Linja-autosta on olennaista ilmoittaa matkustajien määrä, kun taas kuorma-autosta tarvitaan lastitiedot. Tärkeintä on tietää, onko kyydissä vaarallista ainetta tai aineita, 
jotka voivat reagoida keskenään aiheuttaen vaaratilanteen.

Onnettomuusautosta 
suora yhteys hätäkeskukseen
Digitaaliset prosessit

Onnettomuusautosta 
suora yhteys hätäkeskukseen

Suomen maanteillä kuljetettiin viime vuonna yli 12 miljoonaa tonnia vaarallisia aineita. Onnettomuustilanteissa hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen on saatava nopeasti tieto auton tyypistä, sijainnista sekä lastista, jotta tarpeellisiin pelastustoimiin voidaan valmistautua oikein.

Kaikissa EU-alueella rekisteröitävissä uusissa tyyppihyväksytyissä henkilö- ja pakettiautoissa on oltava 31.3.2018 lähtien eCall-järjestelmä, jolla avautuu yhteys hätäkeskukseen joko kuljettajan aktivoimana tai automaattisesti onnettomuustilanteessa. Hätäkeskus saa tällöin tiedon onnettomuuteen joutuneesta henkilöautosta ja sen sijainnista. Tavoitteena on saada vastaavanlainen järjestelmä myös linja-autoihin sekä raskaisiin pakettiautoihin ja kuorma-autoihin.

Hätäkeskukseen siirtyvän hätäviestin sisältö riippuu siitä, millainen auto sen lähettää.

Esimerkiksi linja-autosta on olennaista ilmoittaa matkustajien määrä, kun taas kuorma-autosta tarvitaan lastitiedot. Oleellista on tietää, onko lastina ollut vaarallista ainetta tai aineita, jotka voivat reagoida keskenään aiheuttaen vaaratilanteen.

eCall-viesti on rakenteeltaan samanlainen kaikissa EU-maissa ja joissakin EU:n ulkopuoleisissa maissa. Täten Suomen hätäkeskus voi saada tarvittavat tiedot myös muuhun EU-maahan rekisteröidyn auton joutuessa onnettomuuteen Suomessa. Venäjällä on käytössä ERA-GLONASS-järjestelmä, jonka lähettämiin viesteihin Suomen pelastuslaitoksen on myös pystyttävä reagoimaan.

Lastitieto saataville

EU-tasoisessa I_HeERO-projektissa (Infrastructure Harmonized eCall European Pilot) on rakennettu erilaisia malleja siitä, mistä kuorma-auton lastitiedot onnettomuustilanteissa ovat saatavissa.

Vaihtoehtoja ovat ajoneuvon tietokone, kuljetusliikkeen tietojärjestelmät sekä kansallinen tai EU-tasoinen lastitietokanta.

Suomalaiset kuljetusliikkeet eivät pitäneet kansallista tai kansainvälistä lastitietokantaa hyvänä ratkaisuna. Sen koko kasvaisi nopeasti ja sitä pidettiin alttiina hakkeroinnille. Myös lastitietojen siirtäminen ulkomailla sijaitsevaan tietokantaan arvelutti.

Auton tietokonetta ei myöskään pidetty hyvänä ratkaisuna, sillä se voi vaurioitua tai tuhoutua onnettomuudessa.

Parhaana nähtiin vaihtoehto, jossa onnettomuustilanteessa hätäkeskus saa mahdollisuuden hakea lastitiedot kuljetusliikkeen tai tarvittaessa tavaran lähettäjän järjestelmistä.

Järjestelmät tärkeässä roolissa

Suomalaisessa projektissa havaittiin, että keskisuurten ja suurten kuljetusliikkeiden on verrattain helppo ottaa eCall-järjestelmä käyttöönsä, sillä näiden tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja monipuoliset.

Mikro- ja pienyritysten tietojärjestelmät ovat usein verrattain alkeellisella tasolla tai niitä ei ole ollenkaan, joten lastitietojen saaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta.

