Kolme vuotta TIEKEssä takana ja uusi strategiakausi edessä
Datatalous

Kolme vuotta TIEKEssä takana ja uusi strategiakausi edessä

Toiminnanjohtaja Hanna Niemi-Hugaerts tarkastelee TIEKEssä viimeisenä kolmena vuotena tehtyä työtä ja virittelee vuoteen 2023, jolloin uusi strategiakautemme käynnistyy.

Tartuin TIEKEn toiminnanjohtajan rooliin kolme vuotta sitten. On aika tarkastella, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan ja mihin olemme matkalla. Kiitollisin mielin katson taaksepäin: työ niin tiimin, hallituksen kuin verkostojemme kanssa on ollut todella antoisaa ja olemme pystyneet ottamaan useita askeleita oikeaan suuntaan. Itsensä on saanut laittaa peliin niin sisällöllisen uudistamisen, asiantuntijatyön, hankevalmistelun, taloushallinnon rutiinien kuin paneelikeskustelujen vetämisenkin merkeissä – johtamista unohtumatta.  

Käytännönläheistä vastuullisen digitalisaation edistämistä 

Vastuullisuus on yksi uudesta TIEKEn strategisesta teemasta ja yksi neljästä TIEKEn arvosta. Haluamme toimia vastuullisesti ja edistää vastuullisuutta muiden toiminnassa. Tartuimme vastuullisen digitalisaation edistämiseen vuonna 2020 tietosuojaosaamista kehittävällä GDPR2DSM-hankkeella ja seuraavana vuonna käynnistimme ilmasto- ja ympäristökysymyksiin Green ICT -portfolion. Hankkeiden kautta vastuullisuustyöhön on tarjolla esimerkiksi pk-yrityksen tietosuojatyökalu ja Green ICT -hankkijan opas. Vuonna 2023 valmistuvat kestävien digiratkaisujen kehittämistä tukeva itsearviointityökalu sekä toinen Green ICT -opas, tällä kertaa ohjelmistotuotantoa tekeville ammattilaisille. Osallistuin itse keväällä 2022 Sitran Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutukseen, jossa pääsin laajentamaan omaa ymmärrystäni kestävyyden eri näkökulmista. 

Tietosuojan sysättyä dataoikeuksiin liittyvän kehityksen liikkeelle näemme datavastuullisuuden edistämisen seuraavana erityishuomiota vaativana vastuullisuuden osa-alueena. Alkuvuodesta yksi digiosaamisen vauhdittajistamme suoritti Open Data Institutessa Data Ethics Facilitator -sertifikaatin, mikä on antanut hänelle lisäosaamista ja työkaluja datavastuullisuustyöhön. Syyskokouksen avoimessa osuudessa perehdyimme aiheeseen ja avasimme Datavastuullisuus Suomessa -kyselyn. Tulevasta datavastuullisuustarjonnastamme löydät lisätietoa omasta artikkelistaan. 

Vastuullisuuden osana on myös tärkeä huolehtia siitä, että meillä on monimuotoinen joukko rakentamassa tulevaisuuden tietoyhteiskuntaa. Tähän panostamme omalta osaltamme edistämällä tasa-arvo-, monimuotoisuus- ja osallistamisosaamista EDIFY-EDU-hankkeessa

TIEKEn tutkinnoista valtakunnalliseen Digitaitojen osaamismerkistöön 

Vuonna 2023 korvaamme TIEKEn tutkinnot Digitaitojen osaamismerkeillä. Suomessa noin 250 organisaatioita on tarjonnut tutkintoihin tähtäävää koulutusta ja järjestänyt näyttökokeita. Tutkintoja on suoritettu yli 300 000 kappaletta, ja niitä voi suorittaa edelleen kesään 2023 saakka. Osa toimijoista on jo siirtynyt osaamismerkkien käyttöön. Samaan kannustamme myös muita tutkintoja tarjoavia organisaatioita. 

