Kevään hankevalmistelun hedelmiä: TIEKElle rahoitusta osaamisperusteisuuden edistämiseen ja matkailun digitalisaation vauhdittamiseen
Ajankohtaista

Kevään hankevalmistelun hedelmiä: TIEKElle rahoitusta osaamisperusteisuuden edistämiseen ja matkailun digitalisaation vauhdittamiseen

Alkuvuosi on ollut TIEKEssä työntäyteistä aikaa myös hankevalmistelun saralla. Nykyisen hankeportfolion laajentamiseksi on valmisteltu hankkeita muun muassa Opetushallituksen, Uudenmaan liiton ja EU:n Rights, Equality and Citizenship -ohjelman rahoitushakuihin. Toukokuussa olemme päässeet korjaamaan työmme hedelmiä positiivisten rahoituspäätösten merkeissä.

Opetushallitukselta rahoitusta TIEKElle ja yhteistyökumppaneille osaamisperusteisuuden kehittämiseen vapaan sivistystyön kentässä

Opetushallitus on myöntänyt TIEKElle 57.000 euron rahoituksen Osaamisperusteisuus vapaassa sivistystyössä -koulutushankkeen toteuttamiseksi ajalla 1.5.2020 – 31.12.2021.

Koulutushanke sisältää kuuden opintopisteen arvoisen, neljän osion koulutuskokonaisuuden, jonka jälkeen osallistuja ymmärtää oppilaitoskohtaisen osaamisen todentamisen strategisen suunnittelun merkityksen. Koulutus mahdollistaa suunnitelmallisen osaamisen ja toiminnan kehittämisen kohti osaamisperusteista oppimista, arviointikäytäntöjä, digitaalisten osaamismerkkien käyttöönottoa ja aikanaan Koski-tietovarannon hyödyntämistä.

Koulutuksen kaksi osiota tarjotaan myös ruotsiksi.

”Tutun hankeverkoston kanssa on hyvä lähteä toteuttamaan yhteistä koulutushanketta. Tällä verkostolla odotan hyvää, oppilaitosrajat ylittävää yhteistyötä ja sitä kautta innokasta ja monipuolista osallistujajoukkoa. Hankkeen myötä vapaan sivistystyön koulutusten sanoittaminen ja osaamisen todentaminen nostaa entisestään vapaan sivistystyön koulutusten arvoa.”

Merja Sjöblom

TIEKE on hankkeen koordinaattori ja koulutusten vastuullinen toteuttaja. Hankekumppaneina ovat Kansanopistoyhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Kesäyliopistot, Opintokeskus Sivis ja Bildningsalliansen. Lisäksi hankkeen viestintäkumppaneina toimivat Vapaa Sivistystyö, Urheiluopistojen Yhdistys ja Opintokeskukset.

Lisätiedot Merja Sjöblom, merja.sjoblom@tieke.fi

TIEKE vahvistaa matkailu- ja ravintola-alan digiosaamista Uudenmaan liiton ja viiden kunnan rahoittamassa DigiTähti-hankkeessa

Matkailu- ja ravintola-alan digitalisaation edistämiseen tähtäävä DigiTähti-hanke tarjoaa yrityksille keinoja liiketoiminnan elvyttämiseen jo koronakriisin aikana, mutta varsinkin sen jälkeen. Hanke tukee erityisesti yrityksiä, joiden digiosaaminen on jäänyt toimialan erityisosaamisen kehittämisen varjoon. Näiden yritysten toiminta perustuu usein henkilökohtaiseen palveluun ja toimialan osaamiseen, jota hankkeen avulla on mahdollista tehostaa, digiosaamista ja välineitä hyödyntäen. Hankkeen kärkitavoitteena on, digitaitojen kehittämisen lisäksi, verkkokauppa-alustan ja tekniikan etsiminen ja käyttöönotto, johon perustuen yritykset voivat rakentaa digitaalisen markkinointinsa, myyntinsä ja tukitoimintonsa.

”Toivomme että mahdollisimman moni uusmaalainen yritys löytää DigiTähti-hankkeen ja lähtee kehittämään digiosaamistaan sekä Uudenmaan näkyvyyttä matkailukohteena.”

Jari Salo

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 72 000€. Hanke rahoitetaan Uudenmaan liiton koronakriisirahoituksesta sekä Uudenmaan kuntien Hanko, Helsinki, Lohja, Porvoo ja Raasepori rahoitusosuuksilla. Hankkeen toteutuksesta vastaa TIEKE ja hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien matkailuelinkeinon kanssa. Hanke on käynnistynyt ja päättyy elokuussa 2021.

Lisätiedot DigiTähti- hankkeesta: Jari Salo, jari.salo@tieke.fi

Yritysten tietosuojatyön helpottamiseen tähtäävä GDPR2DSM-hanke arvioitavana

TIEKE jätti huhtikuussa yhdessä Tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa Rights, Equality and Citizenship -ohjelman rahoitushakuun hakemuksen kaksivuotisesta hankkeesta, jossa tuotaisiin esiin GDPR:n yrityksille tuomia mahdollisuuksia sekä helpotettaisiin regulaation edellyttämiä toimenpiteitä, kuten tietosuojaselosteen tekemistä. Tuloksia rahoituspäätöksistä odotettavissa syyskuussa.

Lisätiedot hakemuksesta: Timo Simell, timo.simell@tieke.fi

Kansainvälisen yhteistyön tueksi englanninkieliset sivut

Kansainvälisten hankkeiden valmistelun ja yhteistyön tueksi TIEKE on julkaissut sivustostaan myös englanninkielisen, yhteistyömahdollisuuksia korostavan version. Löydät sivut osoitteesta https://tieke.fi/en/home/ tai valitsemalle sivujemme kielivalikosta englannin.

Haluatko rakentaa yhteistyöhankkeen kanssamme?

TIEKEllä on kokemusta jo yli seitsemästäkymmenestä kehittämishankkeesta. Nyt laajennamme hankeportfoliota myös kansainvälisille kentille. Rakennetaan yhdessä vaikuttava kehittämishanke tai etsitään yhdessä uusia eurooppalaisia kumppanuuksia. 

Ota yhteyttä: Hanna Niemi-Hugaerts, hanna.niemi-hugaerts@tieke.fi

Lue seuraavaksi