Toiminnanjohtajan ensimmäiset kuusi kuukautta:  Uuden suunnan rakentamista poikkeustilan keskellä
Uutta osaamista

Toiminnanjohtajan ensimmäiset kuusi kuukautta: Uuden suunnan rakentamista poikkeustilan keskellä

Puoli vuotta on mennyt nopeasti ja osaavan tiimin kanssa uudistustyöhön tarttuminen on ollut antoisaa. Jatkamme valmistelutyön viemistä vaikuttaviksi toteutuksiksi kohti ihmiskeskeistä ja yhteentoimivaa tietoyhteiskuntaa. Kulje kanssamme samaa matkaa, yhdessä pääsemme pidemmälle!

Lomakauden kynnyksellä on hyvä hetkiä katsoa taaksepäin. Puoli vuotta TIEKEn toiminnanjohtajana on mennyt ohi nopeasti, vaikka elämä ympärillä tuntui eristyksen myötä mukavasti hidastuneen. Osaavan ja motivoituneen tiimin kanssa uudistustyöhön tarttuminen on ollut antoisaa ja sillanrakentajan roolissa toimiminen itselleni luontevaa. Poikkeustila on vaatinut taitoa, luovuutta ja nopeaa reagointikykyä, joita kaikkia on talosta löytynyt.

Koronakevät avitti digikolmiloikkaa ja toi perustaitojen puutteen esiin

Siirryimme etätöihin epidemian leviämisen hillitsemiseksi maaliskuun 13. päivä. Työnteossa eroa normaaliin ei juuri huomannut, koska etätyötä tukevat työkalut olivat jo kaikilla käytössä ja itsenäinen ote työntekoon hallussa. Työkavereiden kaipuuta paikattiin päivittäisellä yhteisellä etäkahvipaussilla. 


Töiden ja palveluiden siirtyminen verkkoon toi kuitenkin monella kansalaisella ja organisaatiolla esiin digitaitojen kehittämistarpeen. Siihen TIEKEn tiimi tarjosi apua niin webinaarien, etätuen kuin Digitukiviikolla tarjotun osaamistestin muodossa. Uudenmaan liiton kriisirahoituksen saaneen DigiTähti-hankkeen avulla pystymme iloksemme auttamaan tilanteesta kovin kärsinyttä matkailualaa.

Päätimme myös taltioida tätä ainutkertaista digikolmiloikkaa ja sen vaikutuksia työhön, vapaa-aikaan ja muihin osa-alueisiin viikoittaisten koosteiden kautta.

Jäsenyyden edut esiin

TIEKEn jäsenet ovat vahvuutemme. Haluamme kehittää jäsenyysmallia vastaamaan jäsenten  tarpeisiin. Jäsenemme edustavat kattavasti tietoyhteiskuntakehityksen kannalta keskeisiä toimijoita: yrityksiä, julkishallinnon organisaatioita, oppilaitoksia ja järjestöjä. Jäsenistömme tuo esiin eri näkökulmia, jotta me puolueettomana toimijana voimme rakentaa niistä yhteisen suunnan. He jakavat kokemuksiaan, jotta meidän on helpompi rohkaista muita ottamaan askeleita samaan suuntaan. 

TIEKEn jäsenenä voit:

  • Rakentaa yhteentoimivaa, osaavaa tietoyhteiskuntaa
  • Hyödyntää osaamistamme, verkostojamme ja palvelujamme 
  • Tarttua vaikuttaviin kumppanuuksiin ja tavoittaa alan toimijat
  • Kehittää kanssamme tietoyhteiskuntaa ja sen mahdollistajia

Tulevaisuudessa haluamme palvella jäseniämme entistäkin paremmin, mutta myös hyödyntää aiempaa enemmän jäsenistön näkemyksiä ja osaamista TIEKEn mission toteuttamisessa. 