Osaamismerkit ovat motivoiva ja kustannustehokas tapa tunnistaa ja tunnustaa eri tavoin hankittua osaamista, niin osana opintoja kuin työuran aikana. Myös digitaitojen osaamismerkit on tarkoitettu niin opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden kuin kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi jatkuvan oppimisen polulla

Digitaitojen osaamismerkkejä myöntävät jo monet ammatilliset ja vapaan sivistystyön oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, organisaatiot ja DVV:n koordinoimat valtakunnalliset digitukijat. Merkkejä onkin myönnetty jo yli 16 000. Lue lisää merkistöstä niiden omilla sivuilla. 

Digi- ja dataliiketoiminnan kehittämistä niin yrityksissä kuin julkishallinnossakin 

Lähdimme vuonna 2020 kehittämään DigiTähti-hankkeessa koronan runteleman matkailu- ja ravintola-alan pk-yritysten digi- ja datakyvykkyyksiä. Pk-yrityskentän parissa jo DigiHyöty-hankkeessa ja sitä edeltäneissä hankkeissa käynnistynyt työ ja siitä saatu ymmärrys yritysten tarpeista ja haasteista on toiminut sittemmin pohjana myös muissa kehitysprojekteissa. Näitä ovat olleet esimerkiksi dataliiketoimintaa edistävä, Sitran rahoittama Datasta kasvua -valmennuskokonaisuus. Juuri käynnistynyt, datakokeiluita yrityksissä toteuttava Datamatka jatkuu puolestaan vuoden 2023 lokakuuhun. Ensi askelissa digimatkalla tukevat parhaillaan myös Yrittäjän digiagentti -pilotissa, jota koordinoimme Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelmalle.  
 
Julkishallinnon roolia datataloudessa ei myöskään ole näinä vuosina unohdettu. Vuonna 2021 toimme yrityskenttää ja julkista sektoria yhteen Valtiovarainministeriön tilauksesta ja vauhditimme sidosryhmäyhteistyötä kansallisten API-periaatteiden kehittämishankkeessa. Osallistumme useille yhteistyöfoorumeille ja edistämme mm. vastuullisia julkisia ICT-hankintoja hanketyön kautta.

Digitaalisen taloushallinnon saralla paljon uudistuksia 

Reaaliaikatalouden saralla on tapahtunut paljon viime vuosina. Verkkolaskuosoitteisto laajennettiin Ruotsiin. Selvitystyö käynnistyi Peppol-sanomavalmiusten saamiseksi näkyviin verkkolaskuosoitteistossa vuonna 2023. TIEKEn roolina on ollut sopia toimintamalleista eri toimijoiden kanssa, viedä muutokset käytäntöön ja neuvoa organisaatioita muutoksissa. 
 
Olemme edistäneet Eurooppa-normin käyttöönottoa Suomessa. TIEKE toimii Schematron-validoinnin perustana olevan validointisääntöjen työryhmässä sekä niiden myynti- ja tiedotuskanavana. Olemme organisoineet verkkolaskun Eurooppa-normiin liittyvää tiedotusta ja neuvontaa ohjelmistotaloille sekä käyttäjäorganisaatoille. TIEKE on keskittynyt fasilitoimaan verkostotoimintaa, järjestämään tapahtumia sekä tiedottamaan ja neuvomaan yrityksiä. Vuonna 2023 neuvontaa ja tiedotusta kohdennetaan täsmennetysti eri toimialoille. 

Edellisen kolmen vuoden aikana eKuitti ja Peppol-hankintasanomavalmiudet ovat konkretisoituneet realistiseksi mahdollisuudeksi Suomessa. TIEKE osallistuu aktiivisesti eKuitin käyttöönottoa valmistelevan verkoston hallintamallin suunnitteluun. Peppolin osalta osallistumme tiedotukseen ja valmennukseen sekä organisaatioiden Peppol-valmiuksia kuvaavien tietojen tuomista osaksi Verkkolaskuosoitteistoa. Osoitteiston kautta pystytään luomaan maailmalla ainutlaatuinen ja keskitetty hakupalvelu organisaatioille. 

