BossIT-koulutus

BossIT-koulutukset olivat oppilaitosjohdolle suunnattua henkilöstökoulutusta.

TIEKE oli mukana Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetussa konsortiossa, joka toteutti vuosina 2013 – 2014 oppilaitosjohdon henkilöstökoulutusta, jossa pyrittiin löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Koulutukset olivat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.

BossIT oli jatkoa vuosina 2011 – 2013 toteutetuille Oppilaitosjohdon LUOTI – Luotsaa tieto- ja viestintätekniikkaan -seminaarisarjoille.

BossIT

Miten tieto- ja viestintätekniikka, mobiili teknologia, sähköiset oppisisällöt sekä oppijoiden omat laitteet integroidaan opetuskäyttöön? Miten kehitetään koulun toimintakulttuuria ja johdetaan opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa kohti TVT:n suunnitelmallista ja harkittua oppimiskäyttöä?

BossIT oli oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta täydennyskoulutusta jossa haettiin vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin.

Koulutus oli 3 op laajuinen, sisältäen 3 lähipäivää ja omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän. Toteutuksia järjestettiin kolme ja kuhunkin toteutukseen otettiin mukaan vähintään 20 oppilaitosjohdon edustajaa.

Hankkeen toteuttajaverkosto

BossIT -koulutuskonseptin taustalla oli laaja asiantuntijaverkosto, jolla on myös laaja kontaktipinta tutkimusorganisaatioihin, yritysmaailmaan ja työelämään. Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen pohjana oli verkoston vankka kokemus, käytännön asiantuntemus ja tuorein tutkimustieto.

Suomen eOppimiskeskuksen koordinoimassa täydennyskoulutushankkeessa olivat toteuttajina TIEKE, HAMK, Valopi, Hämeenlinnan kaupunki ja Velis&Remis.

Lisätiedot: Merja Sjöblom