Yrityspalvelut yritysten käyttöön – nyt myös Ruotsissa

Olemme kevään aikana panostaneet siihen, että mahdollisimman moni yritys tietäisi TIEKEn monipuolisesta työkalupakista löytyvän ratkaisuja sekä prosessien digitalisointiin että henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Palvelumme, kuten Hanketori ja Verkkolaskuosoitteisto, sujuvoittavat yritysten arkea ja vahvistaa liiketoiminnan kilpailukykyä.

Kesän kynnyksellä Verkkolaskuosoitteistossa on 413 000 yhteystietoa 226 000 organisaatiosta, ja syksyllä suomalaisinnovaatio laajenee Ruotsiin. Ennakkoarvioiden mukaan Verkkolaskuosoitteistosta löytyy vuodenvaihteeseen mennessä 40 000 ruotsalaisorganisaation tiedot.

Konkreettisten työkalujen lisäksi tarjoamme yrityksille asiantuntijuutta prosessien kehittämiseen.

Esimerkiksi maaliskuussa alkaneessa DigiHyöty-hankkeessa vauhditamme pk-yritysten digitalisaatiota osallistujien yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yritys saa hankkeessa edullisesti ulkopuolista asiantuntijaosaamista vaikkapa digitaalisen toiminnanohjauksen haltuunottoon tai henkilöstön työvälineosaamisen kehittämiseen.

Poikkeustila kansainvälisen yhteistyön vahvistamisen hidaste, ei este

Yksi kuluvan vuoden keskeisiä tavoitteita on käynnistää kansainvälinen yhteistyö tietoyhteiskuntakehityksen, digiosaamisen kehittämisen ja yhteentoimivuuden saralla. Julkaisimme uudet englanninkieliset sivut toukokuussa. Hankekumppanuuksien rakentamisen tueksi suunnatut sivut ovat päässeet jo kovaan käyttöön mm. REC-, Erasmus+- ja H2020-hakemusten valmistelussa. Normaalit verkostoitumistilaisuudet ja valmistelukokoukset ovat korvautuneet LinkedIn:in ahkeralla käytöllä ja etäpalavereilla, mikä varmasti jää osittain pysyväksi käytännöksi tällä saralla.

Hankevalmistelun lisäksi olemme kv-toiminnan saralla vahvistaneet vaikuttamistyötä osallistumalla Euroopan komission asiantuntijatyöpajoihin, kuten Data spaces -mallin työstöön, sekä antaneet tukemme kaupunkien ja alueiden yhteentoimivuutta ja ihmiskeskeistä digitaalista yhteiskuntaa tavoittelevalle Living-in.eu -liikkeelle. Olemme myös liittyneet ihmiskeskeistä henkilötiedon toimintamallia edistävän MyData Globalin ja digiosaamista Euroopassa vahvistavan All Digitalin jäseneksi.

Kohti korkeuksia entistä tiiviimpänä tiiminä ja uusien työkalujen kera

Muutimme kesäkuussa Mothership of Workissa kerroksen ylemmäs, jotta saimme koko tiimin samaan tilaan. Poikkeustilan takia emme ole vielä ehtineet työskentelemään uusissa tiloissa yhdessä, mutta tavoitteena on entistäkin sulavampi yhteistyö eri palveluiden, tuotteiden ja hankkeiden välillä. Tuttujen TIEKEläisten lisäksi uusista tiloista löytyy jatkossa vahvistuksemme Mikko Eloholma, joka rekrytoitiin ja perehdytettiin sujuvasti etänä.

Työtilojen lisäksi olemme myös uudistaneet työkalupakkiamme ja ottaneet käyttöön uuden resursointityökalun, CRM-ratkaisun sekä uudistaneet taloushallinnon prosesseja. Tavoitteena ovat entistäkin sujuvammat sisäiset prosessit, jotta asiantuntijamme voivat keskittyä niihin tehtäviin, jotka luovat eniten arvoa sidosryhmillemme.

