Syyskokous valitsi TIEKElle hallituksen
Elämää tietoyhteiskunnassa

Kuva: Pixhill

Syyskokous valitsi TIEKElle hallituksen

TIEKEn uusi hallitus valittiin syyskokouksessa. Puheenjohtajana jatkaa toiselle kaudelle valittu Ilkka Lakaniemi. Vuosi 2019 tulee TIEKEssä olemaan verkostotoiminnan kehittämisen aikaa.

Hallituksen puheenjohtajana jatkava Ilkka Lakaniemi on yksi maamme johtavia asiantuntijoita, kun puhutaan digitalisaation vaikutuksista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hän toimii myös useissa kansainvälisissä tehtävissä uuden teknologian ja uusien liiketoimintojen asiantuntijana. Tällä hetkellä hän vaikuttaa työpanoksellaan Combientissä, Kauppakamarissa ja Aalto-yliopistossa.

Hallituksessa jatkavat Tuija Aalto Ylestä, Anne Karjalainen JHL ry:stä, Ville Meloni Forum Virium Helsingistä, Johannes Mikkonen Demoksesta, Vikki Noreila Executivejesteristä, Virpi Einola-Pekkinen Valtiovarainministeriöstä ja Mikko Pulkkinen Microsoftilta. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Marianna Saarinen CGI:stä.

Hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti TIEKEn toimintakenttää ja ovat laaja-alaisesti verkostoituneita, mikä tukee TIEKEn toiminnan uudistumista ja vaikuttavuutta.

TIEKE on vahvasti mukana digitalisaatiota edistävissä toimissa vaikuttajana, verkottajana ja vauhdittajana. Keskitymme edelleen digitaalisen osaamisen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämiseen tavoitteenamme osaava ja yhteen toimiva yhteiskunta.

Vuonna 2019 panostamme erityisesti verkostoajatteluun ja sen uusiin ilmiöihin. Pyrimme löytämään dynaamisen toimintamallin omaan verkostotoimintaan.  Tekoäly ja siihen liittyvät aiheet kuten etiikka ja datatalous ovat olleet esillä tekemisissämme, ja tälle työlle on luvassa jatkoa myös vuonna 2019.

Uusi työ, joustavat kehittämismallit ja jatkuva osaamisen kehittäminen haastavat alan toimijoita, niin myös meitä. Tuleva vuosi näyttäisi sisältävän uudistumista ja paljon kehitystyötä yhteiskunnan murroskohtiin.

Lue seuraavaksi