Digialan sääntelytsunami tuo uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille
Datatalous

Digialan sääntelytsunami tuo uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Euroopan unionissa on valmistella mittava lakipaketti, joka turvaa yksityisten ihmisten oikeuksia ja tasoittaa datatalouden pelikenttää pk-yrityksille. TIEKE auttaa hyödyntämään sääntelyn mahdollisuuksia.

Euroopan komission viisi uutta digisäädösehdotusta tulevat muokkaamaan Euroopan datatalouden liiketoimintaympäristöä radikaalisti. Ne tavoittelevat maailmaa, jossa digijätit eivät dominoi datavirtoja, ja yksilöillä on oikeus hallita omaa dataansa.  

”EU rakentaa yrityksille eurooppalaisia arvoja vastaavaa digitaalista pelikenttää, jossa myös pienemmillä yrityksillä on liiketoimintamahdollisuuksia”, kuvaa tavoitetta TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts.  

Sääntelytsunamiksi usein kutsuttu paketti koostuu digipalvelusäädöksestä (DSA Digital Services Act), digimarkkinasäädöksestä (DMA Digital Markets Act), datasäädöksestä (Data Act), datahallintasäädöksestä (DGA Data Governance Act) ja tekoälysäädöksestä (AIA). Ne ratkovat nykyisen datatalouden ongelmia. Nykyisin keskeiset palvelut ja infrastuktuuri ovat keskittyneet harvojen käsiin, eikä dataa jaeta. Uuden lainsäädännön tarkoitus on lisätä datan liikkumista sekä ruokkia kilpailua ja innovaatioita.  

EU saa uutta digisääntelyä. Ns. Big Five -lainsäädäntöehdotukset parantavat yksilöiden ja pk-yritysten mahdollisuuksia datan hyödyntämiseen. Lähde: Sitra työpaperi 2022: EU-sääntely rakentaa reilumpaa datataloutta

”Jos pieni yritys toimii digimarkkinasäädöksen mukaiseksi portinvartija-alustaksi laskettavalla alustalla, niin tekeillä oleva lainsäädäntö takaa sille pääsyn sen asiakkaista alustalle kertyvään dataan ja kieltää alustayrityksen omien tuotteiden kohtelemisen suotuisammin hakutuloksissa”, Niemi-Hugaerts havainnollistaa.  

Lakipaketin tärkein palanen on uusi datasäädös (DA), joka takaa yrityksille ja yksityisille ihmisille oikeuden saada omien laitteidensa, kuten sähköautojen, kahvikoneiden tai teollisuusrobottien, tuottama data myös omaan käyttöönsä.  

Haussa seuraava gsm-hetki 

Lainsäädännöllä halutaan luoda uusia ”gsm-hetkiä”. Eurooppalaisilla telemarkkinoilla otettiin aikanaan huima kehitysloikka, kun lainsäädäntö takasi, että käyttäjät pystyivät soittamaan operaattorin verkosta toiseen. Eurooppalaiset puhelinoperaattorit sopivat nopeasti verkkovierailut mahdollistavasta gsm-standardista, josta tuli globaali menestystarina.  

Uusi säätely tuo yrityksille uutta päänvaivaa – mutta myös uusia bisnesmahdollisuuksia ketterille datapohjaisten palvelujen kehittäjille. Esineiden internetin ympärille arvioidaan kehittyvän tuhansien miljardien eurojen bisnes vuoteen 2030 mennessä. Pelkästään EU.n terveydenhuollossa fiksu datan hyödyntäminen voisi tuoda 120 miljardin vuotuiset säästöt. 

”TIEKE halua jatkossakin tarjota työkaluja, jotta yritykset voivat ottaa uuden sääntelyn haltuun ja kääntää sen hyödykseen.” 

Kun EU:n tietosuoja-asetus GDPR tuli voimaan 2018, lähti TIEKE edistämään tietosuojaosaamista. Vuonna 2020 TIEKE käynnisti yhdessä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa GDPR2DSM-hankkeen, jonka voimin kehitettiin sääntelyn noudattamista sujuvoittava tietosuojaapkyrityksille.fi -sivusto helppokäyttöisine työkaluineen. 

”Kun velvoitteista on huolehdittu, voi entistä paremmin hyödyntää yhteistä eurooppalaista markkinaa, jossa on yhteiset pelisäännöt kaikille.” 

GDPR-hankkeesta saatuja oppeja hyödyntäen TIEKE pyrkii jatkossakin tarjoamaan myös tulevaan digisääntelyyn liittyvää koulutusta, webinaareja ja työkaluja pk-yritysten tarpeet huomioiden.  

Lue seuraavaksi