Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle
Uutta osaamista

Syyskokous valitsi TIEKEn hallituksen tulevalle kaudelle

Syksyn yhdistyskokous valitsi uuden hallituksen. Puheenjohtajana jatkaa Ilkka Lakaniemi. Vuonna 2021 vahvistetaan TIEKEn kansainvälistä ja alueellista vaikuttavuutta sekä juhlitaan 40-vuotista työtä tietoyhteiskuntakehityksen ytimessä vahvasti tulevaisuuteen katsoen.

Aalto-yliopistossa ja Combientissa vaikuttavan puheenjohtaja Ilkka Lakaniemen lisäksi hallituksessa jatkavat Mika Honkanen Digi- ja väestötietovirastosta, Jan Juslén Väylävirastosta, Johannes Mikkonen Demos Helsingistä, Marianna Saarinen CGI:stä, Minna Vakkilainen Keskolta ja Mervi Ylitalo Työväen Sivistysliitto TSL:stä.

Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Juhani Heikka Oulun kaupungilta, Heidi Kock Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta sekä Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä.

”Maailma digitalisoituu kovaa vauhtia ja Suomella on tuhannen taalan paikka hyödyntää digitalisaation mahdollisuudet sekä toimia edelläkävijänä usealla alueella. Sitä varten meidän on varmistettava riittävä digitaitojen osaaminen kaikille sekä panostettava mm. tekoälyn hyödyntämiseen uusien toimintamallien kehittämisessä. Saan työssäni Haaga-Helia amk:ssa olla mukana kehittämässä näitä alueita tutkimuksen ja koulutuksen avulla, ja nyt olen innoissani siitä, että minulla on mahdollisuus TIEKEn hallituksessa olla mukana tekemässä entistä kilpailukykyisempää kestävää ja ihmisläheistä Suomea.”

Heidi Kock, Lab Manager, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

”Tietoyhteiskunta-asiat ovat intohimoni, joten odotan innolla TIEKEn hallitustyötä. Haluan tuoda yhdistykseen ymmärrystä erityisesti pk-yritysten ja yrittäjien digitalisaation tilanteesta ja tarpeista. Tätä kautta toivon myös voivani tarjota näkemystä keskuksen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen.”   

Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

”Näen itseni verkottajana ja uskon, että pystyn sitä kautta tukemaan TIEKEn strategiatyötä. Strategiakartan teemat ovat minulle tuttuja ja lähellä sydäntä. Teen vastaavien teemojen kanssa työtä Oulussa Smart City ohjelman kautta laajassa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Toisaalta uudet teknologiat kiehtovat mutta useassa tutussakin teknologiassa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Ihmisläheisyys, helppokäyttöisyys ja osaaminen ovat tärkeitä. Mielelläni annan panokseni myös vaikuttamiseen, jotta asiat edistyvät oikeaan suuntaan. Näen tämän hallitustyön mahdollisuutena oppia ja verkostoitua sekä ennen kaikkea mahdollisuutena edistää tärkeitä asioita ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.”

Juhani Heikka, kehityspäällikkö, ICT elinvoima & TKI toiminta, Oulun kaupunki

Tietoyhteiskuntaa yhdessä hallituksen kanssa rakentaen

TIEKEn tehtävänä on herättää keskustelua, rakentaa yhteistä näkemystä tietoyhteiskuntakehityksen suunnasta sekä viedä arvojaan vastaavaa teknologiakehitystä eteenpäin muun muassa kehityshankkeiden kautta.

Tätä tärkeää työtä on hyvä viedä eteenpäin yhdessä laajalti verkostoituneen hallituksen kanssa, joka edustaa monipuolisesti TIEKEn toimintakenttää, kiittelee toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts kohdistaen katseen tulevaisuuteen ja pian koittavaan yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuoteen.

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää
Digikyvykkyys

Näytä, mitä osaat: Digitaalinen osaamismerkistö tekee osaamisesta näkyvää

Teknologian kehitys vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä. TIEKEn ylläpitämä valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa käytännöllisen välineen digitaitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Se auttaa yksilöitä urasuunnittelussa ja yrityksiä henkilöstön osaamisen tunnistamisessa.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa
Digikyvykkyys

Teknologia on korvaamaton tuki jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen tunnistamisessa

Digitalisaatiokehityksen nopea tahti korostaa, kuinka tärkeää on oppia jatkuvasti uusia taitoja ja tunnistaa osaaminen. Osaamisen tunnistaminen vaatii strategista ajattelua, osaamista koskevaa dataa, konkreettisia käytännön työkaluja ja yhteistyötä. Hyviä esimerkkejä osaamisen tunnistamisen malleista ja työkaluista ovat osaamismerkit, data-avaruudet ja digikompassi.

Viestintätoimisto Aivela
Vastuullisuus
Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?
Vastuullisuus

Vastuullisuusdata on vastuullisuusraportoinnin kulmakiviä – mitä lähestyvä raportointivelvoite tarkoittaa?

Vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusdata ovat olennainen osa organisaation liiketoiminnan kehittämistä ja sen vaikutusten arvioimista yhteiskunnassa. Vuosi 2024 on lainsäädännöllisesti merkittävä vastuullisuusraportoinnin kannalta, sillä uusi CSRD-direktiivi velvoittaa organisaatioita vastuullisuutensa raportointiin.

Suvi Alatalo