Tiimi tuplaantui ja osaamista vahvistettiin myös koulutusten kautta 

Kolmen vuoden aikana TIEKEn tiimi on vahvistunut kahdeksalla hengellä ja kaksi tiimiläistä on siirtynyt eläkkeelle. Uusien rekryjen kautta olemme pystyneet vahvistamaan entisestään digikyvykkyyden kehittämisen, datatalouden, vastuullisuuden, digiturvan, prosessien kehittämisen sekä markkinoinnin ja viestinnän osaamistamme.  
 
Juuri tehdyn 360-tyylisen vertaispalautekyselyn pohjalta on helppo todeta, että joukkomme arvostavat kollegojaan kovin – niin pitkään talossa olleita kuin uusia vahvistuksiakin. 

Lisäksi olemme koulutusten kautta vahvistaneet palvelumuotoilu- ja asiakasymmärrysosaamista sekä viestinnän työkalupalettiin liittyvää osaamista. 

Työn tekemisen tavat pysyvästi uusiksi 

Ensimmäiseen puoleen vuoteen osui globaalin pandemian alku ja sen myötä siirtyminen etätöihin. Olin kiitollinen siitä, että ehdin tutustua tiimiin muutaman kuukauden ajan ja ehdimme käymään naamatusten useita tärkeitä keskusteluja. Saimme juuri ennen etätöihin siirtymistä uudistettua verkkotyöskentely-ympäristömme ja digikyvykkään tiimin kanssa uusi työn tekemisen malli ei tuottanut suurempia haasteita.  

Verkkoon vietyjen tapahtumien avulla pystyimme tavoittamaan aiempaa laajemman joukon toimijoita, niin määrällisesti kuin maantieteellisestikin. Kolme vuotta myöhemmin olemme pysyvästi hybridityön äärellä ja haemme sen osalta meille parhaiten toimivaa mallia. Samalla myös haemme parhaita osaamisen kehittämisen käytäntöjä hybridiopetukseen, muun muassa HOT-hankkeen ohjausryhmätyöskentelyn kautta. 

Työn siirtyessä kotitoimistoille päätimme lukijakyselyn tulosten pohjalta lakkauttaa Tiedosta-lehden, koska se ei enää työpaikoille toimitettuna tavoittanut lukijoita vanhaan malliin. Panostamme jatkossa verkkosisältöihin strategisten teemojemme ympärillä. Vanhoihin lehtiin voit tutustua joko pdf-versioina sivuilla tai verkkoartikkeleina.  

Saavutusten rinnalla menetyksiä 

TIEKEssä digivaikuttajana toiminut Jyrki Kasvi joutui jäämään sairauslomalle 2020 lopussa ja vuotta myöhemmin jouduimme hyvästelemään hänet pysyvästi.  

Syksyllä 2022 pitkän linjan tiekeläinen, aiempi toiminnanjohtaja Kirsti Timperi menehtyi. Muistamme lämmöllä molempia entisiä kollegoja. 

Pyöreitä vuosia 

TIEKE täytti 40 vuotta vuonna 2021. Valjastimme Tietoyhteiskunta-akatemian juhlavuoden teemoihin ja järjestimme virallisen juhlatapahtuman marraskuussa. Julkaisimme vuonna 2021 myös Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen -juhlajulkaisumme. 

Miltä seuraavat kolme vuotta näyttävät? 

Hallituksen ja henkilöstön kanssa rakennettua uutta strategiaa juhlistetaan ja viedään käytäntöön verkkotapahtumassa 8.2.2023.  Tervetuloa mukaan ottamaan yhdessä suunnaksi digikyvykäs ja vastuullinen Suomi!

Lue seuraavaksi