Tehdään Suomesta eettisen tekoälyn suunnannäyttäjä
Uutta osaamista

Tehdään Suomesta eettisen tekoälyn suunnannäyttäjä

Vaikka tekoäly nostattaa tunteikastakin keskustelua, on tärkeää pystyä ratkomaan myös osaongelmia ja kulkea opintojen tiellä eteenpäin kohti laajoja ja vaikeita ratkaisuja.

Tekoälyn etiikasta keskustellaan nyt Suomessa laajalla rintamalla. Se on luonnollista, onhan tekoälyn ennakoitu tuovan merkittävää bruttokansantuotteen kasvua, tuottavuutta ja kilpailukykyä: kaikkea hyvää, jota hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi tarvitsemme ja haluamme.

Tuttu havaintoesimerkki on vaikeaan valintatilanteeseen joutunut robottiauto. Pitäisikö robottiauton törmätä kahteen eteen hypänneeseen jalankulkijaan, vai kääntää ohjausta, ja osua vain yhteen kadun toisella puolella? Tällainen tilanne on vaikea meille ihmisillekin. Ja siitä huolimatta – opettaessamme tekoälyä meidän pitää kertoa sille, miten sen tulisi toimia.

Eettiset ratkaisut eivät ole aina helppoja ja selkeitä, olipa kyseessä ihmisen rakentama tekoäly tai ihmisen luonnollinen äly. Pohdintojen keskellä on hyvä muistaa, että tekoäly kykenee niin hyvään kuin pahaan, ja se on vielä ihmiskunnan omissa käsissä.

Keskeistä luottamuksen rakentamisessa on ymmärrettävä viestintä.

Vaikka tekoäly nostattaa tunteikastakin keskustelua, on tärkeää pystyä ratkomaan myös osaongelmia ja kulkea opintojen tiellä eteenpäin kohti laajoja ja vaikeita ratkaisuja. Tämä on välttämätöntä näkemysten selkiyttämiseksi ja eettisen harkintakyvyn kehittämiseksi.

Käytännön tilanteissa voi etsiä vastauksia filosofisen etiikan teorioista. Filosofisessa etiikassa on pohdittu kautta aikojen sekä hyvän ja pahan että oikean ja väärän käsitteitä. Eettiset säännöt ohjaavat ihmisten ja yhteisöjen toimintaa, ja niin niiden tulisi ohjata myös tekoälyn toimintaa.

Valtava kiinnostus tekoälyyn on onneksi poikinut keskustelua riskeistä, eettisistä ongelmista ja osaamisvajeesta. Tekoälyn päätöksenteko voi sisältää uhkia, jotka liittyvät ihmisten yksityisyyden suojaan, algoritmien virheratkaisujen tuottamiin päätöksenteon vinoumiin ja mahdolliseen syrjintään. Pelkoja ja huolta aiheuttavat myös mahdolliset vaikutukset ihmisten käyttäytymiseen sekä päätösten ja perustelujen läpinäkymättömyyteen. Nämä kaikki ovat huolenaiheita, joita yritykset voivat eettisyyden huomioon ottamisella lieventää, ja kasvattaa samalla läpinäkyvyyttä toiminnalleen.

Eettisesti kestävät tavoitteet asettavat nykyistä selvästi korkeampia vaatimuksia tekoälyn käytölle ja kehitykselle sekä osaamisen kehittämiselle. Ymmärrettävä viestintä on keskeistä luottamuksen rakentamisessa. Vastaaminen keskeisiin kysymyksiin ja sääntöjen laatiminen edellyttävät monialaista, poikkitieteellistä laajojen joukkojen osallistumista ja yhteiskunnallista keskustelua sekä vastuullista tutkimustoimintaa.

Näyttää vahvasti siltä, että Suomesta voi tulla eettisen tekoälyn edelläkävijä ja sanansaattaja maailmalla.

 

Lue seuraavaksi