-ohjelmistoja tekevät yritykset ilmoittavat muutoksista TIEKElle.

Tarkista löytyykö organisaatiossasi käytetty ohjelmisto listalta. Jos tiedät, että ohjelmisto pystyy käsittelemään Eurooppa-normin mukaisia laskuja, niin pyydän ilmoittamaan asiasta osoitteeseen palaute@tieke.fi

Virheetön laskutus – Eurooppa-normi tuo säästöjä

Eurooppa-normin perusidea on se, että verkkolaskuissa on tietyt pakolliset kentät, jotka on oltava täytettynä jokaisessa laskussa. Pakolliset kentät vähentävät virheitä. Virheettömät laskutusprosessit tuovat vuorostaan vakautta liiketoimintaan ja auttavat keskittymään olennaiseen.

Eurooppa-normi automatisoinnin edellytys

Eurooppa-normin mukaiset laskut tarkistetaan validoinnin avulla, joka varmistaa verkkolaskujen tietojen oikeellisuuden. Validointi on vuorostaan edellytys taloushallinnon automatisoinnille. Taloushallinnon automatisointi tuo selkeitä toiminnallisia ja taloudellisia etuja yrityksille. Laskujen käsittelyajat nopeutuvat merkittävästi, ja käsittelykustannukset vähenevät huomattavasti, mikä vapauttaa resursseja käsittelemään vaativampia laskuja. Eurooppa-normi on siis avainasemassa taloushallinnon kehittämisessä ja liiketoiminnan tehostamisessa.

Verkkolaskuoperaattorit validoivat verkkolaskut. Verkkolaskujen validoinnista lisätietoja: Schematron-tarkistus eli validointi | TIEKE

Valtion tuki ja luotettavuus

Valtiokonttori vastaanottaa jatkossa ainoastaan Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja, mikä lisää standardin käyttöä ja edistää sen yleistymistä entisestään. Tämä vahvistaa vuorostaan verkkolaskutuksen turvallisuutta ja luotettavuutta, luoden käyttäjille entistä suuremman luottamuksen verkkolaskutuksen käyttöön.

Taloushallinnon ohjelmistojen rooli tärkeä

Taloushallinnon ohjelmistojen rooli Eurooppa-normin mukaisten ja virheettömien laskujen lähettämisessä on tärkeä. Ohjelmistot ohjaavat käyttäjiä laskujen tekemisessä. Jos ohjelmisto antaa tehdä virheellisiä valintoja tai täyttää tietoja väärin, ei lasku mene läpi verkkolaskuoperaattoreiden validoinnista ja lasku palautuu lähettäjälle takaisin.