Tällaiseen tilanteeseen sopiva ratkaisu on Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n kehittämä, internet-pohjainen MobiCarnet tai vastaava muu järjestelmä, johon autojen rahtikirjatiedot voidaan tallentaa.

Kalusto vanhenee

Vuonna 2017 Suomen raskaan kuljetuskaluston keski-ikä oli 13,6 vuotta, ja se nousee jatkuvasti. Koska kuorma-autokanta kasvaa koko ajan, eivät vanhat autot poistu kovin nopeasti rekisteristä.

Tulevaisuudessa hätäkeskus voi siis saada eCall-viestin ja lastitiedot sähköisesti vain uusimmista autoista.

Suomalaiset kuljetusliikkeet näkivät, ettei eCall-järjestelmä saa aiheuttaa heille tuntuvia kustannuksia varsinkaan, jos järjestelmä on asennettava myös vanhoihin autoihin.

Säännöt luodaan EU-tasolla

Kuusiosaiseen I_HeERO-projektiin osallistui 11 EU-alueen valtiota. Suomesta raskaalle kuljetuskalustolle standardeja kehittäneeseen osaan osallistuivat Trafi, Hätäkeskuslaitos, Liikennevirasto sekä liikenne- ja viestintäministeriö.

Suomen viranomaisia hankkeessa tukivat TIEKE ja VTT.

Selvitys raskaan liikenteen eCall-hätäviestintäjärjestelmästä Suomessa -projektissa selvitettiin raskaan kuljetuskaluston nykytilaa ja olosuhteita Suomessa ja osallistuttiin EU-tason työskentelyyn, jolla varmistettiin, että Suomen erityispiirteet tulevat huomioiduksi.

Tulokset koottiin yhteen siten, että työtä voidaan jatkaa Suomessa, kun EU-tasolla on tehty päätökset siitä, miten eCall-järjestelmä toimii raskaassa kuljetuskalustossa.

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi

Vastuullisuus
Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä
Vastuullisuus

Green ICT Visiiri vauhdittaa Suomen ICT-alan kestävää kehitystä

ICT-sektorin energiankulutus kasvaa nopeimmin kaikista aloista, ja keskustelun lisääminen alan ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, niiden mittaamisen tavoista ja energiansäästön ratkaisuista on tarpeen. Green ICT Visiiri -hanke tuo tähän ratkaisun, kun jo aikaisemmin perustettu Uudenmaan Green ICT -ekosysteemi laajentuu kansalliseksi ekosysteemiksi. Yritykset pääsevät nyt valtakunnallisesti mukaan vaikuttamaan ja hyötymään tästä kehitystoiminnasta! Lisääntyneellä energiatehokkuudella on nimittäin monia positiivisia vaikutuksia, niin ilmastoon kuin yrityksen omaan toimintaankin.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut
Vastuullisuus

TIEKE tarjoaa ICT-alalle vihreämmän tulevaisuuden työkalut

Kestävä kehitys ICT-alalla on entistä tärkeämpää. TIEKE on työskennellyt aiheen parissa jo pitkään ja kehittänyt alan yritysten sekä muiden toimijoiden käyttöön monipuolisia työkaluja ympäristöystävällisempään toimintaan. Työkalut on koottu Green ICT -portaaliin, ja myös uusi Visiiri-hanke kokoaa yhteen pitkän kokemuksen ja uusimman asiantuntemuksen, syventäen sitä edelleen.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?
Digikyvykkyys

Miten digitaaliset työkalut tuovat sujuvuutta ja työhyvinvointia yritysneuvontaan?

Digipalvelut ovat ehdottomasti yritysneuvonnan päivän puheenaihe juuri nyt. Kun yritykset satsaavat oikeisiin digitaalisiin ratkaisuihin, voimme odottaa näkevämme parannuksia niin työntekijöiden sitoutumisessa kuin asiakastyytyväisyydessäkin – sekä asiakkaan että yritysneuvontaorganisaatioiden saralla. Digitaaliset työkalut eivät ainoastaan tee arjestamme sujuvampaa, vaan myös parantavat työhyvinvointiamme.

Johanna Helmiö