Syksyllä tapahtumia, digitalisaatiotukea ja uusien lähtöjen rakentamista

TIEKEn syksy näyttää tapahtumarikkaalta: Tietoyhteiskunta-akatemiaa rakennetaan kovaa vauhtia hybdriditoteutuksena, hankkeilla on tulossa päätös- ja starttitapahtumia ja Järjestödigin neljäs toteutus pyörähtää käyntiin. DigiHyöty ja DigiTähti auttavat yrityksiä eteenpäin digiratkaisujen hyödyntämisen kanssa ja osaamisen kehittämisen saralla tapahtuu paljon mm. osaamismerkkien, oppimisympäristön ja osaamiskirjan tiimoilta.

Useita EAKR-valmisteluja on käynnissä ja lomakauden kanssa rinnan kulkee EU-hankevalmisteluja, jotka kaikki viedään alkusyksystä päätökseen. Samalla odotamme useammasta hankehakemuksesta rahoituspäätöstä.

Hallituksen kanssa hahmoteltujen strategisten toimenpiteiden osalta jatketaan tarkentamista. Osa toimenpiteistä, kuten nuorten osaamisen vahvistaminen sekä alueellinen vaikuttavuus, on jo otettu askeleita hankevalmistelun kautta.

Tietoyhteiskunta vaatii vielä tekemistä – edetään yhdessä!

Tulevalta kuudelta kuukaudelta odotan uudistusten tulosten muuttumista rutiineiksi. Tavoitteena on tehdyn valmistelutyön kehittyminen vaikuttaviksi toteutuksiksi, joiden avulla otamme määrätietoisesti askeleita kohti ihmiskeskeistä, yhteentoimivaa ja kilpailukykyistä tietoyhteiskuntaa.

Kulje kanssamme samaa matkaa: liity jäseneksi, ryhdy kumppaniksi tai ota hyödyt irti palveluistamme. Yhdessä tehden päästään pidemmälle.

Kesäterveisin,
Hanna

Lue seuraavaksi

Digikyvykkyys
Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa
Digikyvykkyys

Uusi verkkosivusto auttaa ymmärtämään tietosuojaa harrastuksissa

Harrastustoiminnan tietosuojaan liittyvä ohjeistava materiaalipaketti on julkaistu tällä viikolla osoitteessa tietosuojaharrastuksissa.fi. Sivuston materiaaleja on kehitetty syksystä 2022 alkaen tietosuojavaltuutetun toimiston ja TIEKEn yhteisessä GDPR4CHLDRN-hankkeessa. Harrastustoimintaa järjestävät yhdistykset, harrastavat lapset ja nuoret, nuorten vanhemmat ja hankkeen ohjausryhmä ovat osallistuneet hankkeeseen antamalla arvokasta palautetta tuotettuihin materiaaleihin läpi koko kehitysprosessin ajan.

Mikko Eloholma
Digikyvykkyys
Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   
Digikyvykkyys

Monimuotoisuuden johtaminen vaatii tietoisuutta ja sitoutumista   

Johtajien monimuotoisuusosaaminen on avainasemassa inklusiivisten työyhteisöjen rakentamisessa. Muutoksen toteuttaminen vaatii monimuotoisuuden edistämistä tukevien koulutusten kehittämistä. Ilman johdon sitoutumista monimuotoisuuden tuomat edut jäävät saavuttamatta.

Viestintätoimisto Aivela
Digikyvykkyys
Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  
Digikyvykkyys

Monimuotoisuus edistää innovaatioita ja kilpailukykyä  

Monimuotoisuus on noussut keskeiseksi teemaksi työelämässä, ja ICT-ala voi toimia suunnannäyttäjänä muiden toimialojen monimuotoisuustyölle. Netlightin Talent Manager Julius Hurrin ja FIBS ry:n Yritysvastuuasiantuntija Greta Anderssonin mukaan monimuotoisuus edistää innovointia ja parantaa päätöksentekoa. Menestyäkseen monimuotoisuustyössä yritysten on sitouduttava pitkäjänteiseen prosessiin, jossa johdon tuki ja konkreettiset toimet ovat avainasemassa.

Viestintätoimisto Aivela