TIEKE valtiovarainministeriön kumppaniksi kansallisten API-linjausten sidosryhmäyhteistyöhön
Digitaaliset prosessit

TIEKE valtiovarainministeriön kumppaniksi kansallisten API-linjausten sidosryhmäyhteistyöhön

Valtiovarainministeriö on valinnut TIEKEn kumppaniksi hallitusohjelman hankkeeseen, jossa määritetään kansalliset linjaukset ohjelmointirajapintojen kehitystyöhön.

Kansalliset linjaukset ohjelmointirajapinnoille (eng. application programming interface tai API) ovat osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hallitusohjelmahanketta. Koko julkiselle hallinnolle suunnatut linjaukset edistävät datan ja eri toimintojen yhdenmukaista saatavuutta, hyödyntämistä ja uudelleenkäytettävyyttä. Valmistuttuaan linjaukset ovat tärkeä lisä yhteentoimivan digitalisaation edistämiseksi Suomessa.

TIEKEn vastuulla on hankkeen tuottamien kansallisten API-linjausten sidosryhmäyhteistyö. Tavoitteena on aktivoida yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita mukaan verkostoksi, jonka edustajat ovat sitoutuneet kehittämään, ylläpitämään ja käyttämään tulevien linjausten mukaisia rajapintoja. Käytännössä toimintamuotona tulevat olemaan esimerkiksi sidosryhmäorganisaatioiden työpajat ja linjausten kommentointi tarkoitukseen valitulla alustalla.

Päämääränä on lisääntynyt tietoisuus niistä mahdollisuuksista, joita kansallisten API-linjausten mukaisten ohjelmointirajapintojen hyödyntäminen tarjoaa.

API-linjaukset edistävät modernia hallintoa ja yhteentoimivuutta 

API-linjauksia tullaan hyödyntämään julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja rajapintojen kehityksessä. Ne toimivat rajapintakehityksen pitkän aikavälin viitekehyksenä.  
 
Linjauksilla edistetään julkisen hallinnon rajapintojen kehityksessä  

  • asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, 
  • yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä 
  • laatua  

Rajapintalinjaukset eivät tue siis vain teknisen yhteentoimivuuden edistämistä. Pyrkimyksenä on tiedon entistä laajempi ja tehokkaampi hyödyntäminen eri organisaatioiden välillä. 
 
“Kumppanuus kansallisten API-linjausten sidosryhmäyhteistyössä tarjoaa meille hienon mahdollisuuden edistää kilpailukykyistä ja yhteentoimivaa tietoyhteiskuntaa, jossa data liikkuu ja sitä on helppo hyödyntää laajamittaisesti. Keskiössä on yhteistyö julkisen sektorin sekä järjestelmiä toimittavien ja dataa hyödyntävien yritysten välillä”, toteaa TIEKEn toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts vuoden 2021 aikana toteutettavasta työstä.

Lue seuraavaksi