Sopimusten avainkohtia: Tavaramerkin käytön rajoittaminen
Elämää tietoyhteiskunnassa

Sopimusten avainkohtia: Tavaramerkin käytön rajoittaminen

Päämiehen kannattaa jälleenmyyntisopimuksessa varmistaa oman tavaramerkkinsä ja logonsa suojaus.

Päämiehen edun mukaista on rekisteröidä käyttämänsä tavaramerkit ja logot kattavasti kotimaassa ja ulkomailla. Tämän lisäksi kannattaa jälleenmyyntisopimuksiin laatia tavaramerkkejä koskeva lauseke, jossa jälleenmyyjä vahvistaa ymmärtävänsä, että kaikki tuotteen tavaramerkit ovat päämiehen yksinomaista omaisuutta.

Lisäksi on hyvä kirjata, että jälleenmyyjä saa sopimusyhteistyöllä tavaramerkkeihin ainoastaan myyntitoimintaansa liittyvän rajoitetun käyttöoikeuden sopimuskaudeksi. Mikäli jälleenmyyjälle annetaan oikeus käyttää myyntitoiminnassa joitakin omia tavaramerkkejään päämiehen tavaramerkkien rinnalla, on myös tästä käytännöstä syytä kirjoittaa selkeä lauseke sopimukseen.

 

Kirjoittaja

Lue seuraavaksi